Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η άλλη άποψη για τη "φωτογραφική τροπολογία" που ανατρέπει την ιεραρχία

08.09.2012 | 00:01
Σχετικά με την Ανατροπή της στρατιωτικής ιεραρχίας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από “φωτογραφική τροπολογία” στον νόμο 3883/2010 η απάντηση από στέλεχος του ΠΝ, το οποίο έχει την δική του άποψη. Η οποία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ανατροπής της στρατιωτικής ιεραρχίας γιατί:
 • Στα τρία Όπλα οι Σχολές Υπαξιωματικών μέχρι το 1989 είχαν διαφορετική εξέλιξη και σταδιοδρομία, με πιο αδικημένους τους αποφοίτους των σχολών Υπαξιωματικών του ΠΝ.
 • Η επίμαχη διάταξη αποτελεί μεταβατική διάταξη μεταξύ πολλών άλλων και αφορά στελέχη με έτος κατατάξεως πριν το 1988, δηλαδή στελέχη που εμπίπτον στις διατάξεις του παλαιότερου σταδιοδρομικού Ν.2439/96. 
  Συνεπώς δεν αφορά τα νέα στελέχη με έτος κατάταξης μετά την 1-1-1988 τα οποία αποτελούν το κύριο αντικείμενο των οριζομένων στον νέο σταδιοδρομικό Ν 3883/2010 που ψηφίστηκε 24/9/2010.
 • Εδώ βέβαια έγινε μια αδικία για τους καταταγέντες στην ΣΜΥΝ τα 1988 και 1989 που ο νομοθέτης τους συμπεριέλαβε στον νέο σταδιοδρομικό νόμο 3883/10 ενώ θα έπρεπε να εμπίπτουν στις εναπομείναντες διατάξεις του παλαιού ν.2439/96.
  Ήταν καθαρά πολιτική απόφαση και παρόλες τις επισημάνσεις τότε δεν κατέστει δυνατόν να αλλάξει η γνώμη της πολιτικής ηγεσίας.
  Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από πλευράς ΓΕΝ έχει γίνει πρόταση διόρθωσης της παραπάνω αδικίας για τα στελέχη αυτά του Ναυτικού σε μελλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΘ.Α.
 • Η διάταξη αυτή είχε εισηγηθεί να αφορά σε παλαιά  στελέχη  καταταγέντα στις Παραγωγικές Σχολές του  Π.Ν. μέχρι το έτος 1990 και  νωρίτερα (πριν τη διακλαδικότητα) και έγινε με αφορμή την κατάργηση της άδικης για το ΠΝ διάταξης του Ν.Δ. 178 της 25/25.4.1969 που όριζε ότι: 
  " Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από  ανθυπασπιστές ή  υπαξιωματικούς,   ως  χρόνος  συνολικής  υπηρεσίας  της  παραγράφου  5   θεωρείται  και  υπολογίζεται  ο  χρόνος  μόνιμου   υπαξιωματικού   και ανθυπασπιστή, πέρα από τα 13 έτη από την ονομασία του ως υπαξιωματικών  για  το  Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και από τα 14 έτη από  την κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό". 
Η διάταξη της παρ.2 του άρθρ. 91 του ν. 3883/2010  έγινε για να αρθεί η μεγάλη ανισότητα για τους  προερχόμενους από τις  σχόλες υπαξιωματικών του ΠΝ καθόσον έχαναν τα επιπλέον  4 χρόνια σπουδών. Οι σχολές Υπαξιωματικών του ΠΝ πριν το 1982 ήταν  3ετους φοιτήσεως + 2 χρόνια Δόκιμος Κελευστής με αποτέλεσμα να προάγονται στο βαθμό του Κελευστή στα 5 χρόνια  υπηρεσίας. Εν αντιθέσει με τους αντίστοιχους του ΣΞ που ήταν 1ετους φοιτήσεως και άμεση προαγωγή σε Λοχία  στο ένα (1) έτος, καθώς και να λαμβάνουν τα παλαιά στελέχη αυτά τον καταληκτικό βαθμό του Αντιπλοιάρχου στα 34 χρόνια υπηρεσίας, που δεν τον ελάμβαναν ποτέ παρότι ο νόμος το προέβλεπε από το 1996 που ψηφίστηκε.
 • Το 1982 οι τρεις σχολές Υπαξιωματικών του ΠΝ (ΣΔΥΝ-ΣΔΥΤΕΝ-ΣΔΥΗΝ) έγιναν μία και ονομάστηκε ΣΜΥΝ. Η ΣΜΥΝ λοιπόν μέχρι το 1989 ήταν τριετούς φοιτήσεως δηλαδή οι απόφοιτοι της ελάμβαναν τον βαθμό του Κελευστή στα 3 χρόνια και όχι στα 2 όπως η ΣΜΥ, ΣΤΥΑ και  ΣΥΔ. Η Σ.Ι.Ρ. ήταν και αυτή τριετής η φοίτηση και αποφοιτούσαν Επισμηνίες.
 • Αυτό το αναφέρω για να δείξω ένα πρώτο παράδειγμα, για το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας. Η διάταξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προαγωγών  των παλαιοτέρων στελεχών (δεν αφορά σε νέα στελέχη επαναλαμβάνω) με τα αντίστοιχα στελέχη των άλλων κλάδων. Αυτό εξάλλου φαίνεται από τις αναντίστοιχες βαθμολογικές προαγωγές εις βάρος του ΠΝ  σε στελέχη με την ίδια ημερομηνία ένταξης στις ΕΔ.
 • Παράδειγμα δεύτερο είναι οι παρεμβάσεις με τροπολογίες που είχε κάνει η Π.Α. στο ν.2901/01 ώστε οι απόφοιτοι ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και μόνο, να προάγονται σε Επισμηναγούς στα 31 χρόνια όταν για το Πολεμικό Ναυτικό ίσχυε η φραγή προαγωγής και προάγονταν σε Πλωτάρχες στα 34!!!!
 • Με άλλη τροπολογία στον ίδιο νόμο 2901/01 η Ηγεσία της ΠΑ μερίμνησε για τους Αξιωματικούς εξ Υπαξιωματικών με 34 χρόνια συνολικής υπηρεσίας να προάγονται σε Αντισμηνάρχους και ένα μήνα πριν αποστρατευτούν ευδόκιμα να γίνονται ΣΜΗΝΑΡΧΟΙ. Μπράβο στις Ηγεσίες της Π.Α. για την μέριμνα στο προσωπικό τους.
 • Λαμβανομένου υπόψη όπως προανέφερα, ότι οι αντίστοιχοι του ΠΝ με τα ίδια χρόνια ήταν Πλωτάρχες μέχρι και τα 35 τους και έπαιρναν ως αποστρατευτικό, το βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Αυτή αν είναι Δικαιοσύνη και Ισότητα.Οι δε συνάδελφοι του ΣΞ που είχαν καταταγεί στην μονοετούς!!! ΣΜΥ πριν το 1982 γινόμενοι Αξιωματικοί από τα 16-17 χρόνια τους έμπαιναν κατευθείαν στην επετηρίδα πίσω από τον τελευταίο απόφοιτο Εύελπη που αποφοιτούσε την ίδια χρονιά από την Σ.Σ.Ε. και είχαν την σταδιοδρομία όπως τα Όπλα και τα Σώματα της ΣΣΕ.Ο δε συνάδελφοι απόφοιτοι ΣΜΥ μετά το το 1982 με την διετή φοίτηση τους προάγονταν σε Αξιωματικούς στα 21 χρόνια υπηρεσίας (όπως και του ΠΝ και της ΠΑ) αλλά είχαν την εξέλιξη της τάξης της Σ.Σ.Ε. που αποφοιτούσε την χρονιά που γινόντουσαν Αξιωματικοί και είχαν και αυτοί την σταδιοδρομία όπως τα Όπλα και τα Σώματα της ΣΣΕ. 
 • Αυτό αναφέρεται διότι, οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ του ΠΝ και της ΠΑ ήταν σε ξεχωριστή επετηρίδα από τους Μαχίμους της ΣΝΔ και τους Ιπταμένους της Σ.Ι. και πάντα νεώτεροι τους, ανεξαρτήτως πρόσκτησης του βαθμού τους. Όποια νομοθετική ρύθμιση γινόταν δεν επηρέαζε την εξέλιξη και την ιεραρχία των άλλων Αξιωματικών ΑΣΕΙ εντός του ιδίου κλάδου. Σε όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώχθηκαν να γίνουν στους αποφοίτους της ΣΜΥ προ νόμου 3883/2010, βρήκαν ορθώς την σθεναρή αντίσταση της ηγεσίας του ΓΕΣ, διότι η παρεμβατική ιεραρχική εξέλιξη τους υποσκέλιζε του αποφοίτους της ΣΣΕ μιας και ήταν στην ίδια επετηρίδα.

Τέλος όσον αφορά τις μισθολογικές απολαβές, σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002 στο άρθρο 37 παρ.3ι ορίζεται ρητά ότι Ανθυπολοχαγοί, Υπολοχαγοί, και Ταγματάρχες με την συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσία λαμβάνουν ΟΛΟΙ τον βασικό του Συνταγματάρχη.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Φωτογραφική τροπολογία" κάνει άνω κάτω τις ΕΔ. Ποιοι ευνοούνται ,ποιοι θίγονται
 
 Γ.Αρσένης: "Μας παγίδευσαν σ΄ένα τερατώδη μηχανισμό που τρώει τις σάρκες μας" 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ