Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22.12.2011 | 00:49

Φοιτητικές άδειες για τους ΕΠΟΠ.Γιατί δεν τους τις δίνουν;

Παίρνουν οι ΕΠΟΠ τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές άδειες;Το θέμα έφερε στη Βουλή Βουλευτής κ. Γιώργος Καρασμάνης και οι απάντηση που πήρε είναι “ναι μεν …αλλά”!Παίρνουν οι ΕΠΟΠ τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές άδειες;Το θέμα έφερε στη Βουλή Βουλευτής κ. Γιώργος Καρασμάνης και οι απάντηση που πήρε είναι “ναι μεν …αλλά”!

Σύμφωνα με την απάντηση λοιπόν “από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης υπό στοιχεία Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα», προκύπτει ότι στα στελέχη των ΕΔ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της ίδιας υπουργικής απόφασης, χορηγείται φοιτητική άδεια έως είκοσι (20) ημέρες, ανά ημερολογιακό έτος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Ως στελέχη των ΕΔ νοούνται και οι μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)”.

Πολύ ωραία μεχρί εδώ.Τελικά όμως τις παίρνουν τις άδειες; Όχι πάντα όπως προκύπτει από την απάντηση:

“Αναφορικά με τις περιπτώσεις που σχετικά αιτήματα μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ δεν γίνονται αποδεκτά από τους Διοικητές τους, επισημαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες η φοιτητική άδεια αφενός μεν υπόκειται στους περιορισμούς που υπόκεινται και οι λοιπές άδειες, αφετέρου δε δύναται να μην χορηγηθεί ή να ανακληθεί, εάν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, χωρίς η μη χορήγησή της για τους λόγους αυτούς να δημιουργεί το δικαίωμα για καταβολή αποζημίωσης ή λήψη αυτής αθροιστικά με την άδεια του επόμενου έτους”.
Άρα ναι παίρνουν άδειες εκπαιδευτικές αλλά ανάλογα τις υπηρεσίες και …τα κέφια του διοικητή. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ