Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απάντηση ΑΝΕΑΕΔ στο ΓΕΣ.

26.01.2011 | 06:30
Απάντηση στον υπαρχηγό ΓΕΣ, ο οποίος αρνήθηκε να καθορίσει συνάντηση της ΑΝΕΑΕΔ με την ηγεσία του ΓΕΣ,θεωρώντας ότι μόνο η ΕΑΑΣ έχει αυτό ...το προνόμιο,έστειλε ο πρόεδρος Μ.Σαρτζετάκης. Στην επιστολή αναφέρει:

“Επί της ουσίας της απαντήσεως σας, κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε τα παρακάτω:
Οι σχετικοί (γ) και (δ) νόμοι που αναφέρετε, προφανώς δεν ετέθησαν υπ όψη σας, ώστε να διαπιστώσετε ότι αφορούν την υπαγωγή των Ενώσεων Αποστράτων και ουδεμία σχέση έχουν με την οργανωμένη και αποκλειστική εκπροσώπηση των αποστράτων.
Ομοίως οι συντάξαντες το απαντητικό έγγραφο, δεν έθεσαν υπ όψη σας την ύπαρξη του Άρθρου 12 του Συντάγματος της Ελλάδος που αναφέρει ότι « Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους…». Επίσης την ύπαρξη του Άρθρου 23 που αναφέρει ότι «Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.»
Πλέον των προαναφερθέντων θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ως Έλληνες πολίτες, έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να επιλέγουμε τον φορέα που θα μας εκπροσωπεί. Ακόμα και το σχετικό (ε) Νομοθετικό Διάταγμα που διέπει την λειτουργία των Ενώσεων Αποστράτων, παρά την ιδιόμορφη περίοδο συντάξεως του, δεν τόλμησε να συμπεριλάβει κάτι τέτοιο. Πεποίθηση μας είναι ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ δεν συμμερίζεται των διατυπωμένων απόψεων σας που, κατά την γνώμη μας, μπορούν να ελεγχθούν ως προς την νομιμότητά και την συνταγματικότητα τους.
Η αποδοχή ή μη του αιτήματος μας να σας ενημερώσουμε για το σκοπό και τους στόχους μας, φυσικά και είναι, προς το παρόν, στην διακριτική σας ευχέρεια. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. θα επανέλθει εν ευθέτω χρόνο, διότι πιστεύει ότι οι σχέσεις και οι δεσμοί των εν ενεργεία συναδέλφων με τον φυσικό τους χώρο μετά την αποστρατεία τους, δεν μπορούν να επηρεαστούν από πρόσκαιρα συμφέροντα και ηθελημένες ή όχι περιστασιακές αβλεψίες”.
Η ΑΝΕΑΕΔ, στις 13 Φεβρουαρίου θα οργανώσει συγκέντρωση-ενημέρωση.

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ