Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Ασκήσεις

17.10.2010 | 23:55
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΓΜΠ
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ.440/37/23594
Σ.4957
Αθήνα 04 Οκτ 2001
ΘΕΜΑ: Μέριμνα υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού
1. Στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και ειδικότερα
για συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς που έχουν τέκνα, συνυπηρετούν και
συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες ή καταστάσεις οι οποίες απαιτούν
διανυκτέρευση (ασκήσεις, επιφυλακή κλπ) εξαιρουμένων των ορισθέντων σε
24ωρη υπηρεσία, αποφασίζονται τα παρακάτω:
α. Να αποδεσμεύονται οι μητέρες που έχουν ανήλικα τέκνα και
συμμετέχουν ταυτόχρονα με τους συζύγους τους σε ασκήσεις, επιφυλακή που απαιτούν διανυκτέρευση.
β. Η αποδέσμευση αυτή να γίνεται με τη λήξη του μεσημβρινού
ωραρίου και επαναφορά με την έναρξη του την επομένη, όπως αυτά καθορίζονται από το καθημερινό πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως.
γ. Η μετακίνηση από και προς τους χώρους ασκήσεων να γίνεται με μέριμνα των Μονάδων - Συγκροτημάτων –Σχηματισμών.
2. Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν και για τις μονογονεΪκές οικογένειες με αρχηγό πατέρα ή μητέρα δηλαδή στελέχη σε χηρεία,, διαζευγμένα, σε διάσταση ή ανύπαντρα, που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων και συγκατοικούν με αυτά
καθώς και για στελέχη με ανήλικα παιδιά, συζευγμένα με στρατιωτικούς, οι οποίοιες τοποθετούνται σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (Στρατηγεία ΕΥΕ, Μονάδες ΕΥΕ, Αποστολές ΟΗΕ ) και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές τις
θέσεις.
3. Οι μητέρες που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες καθώς και τα στελέχη (‘άντρες ή γυναίκες) που έχουν σύζυγο με ειδικές ανάγκες, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεών τους, απολαμβάνουν του ιδίου ευεργετήματος.
4. Των παραπάνω μέτρων εξαιρούνται ο Δκτής και οι Δντές 2ου και 3ου ΕΓ-Γραφείου.
5. Εφαρμογή της παρούσης από λήψεωςTags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ