Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Εξωσωματική

17.10.2010 | 21:36
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ.440/23/678398
Σ. 25
Αθήνα 02 Mαϊ 2002

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

1. Σας γνωρίζουμε ότι ικανός αριθμός ζευγαριών, που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας, προσφεύγει στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι το 20% περίπου των τοκετών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθόδου.

2. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία τεχνική της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, όπου η γονιμοποίηση γίνεται εκτός σώματος. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μέθοδος ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο διαρκεί κατά περίπτωση 1-2 μήνες περίπου.

3. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας απαιτείται η λήψη
φαρμάκων και συχνές ιατρικές εξετάσεις, ενώ η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ηρεμία και η καλή ψυχολογική κατάσταση.

4. Στα πλαίσια της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και για την κατά το δυνατόν απάλυνση των προβλημάτων της εν λόγω κατηγορίας στελεχών καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης ενός κύκλου
εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ενδιαφερόμενη:

(1) Να απαλλάσσεται από κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα καθώς και από εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως.(Ο
κύκλος της εξωσωματικής γονιμοποιήσεως θα ξεκινάει από τη λήψη
φαρμακευτικής αγωγής μέχρι το τέστ κυήσεως).

(2) Να λαμβάνει απαλλαγή κατά τις ημέρες λήψης ωαρίων
και εμβρυομεταφοράς.

β. Κατ΄ ανάλογο τρόπο να διευκολύνεται το άρρεν στρατιωτικό
προσωπικό στην έκταση που απαιτείται κατά περίπτωση.

γ. Οι Διοικήσεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
εξαντλώντας όλες τις υπηρεσιακές τους δυνατότητες, για τη διευκόλυνση της εν λόγω κατηγορίας στελεχών καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά την εμβρυομεταφορά και μέχρι το τέστ κυήσεως.

5. Οι Μείζονες Σχηματισμοί να δώσουν λεπτομερείς οδηγίες και να παρακολουθήσουν από κοντά την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα, όπου απαιτείται.

6. Η παρούσα αποτελεί διαταγή διαρκούς ισχύος και να τηρείται στο φάκελο κάθε Δκτή ή Δντή.


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ