Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισφορές στρατιωτικών ειδικών κατηγοριών.Η μεγάλη αδικία.

09.09.2011 | 09:53
Εξηγήσεις για τις Εισφορές Στρατιωτικών Ειδικών Κατηγοριών,οι οποίες πάνε κυριολεκτικά χαμένες,ζητά ο ΣΥΣΜΕΔ,με αφορμή και ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από βουλευτές του ΛΑΟΣ.

Σύμφωνα με τον ΣΥΣΜΕΔ:

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύει ειδικό μισθολόγιο λόγω της ιδιομορφίας και των συνθηκών της φύσης του επαγγέλματος τους.

Επιπλέον , για τα στελέχη που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα, εκκαθαριστή ναρκοπεδίων και λοιπών ειδικοτήτων υψηλής επικινδυνότητας, έχει θεσπιστεί κατά περίπτωση αντίστοιχο επίδομα λόγω επικινδυνότητας. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα, έχει προβλεφθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που η εργασία τους παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιείς κλπ), ο χρόνος υπηρεσίας τους να λογίζεται διπλάσιος υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 41 του ΠΔ 169/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010.

Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας καθορίζεται:
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23έ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των λοιπών στρατιωτικών είναι:
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».

Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 59 του νόμου 1902/1990 για τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων, ορίζεται ότι:

«1. Στους δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, που διορίζονται ως τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από 1ης Οκτωβρίου 1990 και μετά, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών κατηγοριών .... επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη επί των μηνιαίων ...

2. ... Για όσους αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο .... η κράτηση υπολογίζεται επί των αποδοχών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης ...

3. Η ανωτέρω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Αν κάποια από τις υπηρεσίες αυτές υπολογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, οι εισφορές καταβάλλονται επίσης αυξημένες στο διπλάσιο...

4. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών ως συνταξίμων .... γίνεται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης .... Η κράτηση ενεργείται επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Η αναγνώριση πάντως μπορεί να γίνει και κατά τον κανονισμό της σύνταξης, ύστερα πάντοτε από αίτηση του υπαλλήλου.».

Σύμφωνα, επίσης, με το νόμο 2084/1992 περί “Αναμόρφωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης” ορίζεται ότι:
«1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. ...

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων ....

3. Επίσης λογίζεται ως διπλάσιος ο χρόνος των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθαρίσεως ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία ...

4. .... Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για τον χρόνο των προηγούμενων περιπτώσεων δεν επιστρέφονται στο στρατιωτικό, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης....

5. Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.».
Από όλα αυτά προκύπτει ότι:

α. Για τους στρατιωτικούς που έχουν καταταγεί μέχρι και της 30-9-1990 δεν απαιτείται η καταβολή επιπλέον εισφορών για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας στο διπλάσιο, ενώ μοναδική υποχρέωση αυτών είναι η παραμονή τους για 18 ή 20 έτη στη στρατιωτική υπηρεσία, ανάλογα με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιείς κλπ).

β. Οι στρατιωτικοί που έχουν καταταγεί από 1-10-1990 μέχρι 31-12-1992 και ανήκουν σε ειδική κατηγορία (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιείς κλπ), έχουν το δικαίωμα, αν επιθυμούν, να αναγνωρίσουν το διπλάσιο χρόνο καταβάλλοντας εισφορές στο διπλάσιο, ενώ παραμένει η υποχρέωση παραμονής ως ανωτέρω παράγραφος 3 α.

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης των ανωτέρω, πριν παρέλθει ο παραπάνω χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, θα υπάρξει ολική απώλεια των εισφορών που έχουν καταβληθεί, για την αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου που τέλεσε σε ειδική κατηγορία, ενώ περαιτέρω δεν παρέχεται το δικαίωμα επιστροφής των εισφορών αυτών.

γ. Οι στρατιωτικοί που έχουν καταταγεί μετά την 01-1-1993 και ανήκουν σε ειδική κατηγορία (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιείς κλπ), αρχικά κατέβαλαν υποχρεωτικά τις εισφορές στο διπλάσιο μέχρι να δοθεί και σε αυτούς το δικαίωμα επιλογής, αναγνώρισης ή όχι της ειδικής τοιαύτης υπηρεσίας.

δ. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω ειδικής υπηρεσίας στο διπλάσιο δεν συνυπολογίζεται ούτε ο χρόνος σπουδών, για τις περιπτώσεις που αυτός υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως βασικό προσόν για την πρόσληψη, ούτε ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, παρά μόνο ο χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Και μετά απ΄ όλη αυτή την πραγματικά εμπεριστατωμένη έρευνα ο ΣΥΣΜΕΔ λογικά ρωτά:
• γιατί τα στελέχη αυτά ενώ έχουν καταβάλει, όχι απλά αυξημένο ποσοστό επί της κράτησης υπέρ συντάξεως, αλλά διπλή εισφορά, αν για κάποιο λόγο αποφασίσουν να συνεχίσουν τον εργασιακό τους βίο σε άλλο τομέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ή συμπληρώσουν έτη ασφάλισης, με τα αναγνωρισμένα και πληρωμένα έτη σπουδών, που ούτως ή άλλως είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, αλλά όχι στρατιωτική όπως θα έπρεπε, ή με έτη διαδοχικής ασφάλισης πριν την κατάταξη τους, χάνουν όλα τα ποσά που έχουν καταβάλει και την υπηρεσία για την οποία τα έχουν καταβάλει;


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ