Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΑΒ:"Δεν ρυπαίνουμε τον Αισωπό".

02.12.2010 | 19:56
Αρνείται η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ότι οι περιβαλλοντικές παραβάσεις τις οποίες της αποδίδει το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετίζονται με επιβάρυνση του υπεδάφους και με τη ρύπανση του Ασωπού.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία σημειώνει, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής περί επιβολής προστίμων σε αυτήν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών, ότι:

  

  - Το σύνολο των φερόμενων ως παραβάσεων δε σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με διαπιστωμένη ή/και βεβαιωθείσα ρύπανση ή με υπέρβαση οποιονδήποτε ορίων, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

   - Επομένως, το σύνολο των φερόμενων ως παραβάσεων δε σχετίζονται με επιβάρυνση του υπεδάφους και, πολύ περισσότερο, δε σχετίζονται με τη ρύπανση του Ασωπού.

    Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται:

   

- Για ελλιπή αδειοδότηση στη διάθεση υγρών αποβλήτων του εργοστασίου της εταιρείας, ενώ το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων έχει ήδη εγκριθεί με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έτους 2001 και με μεταγενέστερες εγκρίσεις των ετών 2006 και 2010. Επιπλέον, η ΕΑΒ διαθέτει άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και η καθυστέρηση στη λήψη αυτής οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοικήσεως και όχι της ΕΑΒ. Η εταιρεία είχε υποβάλει εγκαίρως, τον Δεκέμβριο του 2007, όλες τις αιτήσεις και σχετικές μελέτες για την έκδοση των αναγκαίων για τη λειτουργία της αδειών και εγκρίσεων. Ωστόσο υπήρξε υπερβολική καθυστέρηση - άνω των δύο ετών - στην εξέταση των αιτημάτων της και στη χορήγηση των αδειών από τους αρμόδιους φορείς. 

  

  - Για αυξομείωση στην ποσότητα της διαχειριζόμενης ιλύος (λάσπης), ενώ η διακύμανση αυτή, σύμφωνα με το λεκτικό της γνωμοδότησης, απλά "εγείρει ερωτηματικά" αλλά σε καμιά περίπτωση δεν τεκμηριώνει ρύπανση. 

   

- Για μη υποβολή σχεδίου διαχείρισης Πτητικών Οργανικών Ενώσεων - όταν η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ, δεν επισημάνθηκε και δεν ετέθη στην ΕΑΒ από καμία διοικητική υπηρεσία, ούτε του υπουργείου Περιβάλλοντος, ούτε της Περιφέρειας, ούτε της Νομαρχίας.

   

- Για υπερβάσεις και μη τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης του δείκτη αιθάλης, ενώ η ΕΑΒ, από το 2007, χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως καύσιμο και κατά συνέπεια ο δείκτης αιθάλης μετράται πάντοτε «μηδέν». 

   

- Για υπερβάσεις στην οριακή τιμή του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η ΕΑΒ χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο και οι μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα κινούνται στις αποδεκτές τιμές με βάση την επίσημη επιστημονική τεκμηρίωση. Επιπλέον, δεν υπάρχει λέβητας που να χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο και που θα μπορούσε να λειτουργεί εκτός αυτών των τιμών. 

    «Η ΕΑΒ ανάγεται εκ νέου σε εξιλαστήριο θύμα μίας ρύπανσης με την οποία δε σχετίζεται. Και αυτό προκύπτει από το σύνολο των συστηματικών μετρήσεων και ερευνών που πραγματοποιεί η ΕΑΒ σε συνεργασία με πιστοποιημένους και έγκριτους φορείς από τις οποίες ποτέ δεν καταγράφηκαν υπερβάσεις ορίων αλλά και από το σύνολο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της από όλους τους θεσμοθετημένους Φορείς της Πολιτείας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

    Επιπλέον, τονίζεται ότι από ιδρύσεώς της, το 1977, η ΕΑΒ διαθέτει και λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού και μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας. Τηρεί απαρέγκλιτα τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις. Έχει πραγματοποιήσει, την περίοδο 2004-2010, περιβαλλοντικές επενδύσεις ύψους άνω των 6 εκ. ευρώ. Τέλος, πρωτοπορεί και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση ενός εθνικού χωροταξικού προβλήματος με την άμεση ανταπόκρισή της στην πρόσφατη (Ιούλιος 2010) πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δημιουργίας Μονάδας Διαχείρισης Επικινδύνων Βιομηχανικών Αποβλήτων.

    «Η ΕΑΒ δε ρυπαίνει τον Ασωπό, δεν είναι μέρος του προβλήματος, ενώ αποτελεί μέρος της λύσης», καταλήγει η ανακοίνωση. 

    

Tags: ΔΕΛΤΙΟ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ