Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ! Δείτε πόσες υπερωρίες πληρώνονται στο υπ.Οικονομικών που ζητά...περικοπές!

30.08.2012 | 00:01
Ψάχνουνε να βρούνε “δεκάρες” στο υπουργείο Οικονομικών και κάνουν και προτάσεις: “κόψτε αυτό,κόψτε εκείνο” και άλλα σχετικά.

Την ίδια ώρα όπως προκύπτει από τη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο θεωρεί  ότι υπάρχουν χρήματα για να δίδονται 45 ώρες υπερωρίες σε καθημερινή βάση [(50Χ20):22=45 ώρες/ημέρα] για την "γραμματιακή υποστήριξη"στον Υπουργό, Αναπληρωτή Υποργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Φαίνεται ότι δουλεύουν τόσο εντατικά για να βρουν τις…περικοπές!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:
 

 Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε πενήντα (50) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία – γραμματειακή
υποστήριξη στα γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού, Γενικού
Γραμματέα Οικονομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων και Δημόσιας Περιουσίας για μέχρι
είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας και μέχρι 31-12-2012.


Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1), με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες,
κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται και η
πραγματοποίηση αυτής.

Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1)Υπ. Οικονομικών
α) Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού
β) Γραφ. Γεν. Γραμμ.
γ) Δ1-Διοικητικού-Α’
δ) πρώην Δ5-Οικονομικού

2) ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών
3) Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
4) Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δημοσίευση)

Εσωτερική Διανομή : Δ22-Α, Δ-20
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.
ΑΔΑ: Β4Γ2Η-5 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατιωτικός ζητά οικονομική βοήθεια ...για να μετατεθεί,γιατί η μονάδα του δεν έχει λεφτά να του δώσει!

"Αποστολή μου να πεθάνω σαν ήρωας.Αποστολή της Πολιτείας να ζω σαν άνθρωπος". Άρθο στρατιωτικού

Ανέκδοτο: υπερωρίες στρατιωτικών! 

ΣΧΟΛΙΑ