Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΑΒ.

19.04.2011 | 14:52
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε. κατά το ποσό των 151.361.070,00€ με την έκδοση 5.045.369 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θααναληφθούν αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει με συμψηφισμό ισόποσων οφειλών της Α.Ε. ΕΑΒ προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες αποσβένονται και ειδικότερα ποσού των 151.361.096,26 € που είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών. Η διαφορά του ποσού των 26,26 ευρώ θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από την ΑΕ ΕΑΒ τοις μετρητοίς (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 614, 18 Απριλίου 2011).

Tags: ΕΑΒ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ