Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βενιζέλος-Λοβέρδος "άνοιξαν" τα στρατιωτικά νοσοκομεία στους πολίτες! Όλη η απόφαση.

03.03.2011 | 11:21
'Oπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση, όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ).



Ωστόσο, ο αριθμός των πολιτών που εισάγονται σε κάθε Στρατιωτικό Νοσοκομείο θα «εξαρτάται από την πληρότητα των κλινών και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ύπαρξης ικανού αριθμού κενών κλινών για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού και των λοιπών δικαιούχων περίθαλψης σε αυτό δεδομένου όντως ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία τελούν σε καθεστώς διαρκούς εφημερίας», υπογραμίζεται στην ίδια απόφαση.



Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των κλινών που διατίθενται καταρχάς στο πλαίσιο της συνεργασίας ανακαθορίζεται ως εξής:



* 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 10 κλίνες.



* ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 10 κλίνες



* 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - 15 κλίνες.

* 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - 10 έως 15 κλίνες

*424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15 κλίνες

Επιπλέον και όπως διευκρινίζεται, τα κρεβάτια των Στρατιωτικών Νοσοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο ΕπιχειρήσεωνΥγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες ώρες 07.30 – 14.30.

Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ορίζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για τις ανάγκες του συντονισμού.

Δικαίωμα πρόσβασης όμως, αποκτούν οι πολίτες και στα εργαστήρια και ειδικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στα οποία θα μπορούν να υποβάλλονται σε εξειδικευμένες εξετάσεις είτε μέσω παραπομπής από Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία νοσηλεύεται ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται θα μπορούν να ενημερώνονται από το διαδίκτυο, όπου και θα υπάρχει ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων.

Στρατιωτικοί γιατροί και στο ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας

Οι ειδικοί στρατιωτικοί ιατροί που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας υγειονομικού εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν να διατίθενται, παράλληλα προς τα στρατιωτικά καθήκοντά τους, στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων που λειτουργούν σε αυτά, για την κάλυψη αναγκών τους.

Η διάθεση γίνεται μετά από αίτημα της διοίκησης του Νοσοκομείου που υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι στρατιωτικοί ιατροί τοποθετούνται ανάλογα με την ειδικότητά τους ως επιστημονικοί συνεργάτες των αντίστοιχων κλινικών, μονάδων ή εργαστηρίων και συμμετέχουν στο νοσηλευτικό (κλινικό ή εργαστηριακό) έργο του νοσοκομείο υπό το νομικό καθεστώς που ισχύει για το νοσηλευτικό τους έργο στα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τις ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας και μόνον ο βαθμός του λοχαγού θεωρείται αντίστοιχος του επιμελητή Β, ο βαθμός του ταγματάρχη του επιμελητή Α και ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη του διευθυντή.

Οι στρατιωτικοί ιατροί προσφέρουν κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες τους στο στρατιωτικό προσωπικό και τους δικαιούχους περίθαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι.

Το στρατιωτικό προσωπικό και οι δικαιούχοι περίθαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν προσφεύγουν στις υπηρεσίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία είναι τοποθετημένοι οι στρατιωτικοί ιατροί αντιμετωπίζονται με τους όρους που ισχύουν για τη νοσηλεία ή την εξέταση τους στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.



Οι στρατιωτικοί ιατροί αλλά και οι οπλίτες ιατροί που είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα δε οι υποδομές των Κέντρων Υγείας θα διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης.

Στις μονάδες που είναι απομακρυσμένες θα υπάρχει πάντα ιατρός της μονάδας.

Όλα τα ασθενοφόρα οχήματα των Στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση περιστατικών των Υγειονομικών Μονάδων του ΕΣΥ κάθε περιοχής και σε περίπτωση που τα ασθενοφόρα των μονάδων αυτών δεν επαρκούν για τη κάλυψη όλων των περιστατικών.

Η διάθεση των ασθενοφόρων των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνεται χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το ΕΚΑΒ, όπου αυτό λειτουργεί, η από τον οικείο υγειονομικού σχηματισμό του ΕΣΥ.



 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ