Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Αναλογικές περικοπές στο μέρισμα". Μία πρόταση για τα Μετοχικά Ταμεία

10.11.2010 | 06:52
Μία τουλάχιστον ριζοσπαστική πρόταση για τις περικοπές που αναμένονται και στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας καταθέτει απόστρατος σμήναρχος της ΠΑ. Η πρόταση κατατίθεται προς συζήτηση και η βασική της ιδέα είναι να μην υπάρξει ισόποση περικοπή σε όλους τους δικαιούχους αλλά να εξαρτάται αυτή από τα χρόνια που ο καθένας έχει λάβει μέρισμα. Έτσι οι περικοπές θα είναι μεγαλύτερες για όσους έχουν εισπράξει τουλάχιστον τις εισφορές που τόσα χρόνια πλήρωναν και μικρότερες για όσους ακόμη δεν έχουν λάβει αυτό το ποσό.Η πρόταση θα κατατεθεί προς συζήτηση στην ΑΝΕΑΕΔ. Όλη η πρόταση του σμηνάρχου που πιθανόν να αποτελέσει λύση προς συζήτηση και για το ΜΤΣέχει ως εξής:

1. Με αφορμή τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν το ΜΤΣ (αδυναμία καταβολής μερίσματος  κλπ)  και την  κατά κοινή άποψη αναμενόμενη  απόφαση μείωσης του μερίσματος από το ΜΤΑ  παρατίθεται παρακάτω    πρόταση  η οποία βεβαίως δεν είναι εμπεριστατωμένη αλλά θέτει την βάση  για  συζήτηση, και στηρίζεται στις παρακάτω   παραδοχές
α.  οι πόροι του Tαμείου προέρχονται  από
1)  εισφορές του ε.ε.  προσωπικού
2)  κοινωνικούς πόρους  (ενοίκια ,κρατήσεις επί προμηθειών ,κέρδη κυλικείων-πρατηρίων κλπ )
β.  τα έσοδα του Tαμείου τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται ή τα έξοδα θα αυξάνονται ή και τα δυο, επομένως απαιτείται μείωση του μερίσματος.
γ.    Οι παλαιότεροι των μερισματούχων (που έχουν εξυπηρετηθεί πάνω των 30-35 έτη ) ίσως  έχουν πάρει πίσω τουλάχιστον  τις  εισφορές τους  είτε με τη μορφή του μερίσματος, προσαυξημένα με τα δώρα ( Χριστούγεννα-Πάσχα) που πλέον δεν χορηγούνται, είτε με τη μορφή του βοηθήματος για τα παιδιά (ΒΟΕΑ)
.δ     Οι  νεότεροι   μερισματούχοι πρέπει και είναι δίκαιο να πάρουν τουλάχιστον  πίσω τις εισφορές  που έχουν  πληρώσει,  με τη μορφή μερίσματος  (και όχι με επιστροφή πιθανόν και άτοκα  των διενεργηθεισών  κρατήσεων)
ε    Οι   εν ενεργεία  Αξκοι-Υπξκοι  από του οποίους παρακρατείται μηνιαίως από το μισθό τους τα ανάλογα ποσά, πρέπει να ελπίζουν ότι θα πάρουν  πίσω και αυτοί τουλάχιστον τα χρήματα που έχουν πληρώσει και συνεχίζουν να  πληρώνουν.
2.   Επειδή λοιπόν, ένα μέρος του μερίσματος  που καταβάλει το ΜΤΑ οφείλεται σε ανταποδοτικές εισφορές,  απαιτείται να γίνει μελέτη (πιθανόν να υπάρχει ήδη) προκειμένου να  εκτιμηθεί.:
α Πόσο συμμετέχουν  στη διαμόρφωση  του καταβαλλόμενου  μερίσματος   (ποσοστιαία) οι εισφορές των μελών και πόσο οι κοινωνικό πόροι .
β. Σε πόσα   έτη  καταβολής μερίσματος  επιστρέφονται  οι παρακρατηθείσες  εισφορές  (με τις αποδόσεις τους)  από τον εν ενεργεία  βίο του Στρατιωτικού.
3.     Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον  προκύψει  ανάγκη απόφασης  για   περικοπή του μερίσματος, προτείνεται να είναι σε συνάρτηση  με  τα  έτη που  ο  μερισματούχος κατέβαλλε εισφορές και από τα έτη που  εξυπηρετήθηκε  και όχι οριζόντια, ήτοι  σε όλους το  ίδιο. Να γίνει  δηλαδή περικοπή του μερίσματος αντιστρόφως ανάλογα με τα χρόνια εξυπηρέτησης και  βεβαίως  ΜΟΝΟ για  το μέρος που αναλογεί στις εισφορές και όχι  για το μέρος που αφορά τους κοινωνικού πόρους πχ  μερισματούχος που έχει εξυπηρετηθεί για 35 έτη, δηλαδή όσα έτη πλήρωσε εισφορές μπορεί σε ακραία  περίπτωση να   δικαιωθεί μέρισμα  που αντιστοιχεί  μόνο  στους κοινωνικούς  πόρους. του Ταμείου.
4  Η πρόταση αυτή –η οποία είναι πέρα από οποιοδήποτε άλλο μέτρο που θα ληφθει –  μπορεί να φαίνεται  από πρώτη άποψη  επώδυνη για ομάδα μερισματούχων στην οποία βεβαίως σταδιακά  και με τη πάροδο του χρόνου θα εντάσσονται όλοι οι δικαιούχοι , αλλά εκτιμάται ότι είναι η πλέον δίκαια από οικονομική άποψη και την αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών. Από κοινωνική άποψη θα  δυσαρεστήσει  τους παλιότερους από τους μερισματούχους  (οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1γ έχουν κατά κάποιο τρόπο απολαύσει των ωφελημάτων του Ταμείου) αλλά θα τύχει της αποδοχής των νεωτέρων οι οποίοι  ίσως και να έχουν περισσότερες υποχρεώσεις (παιδιά φοιτητές ή άνεργα)  και ειδικά των εν ενεργεία   Αξκων-Υπξκων  οι οποίοι εμπρός στο κίνδυνο να μη πάρουν ποτέ μέρισμα ,να προβούν σε  τυχόν ένδικες αξιώσεις για  απαλλαγή τους  από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο.
5. Παρακαλώ η παρούσα  πρόταση να  τύχει αξιολόγησης από τους φορείς της ΠΑ που κοινοποιείται και να δημοσιευτεί στην Ηχώ των Αιθέρων και το site της ΑΝΕΑΕΔ ,διότι ίσως να  απηχεί την άποψη  πολλών στελεχών, εν ενεργεία και αποστράτων.
ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ  ΕΠΑΜ
ΣΜΧΟΣ   (Ο)  ε.α


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ