Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γλιτώνουμε πρόστιμο 450 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για τα ναυπηγεία.

01.12.2010 | 15:26
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ήλθε σε συμφωνία με την Ελλάδα επί του θέματος της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 539 εκατ. ευρώ, οι οποίες - καταχρηστικώς σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής το 2008 - είχαν χορηγηθεί από το ελληνικό Δημόσιο στα Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ).

   

Με την απόφαση του 2008 η Ελλάδα εκαλείτο από την Επιτροπή να θέσει τέλος σε μια σειρά εγγυήσεων και να ανακτήσει παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες είχαν χορηγηθεί υπέρ των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων των Ελληνικών Ναυπηγείων. 

    Επειδή η Ελλάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, πρόβαλε το επιχείρημα ότι η επιστροφή των ενισχύσεων υπήρχε περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο τις στρατιωτικές δραστηριότητες της ΕΝΑΕ, η Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές αναζήτησαν μια λύση. 

    Ειδικότερα αναζήτησαν μια συμφωνία που να επιτρέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, την προάσπιση «των συμφερόντων ασφαλείας τα οποία επικαλείτο η ελληνική πλευρά» καθώς και «των εξίσου θεμιτών συμφερόντων που εξαρτώνται από την ύπαρξη δίκαιου και ανόθευτου ανταγωνισμού στις χώρες της ΕΕ». 

 

   Με τη σημερινή της ανακοίνωση η Επιτροπή δηλώνει ότι αποδέχεται τα όσα της αντιπρότεινε η ελληνική πλευρά και ότι η συμφωνία προβλέπει τα εξής:

   
- Τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΝΑΕ που δεν έχουν σχέση με τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων θα πωληθούν και το προϊόν της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική επιστροφή των ασυμβίβαστων ενισχύσεων. 

   

- Η ΕΝΑΕ θα παραιτηθεί από τη χρήση των γηπέδων που της έχουν παραχωρηθεί από την Ελλάδα και τα οποία δεν είναι αναγκαία για τις στρατιωτικές της δραστηριότητες.

   

- Η ΕΝΑΕ δεν θα ασκήσει καμία μη στρατιωτική δραστηριότητα κατά τα επόμενα 15 έτη.

   

- Η Ελλάδα και η ΕΝΑΕ θα καταγγείλουν μια σειρά εγγυήσεων τις οποίες η Επιτροπή είχε κρίνει ασυμβίβαστες με την απόφασή της του 2008.

   

- Η Ελλάδα θα υποβάλλει έκθεση ετησίως σχετικά με την τήρηση από μέρους της ΕΝΑΕ της απαγόρευσης άσκησης μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων επί όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω απαγόρευση.

    Η Επιτροπή, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, «καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει ταχέως τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις.

Όταν θα έχουν εφαρμοσθεί πλήρως όλες οι δεσμεύσεις (εξαιρουμένης της δεκαπενταετούς υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων σχετικά με την απαγόρευση της άσκησης μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων), η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα ανάκλησης της προσφυγής, την οποία άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τον Απρίλιο λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2008» 

    Τέλος ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χοακίν Αλμούνια δήλωσε επί του θέματος τα εξής: 

    «Οι δεσμεύσεις που προσεφέρθη να αναλάβει η Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη διευθέτηση της παρούσας υπόθεσης. Εφόσον εφαρμοσθούν πλήρως και ταχέως, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να διασφαλίσει την ικανότητα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και, ταυτοχρόνως, να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά ναυπήγησης μη πολεμικών πλοίων και στην αγορά επισκευής πλοίων».-

   
Tags: ΔΕΛΤΙΟ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ