Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταφορές από ΗΠΑ με απ΄ευθείας ανάθεση.Γιατί;

14.03.2012 | 00:01

Εύλογα ερωτήματα και πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει στο ΓΕΝ η επιλογή συγκεκριμένης εταιρείας για την ανάθεση Υπηρεσιών Θαλασσίων Μεταφορών που αφορά -κι εδώ το ενδιαφέρον αυξάνει- μεταφορές υλικών και εφοδίων των Ε.Δ από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και αντίστροφα.

Συνεπώς και τα άρματα μάχης Abrams να υποθέσουμε,αν η συμφωνία οριστικοποιηθεί στο ταξίδι Αβραμόπουλου στις ΗΠΑ.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 16η Φεβρουαρίου με αριθμό ΑΔΑ: ΒΟΖΣ6-Σ01 όπου από το ΓΕΝ ανατίθεται απευθείας για λόγους “ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ” εργολαβία ύψους 500.000 Ευρώ χωρίς διαγωνισμό.


Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

• Με βάση ποιο νομοθετικό πλαίσιο ανατέθηκαν απευθείας και χωρίς διαγωνισμό οι υπηρεσίες Θαλασσίων Μεταφορών Υλικών και Εφοδίων των Ε.Δ από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και αντίστροφα ύψους 500.000 Ευρώ και για χρονικό διάστημα 6 μηνών;

• Πως μπορεί να γίνεται με απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό, παράταση μιας σύμβασης που η συμβατική χρονική της διάρκεια έχει λήξει τελεσίδικα προ μηνός;

Προβλέπεται δε από τον σχετικό Νόμο, ότι εφόσον οποιαδήποτε σύμβαση δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Νόμου (Απόρρητες συμβάσεις, συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, Διεθνείς συμβάσεις κλπ), πρέπει απαραίτητα να διενεργηθεί Δημόσιος διαγωνισμός και να μην ανατίθεται απευθείας. Σημειώνουμε επίσης πως η προηγούμενη σύμβαση είχε γίνει με το ΥΕΝ ενώ η απευθείας ανάθεση/παράταση από το ΓΕΝ, από άλλο Υπουργείο δηλαδή!

• Γιατί ενώ ήταν γνωστό ότι η υπάρχουσα σύμβαση λήγει οριστικά τον Φεβρουάριο του 2012, δεν προκηρύχτηκε διαγωνισμός με τις επείγουσες διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος τουλάχιστον δύο μήνες πριν, ώστε σήμερα να υπάρχει και ο ανάδοχος;

• Που βρίσκεται η προκήρυξη του νέου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου μεταφορέα που μνημονεύεται στην απόφαση της απευθείας ανάθεσης και γιατί δεν έχει ακόμα προκηρυχτεί διαγωνισμός;

• Πως είναι δυνατόν με την σχετική απόφαση της απευθείας ανάθεσης να δεσμεύονται και πιστώσεις των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων δηλαδή του ΓΕΣ και του ΓΕΑ;

• Είναι όλα τα παραπάνω να είναι σε γνώση του Υπουργού Εθνικού Άμυνας Δ. Αβραμόπουλου;
 

ΣΧΟΛΙΑ