Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατάργηση του ΕΚΟΕΜΣ και των κρατήσεων ζητάει ο ΣΥΣΜΕΔ!

02.10.2011 | 00:36
Την πλήρη κατάργηση του ΕΚΟΕΜΣ και την κατ ́ επέκταση, κατάργηση της κράτησης των εν ενεργεία στρατιωτικών υπέρ του λογαριασμού αυτού και την επιστροφή εντόκως, όλων των μέχρι τώρα κρατήσεων στους δικαιούχους,προτείνει ο ΣΥΣΜΕΔ.

Ο ΣΥΣΜΕΔ θέτει κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα στη διοίκηση της ΕΑΑΣ για να καταλήξει σ΄ αυτή τη πρόταση:
•Πότε η Ένωσή σας διαπίστωσε τη μη εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, που οδήγησε στη μη ύπαρξη αποθεματικού, το διανεμόμενο ποσό, τη δημιουργία αποθεματικού, τη καθυστέρηση λήψης απόφασης, επί της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής, την αδικαιολόγητη αύξηση του μεριδίου την παρελθούσα δεκαετία, και την πιθανώς παράνομη παρακράτηση από το ΜΤΣ στον ΕΚΟΕΜΣ της οφειλής των 41.090.147,00 €, και ποιες οι μέχρι τώρα ενέργειες σας επί αυτών;
β. Τι προτίθεστε να κάνετε, πέραν της αναδείξεως και συντάξεως εγγράφων με ερωτήματα – διλήμματα - προτάσεις;
γ. Ποιες είναι οι πληροφορίες που τυχόν έχετε και από ποια πηγή προέρχονται αυτές, που σας διαβεβαιώνουν ότι μια θεσμοθέτηση ειδικής κράτησης στη χορηγούμενη από τον ΕΚΟΕΜΣ οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 10% (πέραν του ήδη καταβαλλόμενου 10% στο μέρισμα) θα διασφαλίσουν ώστε στο μέλλον η αυτή
ενίσχυση θα συνεχίσει να καταβάλλεται ανελλιπώς στους έχοντες δικαίωμα λήψης τους; Άραγε γνωρίζετε τι θα συμβεί στο μέλλον; Δεν λαμβάνετε υπόψη σας το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί οι Έλληνες στρατιωτικοί και προτείνετε, εσείς οι μέχρι πρότινος «εν ενεργεία» συνάδελφοί μας, την αύξηση κράτησης υπέρ του ΕΚΟΕΜΣ; Δηλαδή, οι παραλείψεις, οι παρατυπίες, η πιθανώς παράνομη κατακράτηση, όπως εσείς καταγράψατε στο δελτίο τύπου που εκδώσατε, δεν συνέτισαν κανέναν; Δεν προβλημάτισαν κανέναν; Πρέπει να απολέσουμε και άλλα χρήματα και στο βωμό ποίου συμφέροντος και προς όφελος τίνος;
Πότε η Ένωσή σας διαπίστωσε τη μη εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, που οδήγησε στη μη ύπαρξη αποθεματικού, το διανεμόμενο ποσό, τη δημιουργία αποθεματικού, τη καθυστέρηση λήψης απόφασης, επί της εισήγησης της τριμελούς επιτροπής, την αδικαιολόγητη αύξηση του μεριδίου την παρελθούσα δεκαετία, και την πιθανώς παράνομη παρακράτηση από το ΜΤΣ στον ΕΚΟΕΜΣ της οφειλής των 41.090.147,00 €, και ποιες οι μέχρι τώρα ενέργειες σας επί αυτών;
β. Τι προτίθεστε να κάνετε, πέραν της αναδείξεως και συντάξεως εγγράφων με ερωτήματα – διλήμματα - προτάσεις;
γ. Ποιες είναι οι πληροφορίες που τυχόν έχετε και από ποια πηγή προέρχονται αυτές, που σας διαβεβαιώνουν ότι μια θεσμοθέτηση ειδικής κράτησης στη χορηγούμενη από τον ΕΚΟΕΜΣ οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 10% (πέραν του ήδη καταβαλλόμενου 10% στο μέρισμα) θα διασφαλίσουν ώστε στο μέλλον η αυτή
ενίσχυση θα συνεχίσει να καταβάλλεται ανελλιπώς στους έχοντες δικαίωμα λήψης τους; Άραγε γνωρίζετε τι θα συμβεί στο μέλλον; Δεν λαμβάνετε υπόψη σας το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί οι Έλληνες στρατιωτικοί και προτείνετε, εσείς οι μέχρι πρότινος «εν ενεργεία» συνάδελφοί μας, την αύξηση κράτησης υπέρ του ΕΚΟΕΜΣ; Δηλαδή, οι παραλείψεις, οι παρατυπίες, η πιθανώς παράνομη κατακράτηση, όπως εσείς καταγράψατε στο δελτίο τύπου που εκδώσατε, δεν συνέτισαν κανέναν; Δεν προβλημάτισαν κανέναν; Πρέπει να απολέσουμε και άλλα χρήματα και στο βωμό ποίου συμφέροντος και προς όφελος τίνος;
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια κι οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση του ΜΤΣ, μετά από σχετικό έγγραφό μας, και είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες έχετε προς την κατεύθυνση αυτή, όπως άλλωστε μνημονεύετε στο δελτίο τύπου, θα τα προσκομίσετε στην αρμόδια ως άνω Εισαγγελική Αρχή προς υποβοήθησή της για τη διαλεύκανση της αλήθειας”.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ