Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισέπραξαν...δείγμα μερίσματος οι απόστρατοι.Μείον 50% το μέρισμα του ΜΤΣ!

11.04.2011 | 05:53
Μέρισμα τριμήνου μειωμένο κατά 50% εισέπραξαν οι δικαιούχοι-μερισματούχοι του ΜΤΣ!

Η ΑΝΕΑΕΔ,βρίσκεται ήδη σε επαφή με νομικούς συμβούλους,οι οποίοι εξετάζουν τις δυνατότητες προσφυγών,καθώς οι μειώσεις θεωρούνται πέρα από κάθε λογική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΝΕΑΕΔ:

•Στις 7/4/2011 καταβλήθηκε στους μερισματούχους  ΜΤΣ το μέρισμα Β’ τριμήνου 2011 μειωμένο κατά 50%.

•Η πραγματική όμως μείωση του μερίσματος, για όσους μερισματούχους  έχουν κράτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του Ν.2913/01 είναι πολύ μεγαλύτερη του  50% για το Β’ τρίμηνο 2011, όπως πολύ μεγαλύτερη του 25% θα είναι και για τα άλλα τρίμηνα,  δεδομένου ότι, η  κράτηση αυτή υπολογίζεται στο Βασικό  Μισθό και Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας και κατά συνέπεια δεν μειώνεται αναλογικά 25% (όπως οι λοιπές κρατήσεις του μερίσματος) αλλά παραμένει σταθερή όσο θα παραμένει σταθερός ο βασικός μισθός.

•Για όλους τους μερισματούχους που έχουν προβεί στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του Ν.2913/01, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα δεδομένα απόσβεσης του καταβληθέντος ποσού για την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Τώρα πλέον τίθεται θέμα επανεξέτασης της απόφασης τους, βάση του μειωμένου μερίσματος, της αφερεγγυότητας της Πολιτείας αλλά και την άρνηση της, μέχρι τώρα, να διασφαλίσει τη εξυγίανση και βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ. , το οποίο η ίδια οδήγησε στη σημερινή κατάντια! Φυσικά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εξαγορά (άπαξ ή με δόσεις) για αναγνώριση μεγαλυτέρου μισθολογικού βαθμού και κατ επέκταση  μερίσματος, είχε θετικό αντίκτυπο και στο ΕΚΟΕΜΣ, όπου εκεί το μερίδιο-μέρισμα έμεινε αμετάβλητο τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Ο πρόεδρος της ΑΝΕΑΕΔ, Εμμανουήλ Σαρτζετάκης επισημαίνει ότι, "το ΜΤΣ οδηγήθηκε σ’ αυτή την κατάσταση από τους εκάστοτε ΥΕΘΑ και τις διορισμένες από αυτούς διοικήσεις του Μ.Τ.Σ, με στόχο την  υλοποίηση της πολιτικής τους ".
Κατόπιν αυτών η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ:

α.       Θα ζητήσει άμεσα με επιστολή της από το πρόεδρο του Μ.Τ.Σ, την χορήγηση του υπ’ αριθ. 19/3/16-12-2010 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), προκειμένου να εξετάσει  το σύννομο της Φ.951.1/1/682193/Σ. 61/, 5 Ιαν 2011 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ληφθεί υπόψη το γεγονός πως για τέτοιου είδους αποφάσεις απαιτείται Κ.Υ.Α. και πλήρης αιτιολόγηση.

β.       Ενημερώνει όλους του μερισματούχους που έχουν προβεί στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του Ν.2913/01, ότι εξετάζει με τους συνεργάτες-νομικούς της συμβούλους, τη δυνατότητα άσκησης προσφυγών προς τα Μετοχικά Ταμεία, καθόσον υπάρχει αλλαγή καθεστώτος υποχρεώσεων, εις βάρος των μερισματούχων.
γ. Αποφάσισε να θέσει το ζήτημα ΜΤΣ σε πρώτη προτεραιότητα στο σχέδιο πρακτικών δράσεων που εκπονείται από κοινού με τους λοιπούς φορείς, εκπροσώπους των μερισματούχων και μετόχων των ΕΔ & ΣΑ.
 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ