Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΡΒΥΛΑ NEWS

Είναι ένας έφεδρος λοχίας ανώτερος από ένα μονιμά;

07.12.2011 | 04:14
Είναι δυνατόν ένας έφεδρος λοχίας να είναι ανώτερος από έναν μόνιμο; Μπορεί να συμβεί, δώστε προσοχή, έχει βάση!

Οσο κι αν οι περισσότεροι φαντάροι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε κάθε μόνιμο στέλεχος ανώτερό μας, μια προσεκτική ανάγνωση του «20–1», του κανονισμού-«ευαγγέλιο», δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά...

* Σύμφωνα με την ιεραρχία, ένας ΕΠΥ δεκανέας ή ένας ΕΠΟΠ, δεν είναι ανώτερος από έναν έφεδρο λοχία. Κατά τον «20–1», η ιεραρχία δεν αναιρείται από την μονιμότητα. Συνεπώς, ο έφεδρος λοχίας είναι ανώτερος από οποιονδήποτε δεκανέα (άρα και έναν ΕΠΥ δεκανέα), ανεξάρτητα αν αυτός είναι μόνιμο στέλεχος ή όχι. Διαφορετικά και ένας επιλοχίας θα ήταν ανώτερος από ένα ΔΕΑ, μόνο και μόνο επειδή ο ΔΕΑ κάποια στιγμή θα απολυθεί, ενώ ο επιλοχίας μετράει «μια ζωή και σήμερα».

* Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που ένας έφεδρος λοχίας είναι ανώτερος ακόμη και από έναν μόνιμο. Διαβάζοντας τον κανονισμό έχουμε: Μεταξύ στρατιωτικών της ίδιας κατηγορίας, όσοι ανήκουν σε όπλα είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους των Σωμάτων (άρθρο 8, παρ.5). Αυτό σημαίνει ότι, παραδείγματος χάριν, ένας λοχίας Πεζικού είναι αρχαιότερος ενός λοχία Τεχνικού.

* Στη συνέχεια αναφέρεται ότι μεταξύ ομοιόβαθμων υπαξιωματικών του ίδιου όπλου ή σώματος, αλλά διάφορων κατηγοριών, η σειρά αρχαιότητας, είναι:

- Μόνιμοι

- Εθελοντές

- Μόνιμοι από την εφεδρεία

- Κληρωτοί

- Κληρωτοί από την εφεδρεία

Μεταξύ αυτών, όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων, είναι αρχαιότεροι από εκείνους που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις (άρθρο 8, παρ.7). Προκύπτει σαφέστατα, λοιπόν, ότι ένας μόνιμος λοχίας είναι ανώτερος από έναν έφεδρο, μόνο όταν βρίσκονται στο ίδιο όπλο ή σώμα.

* Αν συνδιάσουμε τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 8 στον «20–1», προκύπτει ότι ο έφεδρος λοχίας οποιουδήποτε όπλου είναι ανώτερος από τον μόνιμο λοχία οποιουδήποτε σώματος. Και αφού στους ομοιόβαθμους στρατιωτικούς, ανώτερος είναι αυτός του όπλου -και η μονιμότητα λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν πρόκειται για το ίδιο όπλο ή σώμα- δεν είναι προφανές ότι ο έφεδρος του Πεζικού είναι ανώτερος από τον ομοιόβαθμό του στο Τεχνικό; Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχε η διευκρίνιση περί «ίδιου όπλου ή σώματος», καθώς θα αναφερόταν απλά η φράση «μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών».

Το θέμα θα ήταν απλά φιλοσοφικό, αν δεν υπήρχαν περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί όλων όπλων και σωμάτων, όπως για παράδειγμα στο ΓΕΣ. Εκεί, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο μόνιμος λοχίας θα πρέπει να στέκεται προσοχή όταν μιλάει στον έφεδρο!

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ