Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις σε Ναυτικό και Στρατό. Όλα τα ονόματα

14.03.2011 | 22:16

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι κρίσεις σε ΠΝ και Στρατό Ξηράς. Όλα τα ονόματα:Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε:
α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους.
(1) Μάχιμοι
  (α) Πούλος Αδριανός
(β) Γρατσίας Γεώργιος
(γ) Παστουσέας Παναγιώτης
(δ) Μαΐστρος Ιωάννης
(ε) Κονιδάρης Σπυρίδωνας
(στ) Βουραζέλης Δημήτριος
(ζ) Κανάρης Σταμάτιος
(η) Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος
(θ) Δημητρίου Σπυρίδωνας
(ι) Καστανιάς Νικόλαος
(ια) Μακρής Διονύσιος

(2) Μηχανικοί
(α) Μαρίνης Νικόλαος
(β) Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
(γ) Αντωνιάδης Χαράλαμπος
(δ) Χριστόπουλος Γεώργιος

(3) Οικονομικοί
(α) Μπαλόπουλος Δημήτριος
(β) Πιπέρης Κωνσταντίνος
(γ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
(4) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
(α) Ψαρουδάκη – Βοβολίνη Μαρία

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μαχίμους
(1) Φουντουλάκη Ραδάμανθυ
(2) Παπαγεωργίου Μιχαήλ
(3) Ματζάκο Κωνσταντίνο
(4) Πάττα Ιωάννη
(5) Δίπλα Χρήστο
(6) Κωνσταντινίδη Συμεών
(7) Μάλφα Γεώργιο
(8) Μπόμπο Ανατόλιο

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

(1) Πλοίαρχοι Μάχιμοι
(α) Νικολιδάκης Ευτύχιος
(β) Χείλαρης Αλέξανδρος
(γ) Σαΐτης Νικόλαος
(δ) Τσαïλάς Δημήτριος

(2) Πλοίαρχοι Μηχανικοί
(α) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
(β) Φιλιππής Ιωάννης

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 (παράγραφος 4ε) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι
(1) Νικολιδάκης Ευτύχιος
(2) Χείλαρης Αλέξανδρος
(3) Σαΐτης Νικόλαος
(4) Τσαïλάς Δημήτριος

β. Μηχανικοί
(1) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
(2) Φιλιππής Ιωάννης

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
α. Πλοίαρχοι Μάχιμοι
  (1) Λάλος Κωνσταντίνος
(2) Πολίτης Βασίλειος

β. Πλοίαρχοι Μηχανικοί
(1) Θεριανός Γεώργιος

γ. Πλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατροί
(1) Μενούτης Βασίλειος

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

α. Μάχιμοι
  (1) Λάλος Κωνσταντίνος
(2) Πολίτης Βασίλειος

β. Μηχανικοί
(1) Θεριανός Γεώργιος

γ. Υγειονομικού / Ιατροί
(1) Μενούτης Βασίλειος

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
α. Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι
  (1) Αντωνίου Πλάτων
(2) Μαρκουλάκης Γεώργιος
(3) Λεοντακιανάκος Ιωάννης
(4) Μπάστας Απόστολος

β. Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί
(1) Παπαφακλής Βασίλειος
(2) Γαλάνης Ιωάννης

γ. Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί
(1) Λαγκώνας Αθανάσιος
(2) Γιαννηλόης Δημήτριος

δ. Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
(1) Ρέγκλη – Μπουκαούρη Ελένη

2. Προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16,20 (παράγραφοι 4ε,17γ) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής Ρέγκλη – Μπουκαούρη Ελένη η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία της»

3. Προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι», για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού από το ίδιο συμβούλιο.

α. Μάχιμοι
  (1) Αντωνίου Πλάτων
(2) Μαρκουλάκης Γεώργιος
(3) Λεοντακιανάκος Ιωάννης

β. Μηχανικοί
(1) Παπαφακλής Βασίλειος
(2) Γαλάνης Ιωάννης

γ. Οικονομικοί
(1) Λαγκώνας Αθανάσιος
(2) Γιαννηλόης Δημήτριος

4. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με τον βαθμό που φέρει ο Αρχιπλοίαρχος Μάχιμος Μπάστας Απόστολος σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 21 (παράγραφος 3α) του Ν. 2439/96 και του άρθρου 32 του Ν.3883/10 ο οποίος κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 – 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Όπλων:

(1) Πεζικού Θαλασσινός Γεώργιος
(2) Αεροπορίας Στρατού Καϊμακτσής Γεώργιος
(3) Διαβιβάσεων Γκούμας Ιωάννης
(4) Πεζικού Σεϊμένογλου Θεόδωρος
(5) Πυροβολικού Τατσίδης Τάκης
(6) Αεροπορίας Στρατού Τσελώνης Στέφανος
(7) Πεζικού Γκόρλας Απόστολος
(8) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κουτούκογλου Δημήτριος
(9) Πυροβολικού Ζιώγας Βασίλειος
(10) Πεζικού Κουρουβασίλης Περικλής
(11) Πεζικού Γεωργίου Νάκος
(12) Διαβιβάσεων Μαούνης Ευάγγελος
(13) Πυροβολικού Κόλλιας Κωνσταντίνος
(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουλούρης Νικόλαος
(15) Πεζικού Χριστοφής Άγγελος
(16) Πεζικού Κομμάτας Κωνσταντίνος
(17) Πεζικού Αμπατζίδης Κωνσταντίνος
(18) Πεζικού Αλεξανδράκης Παναγιώτης
(19) Πεζικού Μιχαλακέας Ιωάννης
(20) Πυροβολικού Γαβρίλης Διονύσιος
(21) Πυροβολικού Δέδες Σπυρίδωνας
(22) Πεζικού Παπαχρήστου Στέργιος
(23) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστιάς Λεωνίδας
(24) Πεζικού Περήφανος Σπυρίδωνας
(25) Πεζικού Τσιάκαλος Γεώργιος
(26) Πυροβολικού Καμπούρης Γεώργιος
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Σιδηρόπουλος Νικόλαος
(28) Πυροβολικού Σούλης Δημήτριος
(29) Πεζικού Φραγκογιός Θεόδωρος
(30) Μηχανικού Ηλιάδης Σταύρος
(31) Πεζικού Μπελέκος Μάνθος
(32) Πεζικού Κελλίδης Δημήτριος
(33) Πεζικού Κορδάτος Γεώργιος
(34) Διαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννης
(35) Πυροβολικού Ζερβάκης Δημόκριτος
(36) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
(37) Πυροβολικού Δασκαλάκης Ιπποκράτης
(38) Πεζικού Φαραντάτος Παναγιώτης
(39) Μηχανικού Νάννος Προκόπιος
(40) Πεζικού Πιλάλης Κωνσταντίνος
(41) Πεζικού Ματζάκος Κωνσταντίνος
(42) Πεζικού Τοπούζης Θεόδωρος
(43) Πεζικού Αλεβίζος Δημήτριος
(44) Πυροβολικού Καμπάς Γεώργιος
(45) Διαβιβάσεων Κουτρουμάνης Δημήτριος
(46) Πεζικού Νομικός Αντώνιος
(47) Πυροβολικού Λειβαδίτης Χρήστος
(48) Πεζικού Τσιάγγος Απόστολος
(49) Πεζικού Μανίκας Κωνσταντίνος
(50) Πεζικού Δαμιανίδης Ιωάννης
(51) Πεζικού Καρυώτης Χρήστος
(52) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δοκμετζόγλου Βασίλειος
(53) Πεζικού Ζορμπάς Βασιλείος
(54) Πεζικού Παύλου Δήμος
(55) Πυροβολικού Πάτμιος Αναστάσιος
(56) Πεζικού Ζυμπερδίκας Φώτιος
(57) Πεζικού Τσαγγαράς Κωνσταντίνος
(58) Μηχανικού Βέργος Ιωάννης
(59) Μηχανικού Μελέτογλου Αναστάσιος
(60) Πυροβολικού Τσεβάς Νικόλαος
(61) Πεζικού Ψύχας Παναγιώτης
(62) Πεζικού Κούρτης Κλεομένης
(63) Διαβιβάσεων Καραβίτης Παναγιώτης
(64) Πυροβολικού Σκυλάκης Λάζαρος
(65) Πεζικού Μεσσάρης Φώτιος
(66) Πεζικού Κλειτσιώτης Δήμος
(67) Πεζικού Χούπης Κωνσταντίνος
(68) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κούσαντας Κωνσταντίνος
(69) Πεζικού Σούρλας Αθανάσιος
(70) Διαβιβάσεων Γιαννόπουλος Αθανάσιος
(71) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κυπραίος Απόστολος
(72) Πυροβολικού Καλογερόπουλος Δημήτριος
(73) Πεζικού Μπίκος Δημήτριος
(74) Πεζικού Καλλίνης Γεώργιος
(75) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυριάκος Δημήτριος
(76) Πεζικού Τζούμης Λάμπρος
(77) Πεζικού Λεοντάρης Δημήτριος
(78) Πεζικού Νταλκαρανίδης Δημοσθένης
(79) Μηχανικού Ξενάκης Κωνσταντίνος
(80) Πυροβολικού Παπαευαγγέλου Ευάγγελος
(81) Πυροβολικού Λαχανάς Γεώργιος
(82) Πεζικού Ευαγγελίδης Δημήτριος
(83) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ράμμος Νικόλαος
(84) Πεζικού Παπαχρήστος Κωνσταντίνος
(85) Διαβιβάσεων Δεσύπρης Αλέξανδρος
(86) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιντζές Βασίλειος
(87) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρυλλάκης Νικόλαος
(88) Πεζικού Κουκουλομμάτης Βασίλειος
(89) Πεζικού Δρούγκας Αντώνιος
(90) Πεζικού Τσιούτρας Αλέξανδρος
(91) Πεζικού Δάλλας Γεώργιος
(92) Διαβιβάσεων Φλεβοτόμος Αντώνιος
(93) Πεζικού Φλώρος Κωνσταντίνος
(94) Πυροβολικού Μπαλτζής Γεώργιος
(95) Πεζικού Μανωλάκος Νικόλαος
(96) Πυροβολικού Σπανόπουλος Ηλίας
(97) Πεζικού Λιακόπουλος Ευάγγελος
(98) Μηχανικού Φαμέλης Ανδρέας
(99) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αντώνος Δημήτριος
(100) Πυροβολικού Αδάμος Κωνσταντίνος
(101) Διαβιβάσεων Λαλάς Ιωάννης
(102) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πρεντουλής Αντώνιος
(103) Πυροβολικού Κοσμίδης Στέφανος
(104) Πεζικού Γκίζας Σπυρίδωνας
(105) Πεζικού Κράγκαρης Αριστομένης
(106) Πεζικού Καραμανέας Πέτρος
(107) Πεζικού Παπασάββας Χρήστος
(108) Πεζικού Παντελαίος Γεώργιος
(109) Πεζικού Παγούρας Παναγιώτης
(110) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ξανθόπουλος Θεόδωρος
(111) Πυροβολικού Κέρογλου Στυλιανός
(112) Πεζικού Μπέκος Δημήτριος
(113) Πεζικού Πασσιάς Μαυρουδής
(114) Πυροβολικού Παπαδόπουλος Αθανάσιος
(115) Πεζικού Παπαθανασίου Προκόπιος
(116) Πεζικού Μπουζέλος Δημήτριος
(117) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγόπουλος Γεώργιος
(118) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πόδας Αστέριος
(119) Πεζικού Γιαρμενίτης Ιωάννης
(120) Πεζικού Ιωαννίδης Γεώργιος
(121) Μηχανικού Κορκότζελος Θεμιστοκλής
(122) Πυροβολικού Καραβασίλης Μαργαζής
(123) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδης Γεώργιος
(124) Πυροβολικού Ηλιάδης Δημήτριος
(125) Πυροβολικού Σπιταδάκης Στυλιανός – Εμμανουήλ
(126) Μηχανικού Κονδύλης Αντώνιος
(127) Μηχανικού Γαρμπής Βασίλειος
(128) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπές Σταύρος
(129) Πεζικού Καβούρ Στυλιανός
(130) Πεζικού Βαμβακάς Γεώργιος
(131) Πεζικού Σίμος Χρήστος
(132) Πεζικού Δαβιώτης Λάμπρος
(133) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούσης Χαράλαμπος
(134) Πεζικού Γκασούδης Χρήστος
(135) Διαβιβάσεων Ράπτης Βασίλειος
(136) Πεζικού Παναγιωτάκης Σταύρος
(137) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελευθεριάδης Ιωάννης
(138) Πυροβολικού Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
(139) Πεζικού Κουλούρης Θεόδωρος
(140) Πεζικού Γλυμής Δημήτριος
(141) Πεζικού Ισαάκ Ιωάννης
(142) Πεζικού Καρατζέτζος Προκόπιος
(143) Πεζικού Καραμπατζάκης Σωτήριος
(144) Πεζικού Ήτουνας Γεώργιος
(145) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιος Γεώργιος
(146) Πεζικού Πανέτσος Κωνσταντίνος
(147) Διαβιβάσεων Μωραϊτάκης Χρήστος
(148) Πεζικού Σαρδέλλης Ταξιάρχης
(149) Μηχανικού Παπαδάκης Μηνάς
(150) Πυροβολικού Φραγκούλης Λεωνίδας
(151) Πυροβολικού Λιακόπουλος Κωνσταντίνος
(152) Πεζικού Γρηγοριάδης Γρηγόριος
(153) Πυροβολικού Μόσχος Θεόδωρος
(154) Πεζικού Δημητρούλης Θεόδωρος
(155) Πεζικού Τσιτσιμπίκος Νικόλαος
(156) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρας Δημήτριος
(157) Πεζικού Ρέγας Δημήτριος
(158) Διαβιβάσεων Σκουρλέτος Αριστόδημος
(159) Πυροβολικού Κούτρας Κωνσταντίνος
(160) Πεζικού Μακρής Ιωάννης
(161) Πυροβολικού Σαμαράς Χρήστος
(162) Πεζικού Κορδορούμπας Ευθύμιος
(163) Πεζικού Σταμάτης Παναγιώτης
(164) Πεζικού Μασούρας Κωνσταντίνος
(165) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μουμούρης Γεώργιος
(166) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χύτας Χρήστος
(167) Πεζικού Χατζηθεοφάνους Γεώργιος
(168) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλος Βασίλειος
(169) Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνας
(170) Πεζικού Μαγουλιανίτης Ευστάθιος
(171) Πεζικού Κουτσομπίνας Δημήτριος
(172) Πεζικού Λιάκος Γεώργιος
(173) Πεζικού Ιωάννου Ιωάννης
(174) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιρίτογλου Αλέξανδρος
(175) Πεζικού Διαμαντάκης Δημήτριος
(176) Πεζικού Γκορογιάννης Ηλίας
(177) Πεζικού Μπουζάκης Γεώργιος
(178) Πεζικού Παπατσίμπας Κωνσταντίνος
(179) Πεζικού Νάκος Παναγιώτης
(180) Πυροβολικού Παπαθανασίου Βασίλειος
(181) Πεζικού Ζαμπετάκης Γεώργιος
(182) Πυροβολικού Τσολάκης Χρήστος
(183) Μηχανικού Αγγελιδάκης Γεώργιος
(184) Πεζικού Μπαϊράμης Αθανάσιος
(185) Πεζικού Μπαλντούμης Βασίλειος
(186) Πεζικού Δρίβας Χρήστος
(187) Πεζικού Τσακνής Ιωάννης
(188) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζανιδάκης Ιωάννης
(189) Διαβιβάσεων Μεσσήνης Δημοσθένης
(190) Πεζικού Καραπάνος Ιωάννης
(191) Πυροβολικού Γρυλλάκης Μιλτιάδης
(192) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλογερόπουλος Χρήστος
(193) Πεζικού Κεβεντζίδης Συμεών
(194) Πεζικού Σβερώνης Χρήστος
(195) Πεζικού Οικονόμου Αλέξιος
(196) Πεζικού Ιωαννίδης Ιωάννης
(197) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσώνος Ιωάννης
(198) Πεζικού Καμνής Ιωάννης
(199) Πυροβολικού Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
(200) Πεζικού Τσαφαρίδης Βασίλειος
(201) Πεζικού Δημητρόπουλος Γεώργιος
(202) Πεζικού Τριχάκης Εμμανουήλ
(203) Διαβιβάσεων Κοντοστέργιος Γεώργιος
(204) Πεζικού Πιτούλης Μιλτιάδης
(205) Πεζικού Ξενοφώντος Σόλωνας
(206) Πυροβολικού Βάρνης Κωνσταντίνος
(207) Πυροβολικού Σαλτός Γεράσιμος
(208) Πυροβολικού Χαλιακόπουλος Ιωάννης
(209) Διαβιβάσεων Βελλής Δημήτριος
(210) Πυροβολικού Παππάς Λεωνίδας
(211) Πεζικού Σωτηρίου Δημήτριος
(212) Πυροβολικού Ράδος Μιχαήλ
(213) Πεζικού Μπρόμης Παναγιώτης
(214) Πεζικού Παπαγιαννούλης Μιλτιάδης
(215) Μηχανικού Κοσμάς Ανδρέας
(216) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλλιτσουνάκης Γεώργιος
(217) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοβάτσης Ευστάθιος
(218) Πεζικού Μπούνας Ευθύμιος
(219) Πυροβολικού Τσουγανάτος Αθανάσιος
(220) Μηχανικού Λάλος Νικόλαος
(221) Πυροβολικού Βιτετζάκης Δημοσθένης
(222) Πεζικού Παπαπροκοπίου Ιωάννης
(223) Ιππικού Τεθωρακισμένων Υφαντής Γεώργιος
(224) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πέττας Σπυρίδωνας
(225) Πυροβολικού Αγοράκης Δημήτριος
(226) Διαβιβάσεων Περβολαράκης Απόστολος
(227) Διαβιβάσεων Βύνιος Γεώργιος
(228) Πυροβολικού Κοντοπίδης Νικόλαος
(229) Πεζικού Μελέτης Πέτρος
(230) Αεροπορίας Στρατού Δάρας Αντώνιος
(231) Πεζικού Χιονής Νικόλαος
(232) Πεζικού Τραγαζίκης Ευάγγελος
(233) Πεζικού Νταραγιάννης Αθανάσιος
(234) Πεζικού Ασμίνης Γεώργιος
(235) Πυροβολικού Σούμπασης Χρήστος
(236) Διαβιβάσεων Νταβαρίνος Γρηγόριος
(237) Πυροβολικού Γιαννόπουλος Γεώργιος
(238) Μηχανικού Ντόβας Χρήστος
(239) Μηχανικού Ροβήλος Αθανάσιος
(240) Πυροβολικού Τζουνάκος Ιωάννης
(241) Πεζικού Κωτσιόπουλος Δημήτριος
(242) Πεζικού Παναγόπουλος Νικόλαος
(243) Πεζικού Δεμέστιχας Πέτρος
(244) Πεζικού Παπαβλασόπουλος Κωνσταντίνος
(245) Πεζικού Κοντογιάννης Κυριάκος
(246) Πεζικού Παπαδόπουλος Πρόδρομος
(247) Πεζικού Τσίπαρης Αχιλλέας
(248) Διαβιβάσεων Ναλμπάντης Θεόδωρος
(249) Πυροβολικού Κωστόπουλος Ηλίας
(250) Διαβιβάσεων Κουτσιαύτης Δημήτριος
(251) Μηχανικού Λύκος Ευάγγελος
(252) Πεζικού Κούκκος Δημήτριος
(253) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αρβανιτίδης Απόστολος
(254) Πεζικού Πλιώτας Κωνσταντίνος
(255) Πεζικού Ζαδές Θεοδόσιος
(256) Πυροβολικού Παύλου Κωνσταντίνος
(257) Πεζικού Κουντουράς Σωτήριος
(258) Πυροβολικού Δούλης Χρήστος
(259) Πυροβολικού Πουλιανίτης Χρήστος
(260) Πεζικού Γάβρογος Αθανάσιος
(261) Πεζικού Μπαγκής Δημήτριος
(262) Πεζικού Δημητρούλης Γεώργιος
(263) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δρίτσας Ευάγγελος
(264) Πεζικού Φωτακίδης Πρόδρομος
(265) Διαβιβάσεων Μπριόλας Ευστάθιος
(266) Πυροβολικού Μπάμπος Ευθύμιος
(267) Πεζικού Κάρλες Πέτρος
(268) Διαβιβάσεων Καμπούρης Κωνσταντίνος
(269) Πεζικού Καραμούζας Δημήτριος
(270) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σούμπασης Γεώργιος

β. Διατηρητέος Συνταγματάρχης Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος.

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, Συνταγματάρχες Όπλων:

(1) Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Καπνόπουλος Κωνσταντίνος
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόμκος Κωνσταντίνος
(3) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λάμπρου Δημήτριος
(4) Πεζικού Κατσανεβάκης Ευτύχιος
(5) Μηχανικού Μοτσάκος Κυριάκος
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ευτυχίδης Αβραάμ
(7) Πυροβολικού Λάζος Ιωάννης
(8) Πεζικού Οικονόμου Αντώνιος
(9) Πεζικού Παπασπύρου Νικόλαος
(10) Πεζικού Μαλισόβας Χρήστος
(11) Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Φιλοξένης Τηλεμάχος
(12) Μηχανικού Σκουμπουρδής Κωνσταντίνος
(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπραϊμάκης Άγγελος
(14) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Περβολαράκης Ευάγγελος
(15) Πεζικού Αλευράς Γεώργιος
(16) Πεζικού Σαλτερής Νικόλαος
(17) Πεζικού Ζαφείρης Κωνσταντίνος
(18) Πεζικού Παπαδόπουλος Ηλίας
(19) Πεζικού Σίσκος Χρήστος
(20) Πεζικού Παπασταύρου Χαράλαμπος
(21) Πεζικού Μαγγίρας Μιχαήλ
(22) Διαβιβάσεων Σαμαράς Δημήτριος
(23) Πεζικού Χριστάκος Σταύρος
(24) Μηχανικού Σπαντίδος Άγγελος
(25) Πεζικού Σίσκος Δημήτριος
(26) Πεζικού Κατσιγιαννάκης Κωνσταντίνος
(27) Διαβιβάσεων Γρούμπας Ιωάννης
(28) Πεζικού Χαραλαμπίδης Δημήτριος
(29) Μηχανικού Αρβανίτης Γεώργιος
(30) Πεζικού Μόραλης Χρήστος
(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αλέξης Κωνσταντίνος
(32) Πεζικού Βασιλόπουλος Τριαντάφυλλος
(33) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χασιώτης Χρήστος
(34) Πεζικού Παραράς Σταμάτιος
(35) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αλμπάντης Μιχαήλ
(36) Πυροβολικού Σπανός Κωνσταντίνος
(37) Πυροβολικού Αραμπατζίδης Θεόδωρος
(38) Πεζικού Γαρουφαλής Παναγιώτης
(39) Πεζικού Μαργαρίτης Ιωάννης
(40) Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Καραχούντρης Λεωνίδας
(41) Πεζικού Τσιάλας Γεώργιος
(42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραντζίκος Ιωάννης
(43) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Αθανασίου Εμμανουήλ
(44) Πεζικού Μαθιουδάκης Ιωάννης
(45) Πεζικού Κομματάς Γεώργιος
(46) Πυροβολικού Κακούλης Ιωάννης
(47) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ευτυχίδης Παύλος
(48) Πεζικού Κορνελάκης Γεώργιος
(49) Πεζικού Βογιατζής Σπυρίδωνας
(50) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μυλωνάκης Αθανάσιος
(51) Πεζικού Ρεϊζόπουλος Γεώργιος
(52) Πεζικού Κάππας Δημήτριος
(53) Πεζικού Μάρτης Μάλαμας
(54) Πεζικού Λύτρας Αγγελής
(55) Πεζικού Μιχαλακόπουλος Μιχαήλ
(56) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλος Γεώργιος

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 – 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Διατηρητέοι Ταξίαρχοι Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Θεμιστοκλής
(2) Μηχανικού Κουτσιανόπουλος Παναγιώτης
(3) Αεροπορίας Στρατού Ταμουρίδης Νικόλαος
(4) Πεζικού Μανωλάς Χρήστος
(5) Πεζικού Χατζηαλεξιάδης Αδάμ
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τελλίδης Βασίλειος
(7) Μηχανικού Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
(8) Πεζικού Βερίγος Ζαχαρίας
(9) Πεζικού Μπαρκούκης Γεώργιος
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μανώλας Αναστάσιος
(11) Πεζικού Δρακωνάκης Ιωάννης
(12) Πεζικού Φραγκούλης Στυλιανός
(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Στυλιανόπουλος Αθανάσιος
(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δεβετζής Νικόλαος
(15) Πεζικού Γκαγκαστάθης Δημήτριος
(16) Μηχανικού Δαγρές Θεοδόσιος
(17) Διαβιβάσεων Μπλάνος Ανδρέας
(18) Πεζικού Καραγιάννης Γεώργιος
(19) Πεζικού Μέρης Ιωάννης
(20) Πεζικού Γκορίτσας Ελευθέριος
(21) Πυροβολικού Φουρίκης Αναστάσιος
(22) Διαβιβάσεων Σιώκης Θεμιστοκλής
(23) Πεζικού Σκλαβούνος Γεώργιος
(24) Διαβιβάσεων Παπαδήμας Λάμπρος
(25) Πυροβολικού Κρεμπούνης Αθανάσιος
(26) Πεζικού Φλεριανός Μιχαήλ
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαλκίδης Χρήστος
(28) Πεζικού Σπυρόπουλος Γεώργιος
(29) Πεζικού Ηλιόπουλος Ιωάννης
(30) Αεροπορίας Στρατού Σαλωνίτης Στυλιανός
(31) Πεζικού Ζάχος Αθανάσιος
(32) Διαβιβάσεων Θωμάς Πολυζώης
(33) Πυροβολικού Νικολάκος Γεώργιος
(34) Πυροβολικού Πανόπουλος Θεοχάρης
(35) Πεζικού Πανυτσίδης Ευστάθιος
(36) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χασάπης Δημήτριος
(37) Πεζικού Βίγλας Αναστάσιος
(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκαρτζονίκας Παναγιώτης
(39) Πεζικού Ντζιμάνης Γεώργιος
(40) Πεζικού Λεοντάρης Ηλίας
(41) Πυροβολικού Οικονόμου Αλέξανδρος
(42) Πεζικού Βελεγράκης Κωνσταντίνος
(43) Πυροβολικού Κυβέλος Σπυρίδωνας
(44) Πεζικού Γεωργίου Πέτρος
(45) Πεζικού Σπανός Ευάγγελος
(46) Πεζικού Ζαχαριάδης Νικόλαος
(47) Διαβιβάσεων Αρβανίτης Γεώργιος
(48) Πεζικού Ηλιόπουλος Ανδρέας
(49) Πεζικού Βλάχος Κωνσταντίνος
(50) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σπαθάρος Νικόλαος
(51) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βούλγαρης Γεώργιος
(52) Πεζικού Λαμπούσης Ανδρέας
(53) Πεζικού Σαμπάνης Ευάγγελος
(54) Πεζικού Στρατιδάκης Γεώργιος
(55) Πεζικού Πασχαλίδης Δημήτριος
(56) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανάς Θεόδωρος
(57) Πεζικού Σακαλής Θεόδωρος
(58) Πεζικού Καπερώνης Παναγιώτης
(59) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θωμαΐδης Δημήτριος
(60) Πεζικού Κασσελούρης Σωτήριος
(61) Πεζικού Μαυράκης Ιωσήφ
(62) Αεροπορίας Στρατού Δήμος Βασίλειος
(63) Διαβιβάσεων Χατζηδήμας Ιωάννης
(64) Πεζικού Κοτρώνης Ευστάθιος
(65) Πεζικού Μαυρομανωλάκης Γεώργιος
(66) Πεζικού Κωστόπουλος Απόστολος
(67) Πεζικού Μήττας Δημήτριος
(68) Πυροβολικού Μπαλαφούτης Δημήτριος
(69) Πυροβολικού Μεϊμάρης Μενέλαος
(70) Πυροβολικού Βιτετζάκης Αντώνιος
(71) Πεζικού Δουρουκλής Θεοδόσιος
(72) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκατζογιάννης Κωνσταντίνος
(73) Πεζικού Χρονόπουλος Ιωάννης
(74) Πυροβολικού Ρέσκος Δημήτριος
(75) Πεζικού Καββαδίας Χρήστος
(76) Διαβιβάσεων Πανταζάτος Σπυρίδωνας
(77) Πυροβολικού Γεωργόπουλος Δημήτριος
(78) Ιππικού Τεθωρακισμένων Στεφανής Αλκιβιάδης
(79) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαγκόπουλος Θεόδωρος
(80) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαβιτίδης Σπυρίδωνας
(81) Μηχανικού Μανούρης Νικόλαος
(82) Αεροπορίας Στρατού Μανιάτης Κωνσταντίνος
(83) Πυροβολικού Μανωλούδης Βλάσιος
(84) Πεζικού Χατζημιχαηλίδης Σεραφείμ

β. Διατηρητέος Ταξίαρχος Ιππικού Τεθωρακισμένων Υπηρεσίας Γραφείου Πατέλης Παναγιώτης, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς του.

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, Ταξίαρχοι Όπλων:

(1) Πεζικού Καρατζιούλας Θωμάς
(2) Μηχανικού Αγγελόπουλος Ανδρέας
(3) Πεζικού Πέτσας Νικόλαος
(4) Πεζικού Χαλβατζής Νικόλαος
(5) Πεζικού Πράττας Θωμάς
(6) Πεζικού Χαβατζόπουλος Παναγιώτης
(7) Πεζικού Θεοδώρου Δημήτριος
(8) Πεζικού Κούτρας Σεραφείμ
(9) Πεζικού Σαρήπαπας Ανάργυρος
(10) Πυροβολικού Βούρος Ιωάννης
(11) Πεζικού Βούτος Ευστάθιος
(12) Πεζικού Σφακιανάκης Νικόλαος
(13) Πεζικού Καρκατζούνης Στυλιανός
(14) Πεζικού Μαυρίκος Χρήστος
(15) Διαβιβάσεων Κολλητήρης Παναγιώτης
(16) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αλικάκος Νικόλαος
(17) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βαβίτσας Αλέξανδρος
(18) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λουκάς Ιωάννης 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ