Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και δεύτερος απόστρατος ζητά την κατάργηση των Ενώσεων Αποστράτων ΝΠΔΔ

10.09.2012 | 10:02
Και δεύτερος απόστρατος αξιωματικός ζητά με παρέμβασή του ακόμη και την κατάργηαη των Ενώσεων Αποστράτων ΝΠΔΔ ,αφού όπως υποστηρίζει το έργο τους πλέον μπορούν να καλύψουν οι νέες Ενώσεις ΝΠΙΔ.

Γράφει ο Πλοίαρχος ε.α (Ο) Δ.Λαδάς
 
          Αναφορικά με το τελευταίως προκύψαν θέμα των παρεχόμενων από τις Ε.Α.Α (Ν.Π.Δ..Δ) υπηρεσιών/ευκολιών, θα ήθελα να διατυπώσω την άποψή μου περί δυνατότητας ή ακόμη και αναγκαιότητας κατάργησης αυτών  υπό τον νομικό μανδύα που φέρουν, καθόσον δεν διαφαίνεται να εξυπηρετούν σε τίποτα περισσότερο τα μέλη τους, από όσα θα μπορούσαν να προσφέρουν οι αντίστοιχες Ενώσεις Αποστράτων αν λειτουργούσαν ως Ν.Π.Ι.Δ.
Και αυτό, γιατί κάνοντας μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, διαπιστώνει κανείς, ότι ναι μεν ορθώς δημιουργήθησαν και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς τους, όμως οι ίδιοι  ακριβώς σκοποί/στόχοι, δύνανται σήμερα να εξυπηρετηθούν από Ενώσεις που λειτουργούν ή δύνανται να λειτουργήσουν ως Ν.Π.Ι.Δ, με εκούσια και όχι αναγκαστική συμμετοχή των μελών τους (η οποία συμμετοχή κατά κανόνα θα είναι και ισχυρή, αμοιβαία και πλήρως ανταποδοτική, δεδομένου ότι θα είναι και εκούσια).
Και εξηγούμαι:
 
 
Υπηρεσίες παρεχόμενες από τις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ)
 
Με τον Αναγκαστικό νόμο 1284/1938, ιδρύθηκε η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ΝΠΔΔ που ετέθη  υπό τον έλεγχο του Υπουργού των Στρατιωτικών. Σκοποί της Ενώσεως ήταν μεταξύ άλλων και οι εξής:
Ø      Η σύσφιξις των υφισταμένων δεσμών εγκαρδίου συναδελφότητος, μεταξύ των εν αποστρατεία συνταξιούχων Αξιωματικών & Ανθυπασπιστών.
Ø      Η επιμέλεια των συμφερόντων των μελών αυτής.
Ø      Η παρακολούθησης των υποθέσεων των εν ταις επαρχίαις μελών του.
 
Με το ΝΔ 1171/1972, απεφασίσθει  η μετατροπή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών και των ενδιαμέσως δημιουργηθεισών Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών του Βασιλικού Ναυτικού και η Ένωσις Αποστράτων Αξιωματικών Βασιλικής Αεροπορίας σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού & Αεροπορίας. Σκοποί των Ενώσεων, πέραν των προβλεπομένων στον ΑΝ 1284/1938 ήσαν και οι:
Ø      Διατήρησις των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των
Ø      Διατήρησις αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών των, ως και των οικογενειών τούτων και η συνέχισις των προς την Πατρίδα προσφορών των με γνώμονα το εθνικόν συμφέρον.
 
Τακτικά μέλη των Ενώσεων καθίστανται υποχρεωτικά, οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των Κλάδων των ΕΔ, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, οι λαμβάνοντες μέρισμα από κάποιο των Μετοχικών Ταμείων ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ.
 
Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών τους, οι οποίες παρακρατούνται υποχρεωτικά και αυτομάτως από το σύνολο των αποστράτων μέσω του οικείου ΜΤ, (μέσω της μισθοδοσίας) και αποδίδονται στις αντίστοιχες Ενώσεις.
 
Μέχρι και πριν από ένα περίπου χρόνο, οπότε και καταργήθηκε, εισφορές κατέβαλαν υποχρεωτικά και οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές.
 
Το ΥΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, για διαφόρους λόγους ουσίας (π.χ. ενίσχυση της οντότητας των ΕΑΑ) αλλά και αποσυμφόρησης των υπηρεσιών των Επιτελείων, με δεδομένη την υποχρεωτικότητα συμμετοχής του συνόλου των αποστράτων στις ΕΑΑ, ανέθεσε την διαχείριση διαφόρων υπηρεσιών, όπως ταυτότητα αποστράτων, παραθερισμό στα θέρετρα, είσοδο σους προμηθευτικούς οργανισμούς, Στρτ. Νοσοκομεία κ.α. στις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ).
 
Οποιαδήποτε παροχή αυτού του είδους λαμβάνεται από τις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ) δεν εκχωρείται λόγω της ιδιότητας του μέλους κάποιας εκ των τριών ενώσεων αλλά εκ της ιδιότητας του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού των ΕΔ. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στην κατάσταση λειτουργίας των ΕΑΑ (ΝΠΔΔ) ΔΕΝ πρόκειται να επηρεάσει στο χιλιοστό τα δικαιώματα που έχουμε ως Απόστρατα στελέχη των ΕΔ.
 
Αυτά προς άρση κάθε παρεξήγησης.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ