Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

17.10.2010 | 21:26
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΒΝΣ) ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ

Στα πλαίσια της µέριµνας του προσωπικού, για τα παιδιά των Στελεχών και των
Μονίµων Υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς, λειτουργούν νηπιακοί σταθµοί στις παρακάτω
φρουρές:

ΦΡΟΥΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αθηνών Άλσος του Ελληνικού Στρατού
τηλ: 210-7496462
Θεσσαλονίκης Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»
τηλ: 2310-496580
∆ιδυµοτείχου Παλαιές εργατικές κατοικίες
τηλ: 25530-22844
Σουφλίου Οδός Κικόνων – πρώην 3ο ∆ηµ. Σχολείο
τηλ: 25540-23848
Αλεξανδρουπόλεως Νικηφόρου Φωκά 1
τηλ: 25510-25804
Μύρινας Λήµνου χ. ΠΛΑΤΥ - Στρατόπεδο «ΒΡΕΤΣΩΝΗ»
τηλ:22540-25956
Μυτιλήνης περιοχή ΒΑΡΕΙΑΣ
τηλ:22510-21546
Χίου ΣΟΑ ΠΑΡΘΕΝΗ
τηλ: 22710-84126
Σάµου ΒΑΘΥ
τηλ: 22730-83500 (µέσω τηλεφωνικού κέντρου)
Κω ΠΛΑΤΑΝΙ
τηλ: 22420-25449
Ρόδου Στρατόπεδο «ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ» (πρώην ΠΙΚΠΑ)
τηλ: 22410-55156
Βεροίας Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΚΡΙΤΑ»
τηλ: 23310-33928, 23310-33934
Λάρισας Στρατόπεδο «ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Ηρώων Πολυτεχνείου &
Ιωαννίνων) τηλ: 2410-99 4157, 2410-99 4158
Κοµοτηνής ΣΟΜΥ Κοµοτηνής (Χαριλάου Τρικούπη 30 Β)
τηλ: 5310-5 4400
Φερρών ΣΟΑ Φερρών (Οδός Ανατολικής Θράκης)
τηλ: 25550-24829
Ορεστιάδος χ. Σάκος
τηλ: 25520-27962

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η δηµιουργία ΒΝΣ στην Ξάνθη, ενώ αποφασίστηκε η επέκταση
του θεσµού και σε άλλες φρουρές (Βόλος, Αθήνα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Λαµία, Σέρρες,
Τρίκαλα και Κιλκίς).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών στους Σταθµούς καθορίζονται µε την Γ∆
Φ.400/18/765/750/Σ.76/27 Μαι 2005/ΓΕΣ/∆ΜΠ/2.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από 01 Ιουν έως 16 Αυγ κάθε έτους στους αντίστοιχους Σχηµατισµούς και καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεµόνα του παιδιού.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του παιδιού.
Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
Βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
Βεβαίωση εργασίας αµφοτέρων των γονέων.
Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού, η
οποία δίδεται από το Ιατρείο του Βρεφονηπιακού Σταθµού.
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ο Σχηµατισµός καθορίζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΓΕΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail: gesdmp@army.gr
Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ