Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με ευχολόγια απαντά το υπουργείο για την ΕΑΒ

23.02.2012 | 20:43
«Η ΕΑΒ έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά παράλληλα και για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας», απαντά ο Δ. Αβραμόπουλος σε ερώτηση των Αλ. Τσίπρα και Θ.Δρίτσα.

Από ευχολόγια πάμε καλά. Ο υπουργός απαντά: «Είναι μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας με εξαγωγική δραστηριότητα που ξεπερνά το 50% των συνολικών της πωλήσεων. Με τη σύναψη σημαντικών διεθνών συμφωνιών και ακολουθώντας μία εξωστρεφή εμπορική πολιτική, η εταιρεία έχει επιτύχει έναν πρωταρχικό στρατηγικό της στόχο: να θέσει στέρεες βάσεις ανάδειξής της σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα και κατ’ επέκταση ένα φορέα ουσιαστικής συμβολής στην αύξηση των συνολικών εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας».

Επαναλαμβάνοντας το γνωστό «τροπάρι» για τα οικονομικά, αναφέρει: «Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, το ανατεθέν στην ΕΑΒ με υπογεγραμμένες συμβάσεις και προς εκτέλεση έργο για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά για τα επόμενα έτη ανέρχεται στα 830 εκ. €, εκ των οποίων τα 464 εκ. € (ποσοστό 56%) αφορούν την αγορά του εξωτερικού. Οι εξαγωγές της ΕΑΒ, παρά τις συνθήκες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, ανήλθαν σε 80 εκ. € περίπου μόνο για το 2010, με ανοδική τάση, η δε ετήσια αύξηση το 2010 σε σχέση με το 2009 ήταν της τάξης του 37%. Επιπλέον, η ΕΑΒ παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών σε σύγκριση με το 2009 (αλλά και τα προηγούμενα έτη) στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2010 κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης των ετών 2011-2015».


Η ερώτηση των βουλευτών -πολλά σημεία δεν απαντήθηκαν, μένει να δούμε εάν θα γίνει από το υπ. Οικονομικών- είχει ως εξής:

Η αναγκαιότητα προσλήψεων τακτικού τεχνικού προσωπικού στην ΕΑΒ, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, αποτελεί πλέον για την διασφάλιση της βιωσιμότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης, την πλέον επείγουσα, αναγκαία, μοναδική και ρεαλιστική ενέργεια στην όποια πρέπει να προβεί η Διοίκηση της, αφού πρώτα ανάψει το πράσινο φως, για την εξαίρεση από το πάγωμα των προσλήψεων.

Συγκεκριμένα η λύση αυτή είναι:

Επείγουσα, γιατί το ραγδαίως αυξανόμενο έλλειμμα του ανθρώπινου δυναμικού) υπονομεύει τη δυνατότητα της Εταιρείας στην εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων τόσο προς την Πολεμική Αεροπορία όσο και προς πελάτες του εξωτερικού με δυσμενείς συνέπειες, έτσι όπως εκτεταμένα έχουμε αναφερθεί και σε άλλες ερωτήσεις μας, σύμφωνα και με την πλήρως εμπεριστατωμένη έκθεση της διοίκησης της ΕΑΒ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθν. Άμυνας.

Επανερχόμαστε με τη νέα αυτή ερώτηση, γιατί στο διάστημα που μεσολάβησε, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί εφεδρείας και επέκτασης του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ, ο ρυθμός μείωσης του «έμπειρου» προσωπικού επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο, λόγο έκτακτων αποχωρήσεων, με συνέπεια να έχει αρχίσει πλέον η ακύρωση παραγγελιών προγραμμάτων συντήρησης αεροπορικού υλικού με βεβαία πλέον την πτωτική πορεία, συρρίκνωση και απαξίωση της ΕΑΒ.

Αναγκαία, γιατί η εφαρμοζόμενη πολιτική στην ΕΑΒ, βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που καθορίζει ο ιδρυτικός νόμος σύστασης της (Ν.43/1975), για την συντήρηση των πτητικών μέσων της Π.Α. με τον χαρακτηρισμό της ως Αμυντική Βιομηχανία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και διαβήματα, τα τελευταία χρόνια, των εκάστοτε αρχηγών της Π.Α. προς την Πολιτική ηγεσία και την Διοίκηση της Επιχείρησης, λόγο μειωμένης διαθεσιμότητας αεροσκαφών και κινητήρων.

Μοναδική τέλος, για τους παρακάτω λόγους:

    Δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας, στις ειδικότητες μηχανικών αεροσκαφών ηλεκτρονικών- ηλεκτρολόγων α/φων, ελασματουργών (τεχνικοί δομής αεροσκαφών), έμπειρο εργατικό δυναμικό, που θα μπορούσε να αναλάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα παραγωγική δράση.
    Η προσπάθεια κάλυψης του κενού του τεχνικού προσωπικού από εργολάβους, αποδείχτηκε τελείως λανθασμένη αλλά και καταστροφική γιατί ούτε η προσχηματική εκπαίδευση νέων εργαζόμενων, με ετήσιες συμβάσεις , απολαβές δυσανάλογα χαμηλές με το έργο που καλούνται να υλοποιήσουν, με όλα τα αρνητικά του νέου μοντέλου των εργασιακών σχέσεων, (άδειες, υπερωρίες κλπ), και με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την ποιότητα και την παραγωγικότητα που απαιτείται. Επιπλέον,  όταν λήγουν οι ετήσιες συμβάσεις, η εταιρεία βγαίνει σε νέο διαγωνισμό, νέος εργολάβος, νέα ανάγκη εκπαίδευσης των νέων εργαζόμενων, και αρχή πάλι από το μηδέν...!! Είναι δε, οικονομικά ασύμφορη γιατί, το σύνολο του κόστους των εργολαβιών,  ξεπερνά κατά πολύ το κόστος πρόσληψης ισάριθμου τακτικού προσωπικού, με αυτό των εργολάβων.
    Η απόκτηση της απαιτούμενης εξειδίκευσης, η κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση, η ταύτιση του εργαζόμενου με το αντικείμενο της εργασίας του, που είναι απαραίτητο τουλάχιστον για την επισκευή-συντήρηση και απόδοση αεροπορικού υλικού, προϋποθέτει μόνιμο τακτικό προσωπικό προερχόμενο από πτυχιούχους αεροπορικών σχολών με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και τίποτε άλλο!!!

Αντί αυτού η Διοίκηση προσανατολίζεται στην πρόσληψη 8(οκτώ) Διευθυντών(!) για να οργανώσουν καλύτερα τι; Μια επιχείρηση χωρίς προσωπικό; Την στιγμή μάλιστα που πρόσφατα (πριν 6 περίπου μήνες), είχε γίνει αναδιοργάνωση του οργανογράμματος με προαγωγές και τοποθετήσεις νέων στελεχών.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο ορισμός και τοποθέτηση νέων διευθυντών έχει νόμιμη βάση μόνο όταν γίνεται είτε για να καλύψει κάποιες κενές θέσεις του οργανογράμματος της εταιρείας, είτε νέες θέσεις που προκύπτουν από διεύρυνση του, ύστερα από απόφαση των μετόχων. Στην περίπτωση της ΕΑΒ δεν συνέβη κανένα από τα παραπάνω!

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κκ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Ποιες είναι οι προθέσεις τους και τα σχέδια τους σχετικά με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΕΑΒ και το αναπτυξιακό της μέλλον; Εάν έχουν τέτοιες προθέσεις και σχέδια με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα τα υλοποιήσουν;

2. Θα προχωρήσουν στην εξαίρεση της ΕΑΒ από την εργασιακή εφεδρεία, με το δεδομένο εκτός άλλων, ότι η ΕΑΒ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τους πελάτες της ;

3. Θα προχωρήσουν σε προσλήψεις τακτικού τεχνικού προσωπικού, όπως αλλεπάλληλες φορές έχουν δεσμευτεί στο παρελθόν ώστε να μπει η εταιρεία σε πορεία ανάπτυξης;

4. Θα δώσουν στη δημοσιότητα το πόρισμα του διαχειριστικού-οικονομικού-διοικητικού έλεγχου από την Δημόσια Διοίκηση που έχει ήδη ολοκληρωθεί, με αφορμή καταγγελία του πρώην Διευθυντή Οικονομικών και άλλων στελεχών;

5. Θα κινήσουν διαδικασία αξιολόγησης της Διοίκησης της ΕΑΒ για τις ευθύνες που της αναλογούν για την αρνητική πορεία της επιχείρησης;

6. Τέλος, γιατί δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό της ΕΑΒ στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 268 της 31-12-2011, περί ενιαίου μισθολογίου, παρά τη θετική τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο;


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ