Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

"Ας ερωτηθεί το ΠΝ για τα υποβρύχια".Άρθρο-άποψη

17.04.2012 | 00:01


Του Σεραφείμ Χ. Μηχιώτη

«Πίσω από το θεαματικό λιντσάρισμα του "τελειωμένου Άκη", κρύβεται το συνένοχο δίδυμο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ!Γιατί δεν "παγώνουν" τα 2 Γερμανικά υποβρύχια;»: Αυτή είναι η πρόταση που ανέβασε τη Μεγάλη Παρασκευή, μέσω του facebook,  ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημ. Παπαδημούλης, την οποία επιθυμεί, προφανώς να θέσει υπό την κρίση των συμπολιτών του.

Μιά απάντηση εις τον κ. Δημ. Παπαδημούλη, επιχειρώ να του δώσω με τις σκέψεις μου, οι
οποίες ακολουθούν. Αποτελούν, να μου επιτρέψει να το πιστεύω, μια σφαιρική- κατά το δυνατόν- προσέγγιση και μη παρορμητική αντιμετώπιση του θέματος, υπό την ιδιότητα του νοήμονος πολίτη και του ατόμου που έχει ασχοληθεί, επί σειρά ετών, με τα θέματα της εθνικής άμυνας, από διαφορετικές θέσεις. Θέλω να πιστεύω, ότι διαθέτω στοιχειωδώς επαρκή γνώση του θέματος, παρά τη διαρκή εξέλιξη εις τα θέματα αυτά και τις επερχόμενες διαφοροποιήσεις των πραγμάτων, ώστε να υποστηρίξω ότι η πρόταση του κ. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζεται επαρκώς και ότι –συνεπώς- δεν προσφέρεται προς υλοποίηση.

Η πρόσκτηση των +2 υποβρυχίων, Γερμανικού σχεδιασμού και τεχνογνωσίας, προβλέπεται βάσει νόμου που εψηφίσθη από την ΒτΕ, επί υπουργίας ως ΥΕΘΑ του κ. Ευάγ. Βενιζέλου, νέου Προεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος  αφορά, επίσης, την επαναδιαπραγμάτευση της αρχικής συμβάσεως γιά την πρόσκτηση των πρώτων 4 υποβρυχίων του ιδίου τύπου και την απόφαση να μην προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός παλαιών υποβρυχίων του ΠΝ, ώστε να προσκτηθούν νεότευκτα υποβρύχια του ιδίου τύπου, επιπλέον των πρώτων 4.

Διά του τρόπου αυτού, επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού, εις μεγαλύτερο βάθος χρόνου και συγκριτικώς εις χαμηλότερο κόστος (ανάλυση cost/effectiveness).

Δυνάμει αυτού του νόμου του Ελληνικού κράτους, έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΝ αφ΄ενός και των αναδόχων Γερμανικών Οίκων HDW-FORESTALL αφ΄ετέρου, ενώ“τρέχει” ο χρόνος υλοποιήσεως των συμπεφωνημένων. Και βεβαίως υπάρχουν και οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, αν κάποια εκ των δύο αντισυμβαλλομένων πλευρών υπαναχωρήσει πλήρως ή εν μέρει των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει.

Τώρα ο κ. Παπαδημούλης προτείνει  να παγώσει η πρόσκτηση των δύο προσθέτων υποβρυχίων, δηλαδή η Ελληνική πλευρά (και τα ΕΝ, κατ΄επέκταση) να παραιτηθεί μονομερώς από ανειλημμένη συμβατική υποχρέωση. Δηλαδή να την καταγγείλει. Νομικώς αυτό δεν είναι αδύνατο κατ΄ αρχήν, βάσει των κειμένων διατάξεων του Εμπορικού Δικαίου, του θεσμού της Διαιτησίας διεθνώς, αν δεν απατώμαι. Αλλά ό,τι είναι νομικώς εφικτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει με περισσή ευκολία και σπουδή. Υπάρχει πληθώρα πλευρών και πτυχών συνεκτιμητέων, προ τοιαύτης επιλογής.

Έχει λάβει υπ’ όψιν ο κ. Βουλευτής, αν οι ανάδοχοι Οίκοι έχουν προχωρήσει ήδη εις τις δέουσες πρώτες ενέργειες- προμήθειες εξοπλισμού και λοιπών υλικών πάσης φύσεως, που απαιτούνται γιά την ναυπήγησή των +2 Υποβρυχίων; Έχει λάβει υπ’ όψιν, ομοίως, αν τα Ελληνικά Ναυπηγεία, που θα αναλάβουν την ναυπήγηση και αυτών των υποβρυχίων, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση σχετικών διαπραγματεύσεων, αν όχι προκαταρκτικών ενεργειών;

Επειδή δεν υπάρχουν γενικώς και ειδικώς αδιέξοδα, έτσι και εις το επίπεδον του Εμπορικού Δικαίου προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες και απορρέουσες συνέπειες, εις τις περιπτώσεις όπου αθετούνται οι υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών, με την αποκλειστικήν εξαίρεσιν, ίσως, των λόγων ανωτέρας βίας (force majeure).

Και βεβαίως αυτό που πρέπει να προσμετράται, υπό τέτοιες συνθήκες, είναι οι επιπτώσεις εις βάρος της υπαναχωρούσης πλευράς: Οι  αντισυμβαλλόμενοι θα απαιτήσουν βεβαίως –και νομίμως- την ενεργοποίηση ποινικών ρητρών εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή την καταβολή σε αυτούς των “ευλόγων” αποζημιώσεων. Συνεπώς  δεν θα γίνει αζημίως γιά την Ελλάδα, μία τέτοια επιλογή. Θα έχει σημαντικό κόστος, το οποίο πρέπει να προσμετρηθεί και δη υπό το βάρος της τρεχούσης δεινής οικονομικής συγκυρίας.

Πέραν αυτού, υπάρχει και το άλλο μέγα θέμα του αναγκαστικού περαιτέρω περιορισμού του φόρτου εργασίας των Ελληνικών Ναυπηγείων, τα οποία δεν ευτυχούν ήδη, ούτως ή άλλως, από άποψη ανειλημμένου έργου και των οποίων το προσωπικό απασχολείται μερικώς εβδομαδιαίως. Αν δεν ναυπηγηθούν και τα δύο πρόσθετα υποβρύχια, είναι προφανές ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικώς και η επιβίωσή τους θα απειληθεί πάραυτα. Άλλωστε, το πρώτο από το 3 υποβρύχια βρίσκεται πολύ κοντά στην παράδοσή του γιά να αρχίσουν οι πρώτες δοκιμές του (sea trials), ενώ η ναυπήγηση του δεύτερου και τρίτου έχει προχωρήσει κατά πολύ.

Αυτή η πλευρά πρέπει να εκτιμηθεί όλως ιδιαιτέρως από τον κ. Παπαδημούλη, πολλώ μάλλον που οι συνδικαλιστές του πολιτικού του χώρου εις τα ΕΝ, έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη επί του θέματος και έχουν ενημερώσει και τον ίδιο, αν δεν απατώμαι, ώστε να αποτραπεί μία προοπτική διακοπής της λειτουργίας των Ναυπηγείων, γεγονός με άμεσες επιπτώσεις εις την δραματικώς περιορισμένην ήδη απασχόλησιν εις τα ΕΝ. Θα μπορούσε ποτέ η Αριστερά να προκαλέσει έκρηξη ανεργίας, λόγω των «κακών εξοπλισμών» και μάλιστα εις την χειμαζόμενη χώρα μας; Θα έχει ενδιαφέρον, πώς θα τοποθετηθούν επισήμως οι συνδικαλιστες του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ανεπισήμως, μέσω του facebook, εις απάντησιν της σχετικής του αναρτήσεως έχουν ήδη υπαρξει αρνητικές τοποθετήσεις.

Εις ό,τι αφορά το ήδη ευρισκόμενο σε επιχειρησιακή λειτουργία υποβρύχιο «Παπανικολής», πρώτο από τα 4 υποβρύχια νέου τύπου του Στόλου, το θέμα της συμπεριφοράς του εν αναδύσει υπό ακραίες συνθήκες  κυματισμού εις την επιφάνεια της θαλάσσης φαίνεται ότι έχει αντιμετωπισθεί επιτυχώς και ότι δεν «γέρνει» πλέον. Το ΠΝ εμφανίζεται πλήρως ικανοποιημένο από την υλοποίηση της επιχειρησιακής αποστολής, η οποία έχει ανατεθεί εις το πλήρωμά του. Συμφώνως, δε, με δημοσιεύματα του ειδικού Τύπου, θεωρείται από τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Εκτιμώ, δε, ότι η στάση, την οποία επέλεξε ο προκάτοχος του κ. Βενιζέλου ΥΕΘΑ, ο κ. Ευάγ. Μεϊμαράκης, της “άρνησης παραλαβής” του πρώτου υποβρυχίου, πρέπει να εκτιμηθεί, ώς προκριθείσα επιλογή, υπό την οπτική γωνία πολλών επιλογών. Μπορεί να “βόλεψε” αυτή η άρνηση ανταγωνιστικά βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά ωφελήθηκε εν τέλει η Ελληνική πλευρά που είναι, από πάσης απόψεως, το μείζον;

Θέλω τέλος να επισημάνω και εγώ τον αυτονόητο, αλλά και λησμονούμενο συχνά, διαχωρισμό μεταξύ του παράνομου πλουτισμού κατά τη διαδικασία αγοράς οπλικών συστημάτων, αφ’ ενός και της ανάγκης αυτής καθ’ εαυτής ενός εκάστου οπλικού συστήματος αφ΄ετέρου. Πράξεις ποινικώς κολάσιμες δεν μπορούν να οδηγούν και στην απαξίωση της αγοράς οπλικών συστημάτων, που πράγματι απαιτούνται γιά την άμυνά μας. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. 

Επειδή η άμυνα της πατρίδος μας, η ασφάλεια των πολιτών της, δεν αποτελεί «είδος» προς έκπτωση, τη στιγμή που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη απειλή εξ Ανατολών, ορατή, άμεση και καθημερινή, εμείς οι ίδιοι, ώς Ελλάς, θα επωμισθούμε τις ενέργειες εις όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένου και του αμυντικού, ώστε να προασπίζουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, εις την εσχατιά των ΝΑ ορίων της ΕΕ. Συνεπώς δεν θα παύσουμε να έχουμε ανάγκη γιά εξοπλισμούς, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα συντρέχουν εξ ορισμού και διασφαλίζονται αδιαλείπτως όλες οι διαδικασίες διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψεως των σχετικών αποφάσεων, με τη ΒτΕ πλήρως και εις βάθος ενήμερη (και) επί των θεμάτων αυτών. Εις ό,τι αφορά τα +2 νεα υποβρύχια, το ΠΝ τα περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του - δηλαδή τα έχει ανάγκη.

Φοβούμαι, ότι, δι’ όσον χρόνον η Ελλάς θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει απειλή εξ Ανατολών, το γνωστό σε παλιούς αριστερούς «τι τα θέλουνε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα κάνουνε τρακτέρια να οργώνει η αγροτιά»,ακούγεται όμορφο, αλλά πολύ μακρυνό ώς προοπτική. Ιδίως, μάλιστα, υπό τις σημερινές συνθήκες της δεινής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε ώς χώρα, με την ευκαιρία της οποίας, ώς όχημα, κάποιοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις αντοχές μας. Η απάντηση είναι μία και μοναδική και βασίζεται σε ψυχωμένους πολεμιστές, που αξιοποιούν πλήρως και εις βάθος τα σύγχρονα απαραίτητα όπλα, που τους εμπιστεύεται προς αξιοποίηση η πατρίδα.

Διότι πατρίδα θα υπάρχει πάντοτε. Και θα καλούμεθα να την υπερασπισθούμε ακόμη και υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Είναι το κοινό μας σπίτι, που δεν εγκαταλείπουμε σε κανέναν, γιά οποιοδήποτε λόγο.

Οσο είναι οδυνηρό για την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος γενικώς, να εμπλέκεται το όνομα κορυφαίου πολιτικού ανδρός σε παράνομο πλουτισμό και να κάνει Ανάσταση στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, του Άκη Τοσοχατζόπουλου, από τους ισχυρότερους ΥΕΘΑ μετά την μεταπολίτευση, ελέω των πιστώσεων που διαχειρίσθηκε, άλλο τόσο θα είναι άδικο το αμυντικό μας σύστημα να πληρώσει αυτό το σόκ με την απαξίωσή του και την εγκατάλειψη του, από ότι πραγματικά χρειάζεται, Προσωπικό, υποδομές, πόρους και οπλικά συστήματα.

Το ΠΝ χρειάζεται τα υποβρύχια, υπάρχει πλήρης και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία γιά την πρόσκτηση και των 2 υποβρυχίων που θα πρέπει να προστεθούν στα υπό ναυπήγηση 3 και οι εισηγήσεις του ΑΝΣ είναι πλήρως τεκμηριωμένες, σαφείς και διαφανείς. Ας μην παίζει ΚΑΝΕΙΣ με τα θέματα της εθνικής άμυνας, δηλαδή της ίδιας της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της πατρίδας μας. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ οι υποαπασχολούμενοι ήδη εργαζόμενοι εις τα Ελληνικά Ναυπηγεία να δουν το φόρτο εργασίας του Ναυπηγείου να εκμηδενίζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνιστώ ενθέρμως εις τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλη να μην συνεχίσει να λάμβάνει υπ' όψη και τις δύο προηγούμενες διαστάσεις.

Αν, όμως, το ΑΝΣ, δηλαδή η ηγεσία του ΠΝ που έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται τα υποβρύχια, κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις να ματαιωθεί η πρόσκτηση των +2 Γερμνανικών Υ/Β, είναι η μόνη και υπεύθυνη αρχή του ΥΠΕΘΑ που δύναται να το πει, ως αρμοδία διά τον από θαλάσσης αγώνα των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
 

 

ΣΧΟΛΙΑ