Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΕΘΑ και στα Σώματα Ασφαλείας.

28.06.2011 | 13:39
Συντονιστικό επιτελείο που θα παίζει το ρόλο ενός “ΓΕΕΘΑ” περιλαμβάνεται στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που τιτλοφορείται "σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συντονιστικού επιτελείου στο υπουργείο προστασίας του πολίτη”.


Στα πιο σημαντικό κεφάλαιο και άρθρο του σχετικού π.δ., με το οποίο όπως υποστηρίζεται, αλλάζει η φυσιογνωμία όλης της διοίκησης και των 3 σωμάτων ασφαλείας καθώς μετατρέπονται σε "υπουργικοκεντρικά" καθώς το νέο "ΓΕΕΘΑ" προορίζεται να φορεθεί καπέλο στα κεφάλια των τριών αρχηγών έχουν ως εξής.

"Συνίσταται συνοντιστικό επιτελείο στο υπουργείο προστασίας του πολίτη... με την οποία ο υπουργός υποβοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο υπουργείο σώματα και υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου.

Επίσης, το συντονιστικό επιτελείο μεριμνά για την ενιαία και ορθή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικού έργου, στο πλαίσιο βελτίωσης της ρυθμιστικής διακυβέρνησης".
Στην παράγραφο 2 ο συντάκτης κι ερμηνευτής σπεύδει να ισορροπήσει κάπως το πράγμα, όταν ασμένως κι αφού έχει εκχωρήσει τα πάντα διευκρινίζει ότι:


"Το συντονιστικό επιτελείο δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα επιτελεία των σωμάτων... αλλά συνεργάζεται με αυτά προς εκπλήρωση της αποστολής τους". 
Στην παράγραφο 3 διαβάζουμε:

"Το επιτελείο επικουρεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στην άσκηση των καθηκόντων της, ασκεί τις αρμοδιότητες του σε συνεργασία με τα αρχηγεία των σωμάτων και τις υπηρεσίες που υπάγονται στο υπουργείο και διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:


α. τμήμα οργανωτικών μελετών και διακλαδικού συντονισμού


β. τμήμα νομικής υποστήριξης και καλής νομοθέτησης.

γ. τμήμα ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων.

δ. τμήμα διοικητικής και οικονομικοτεχνικής μέριμνας".
"Πρόκειται για τη σύσταση ενός διακλαδικού επιτελείου", διαβεβαιώνει αντίθετα η πολιτική ηγεσία, που δεν θα λειτουργήσει ως καπέλο, αλλά συμβουλευτικά προς τον υπουργό, για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις ηγεσίες, για τις θέσεις και προθέσεις ώστε να "μεταποιούνται" σε εφαρμογές. Θα δούμε τα scripta και η ερμηνεία τους ποια από τις δύο πλευρές δικαιώνει.

 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ