Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΕΑ: Τι προβλέπεται για όσους δεν το ΄χουν πάρει

16.06.2015 | 11:30
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣ ενημερώνει για το ΒΟΕΑ ότι , με την υπ΄ αριθμ. Φ.951.1/46/814758/Σ.3044 από 28-5-2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. κ. Π. Καμμένου και Αναπληρωτή Οικονομικών, κ. Δ. Μάρδα, (ΦΕΚ Β΄ 1126, "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει"):
α. Για τους δικαιούχους των βοηθημάτων οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), οικονομικού έτους 2015, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1−1−2015 έως 31−12−2015 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011.
β. Το απομένον ποσό των εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ που δεν αναλώθηκε για την πληρωμή του βοηθήματος εντός του έτους, θα τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό ως αποθεματικό υπέρ ΒΟΕΑ για κάλυψη μελλοντικών αναγκών καταβολής του βοηθήματος.
Κατόπιν της ως άνω κυα, όπως ανακοίνωσε το ΜΤΣ, η πληρωμή των βοηθημάτων οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), οικονομικού έτους 2015, θα γίνει με το καθορισμό της ανωτέρω τιμής μεριδίου.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ