Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκτός μεθορίου ...η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα.

01.06.2011 | 17:52
Απλουστεύεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από ξένους,με ρυθμίσεις που μπήκαν στο νομοσχέδιο περί προμηθειών.


Σλυμφωνα με ανακοίνωση του Βενιζέλου:


•Απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα.

•Οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής παύουν να θεωρούνται παραμεθόριοι για το σκοπό αυτό, ενώ σε όσες περιοχές εξακολουθούν να θεωρούνται παραμεθόριες, οι άδειες θα χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο από επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό και όχι πλέον σε κεντρικό επίπεδο και τελικά από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

•Επίσης καταργείται κάθε είδους άδεια για τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς επίσης και της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η κίνηση της αγοράς ακινήτων χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας της χώρας καθώς στις περιφερειακές επιτροπές θα μετέχει εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ.

Επιπλέον:
• απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία καθορισμού της γραμμής αιγιαλού με την κατάργηση της απαιτούμενης έως τώρα σύμφωνης γνώμης του ΓΕΝ.
• Η σύμφωνη γνώμη θα διατυπώνεται από το ΓΕΕΘΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, μετά την πάροδο της οποίας θα θεωρείται ότι η σύμφωνη γνώμη έχει χορηγηθεί. Υπολογίζεται ότι η όλη διαδικασία συντομεύεται με τον τρόπο αυτό κατά τρεις περίπου μήνες.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ