Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετοχικά Ταμεία:Οικονομικό αδιέξοδο.

22.02.2011 | 06:01
“Μαύρα μαντάτα” για τα Μετοχικά Ταμεία. Ο ΥΕΘΑ,παρουσίασε την οικονομική τους κατάσταση, η οποία ως γνωστόν δεν είναι ευχάριστη.Κατάρρευση για το ΜΤΣ,έλλειμμα στο ΜΤΝ,διαφαινόμενη στάση πληρωμών στο ΜΤΑ. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ.Βενιζέλος στη Βουλή ,η κατάσταση έχει ως εξής:

ΜΤΝ
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) την 31-12-2010 ανέρχονταν σε 70.291.000 €, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας. Η καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους διενεργείται εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών. Ωστόσο, όπως προκύπτει επί του παρόντος από το αρχικό κλείσιμο του Ισολογισμού-Απολογισμού για το έτος 2010 (υπολογισμός προ φόρων και αποσβέσεων), το κεφάλαιο του Ταμείου θα διαμορφωθεί στο ύψος των 96.000.000 ευρώ και η χρήση του θα κλείσει με έλλειμμα 8.500.000 ευρώ (προ φόρων).
Με σκοπό την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η μείωση των χορηγούμενων μερισμάτων κατά 8%. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια πρώτη άμεση αντίδραση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του ΜΤΝ, η οποία σε συνδυασμό με μελλοντικές διορθωτικές κινήσεις, θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου. Η μείωση αυτή θα εξοικονομήσει ετησίως το ποσό των 6.000.000 ευρώ περίπου.
ΜΤΑ
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι καταβολές των θεσμοθετημένων παροχών του, ήτοι μερισμάτων, οικονομικών ενισχύσεων του ΕΚΟΕΜΑ και βοηθημάτων οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στα τέκνα των κυρίως ασφαλισμένων πραγματοποιούνται τακτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ταμείου. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΜΤΑ και του ειδικού του λογαριασμού ΕΚΟΕΜΑ, με στοιχεία της 31-12-2010 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 71,7 εκατ. Ευρώ, ενώ οι συνολικές τους υποχρεώσεις για το οικονομικό έτος 2011 αναμένεται να ανέλθουν στα 80 εκατ. ευρώ περίπου.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι επί του παρόντος το ΜΤΑ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας ανάλογη με αυτή του ΜΤΣ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι λόγω της διαφαινόμενης στάσης πληρωμών του ΜΤΑ το έτος 2013, έχει προωθηθεί προς τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων ενώ παράλληλα δρομολογείται η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ώστε να εξαχθούν επικαιροποιημένα συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του Ταμείου και ακολούθως να διαμορφωθεί η πολιτική παροχών του.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα μερίσματα και οι λοιπές παροχές του Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. δεν τελούν υπό την εγγύηση του Δημοσίου κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3863/2010. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ