Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Μύλος" με τα επιδόματα!

14.12.2010 | 22:38
Λογικά ερωτήματα που αναζητούν και λογικές απαντήσεις για τη καταβολή του μειωμένου εφάπαξ βοηθήματος θέτει ο ΣΥΣΜΕΔ προς την ηγεσία του Πενταγώνου,ελπίζοντας και σε λογικές απαντήσεις.

Τι προβλέπεται; Ότι το εφάπαξ βοήθημα στους εξερχόμενους από το στράτευμα ,από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας των τριών κλάδων,υπολογίζεται στο υψηλότερο ποσό το οποίο έλαβαν καθόλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Ταμείο.

Αυτά προ κρίσης και ΔΝΤ.Από 1/1/2010 υπήρξε περικοπή 12% και από 1/6/2010 ,8% στα επιδόματα του δημόσιου τομέα μεταξύ των οποίων και τα επιδόματα εξομάλυνσης και απασχόλησης που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του εφάπαξ βοηθήματος των στρατιωτικών. Αν και τα εν λόγω επιδόματα είχαν διαμορφωθεί επί δεκαετίες στο τελικό τους ύψος πριν την 1-1-2010, τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας [τα οποία μετονομάσθηκαν σε ειδικούς λογαριασμούς των μετοχικών ταμείων], θεώρησαν σκόπιμο, να δώσουν για το έτος 2010, μειωμένο το εφάπαξ βοήθημα, υπολογίζοντας τα συγκεκριμένα επιδόματα με μειώσεις 12% (για όλα τα χρόνια της μετοχικής σχέσης του δικαιουμένου) από 1-1-2010, και 20% (πάλι για όλα τα χρόνια της μετοχικής σχέσης) από 1-6-2010, με αποτέλεσμα:

Tη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ ομοιοβάθμων αλλά και συμμαθητών, που είχαν διαφορά στην αποστρατεία τους ακόμα και μερικές ημέρες (31/12 - 1/1) ή (31/5 -1/6) ακόμα και για περιπτώσεις που η υπηρεσία τους, καθυστέρησε υπερβολικά, να εγκρίνει σχετικά αιτήματα αποστρατείας τους.


Αυτό, βέβαια που ο ΣΥΣΜΕΔ θεωρεί άδικο, είναι ότι στη μείωση των επιδομάτων που συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του εφάπαξ βοηθήματος συμπεριλήφθηκαν και το επίδομα:
α. Εξομάλυνσης, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που χορηγείται στους στρατιωτικούς δεν είναι το ίδιο με αυτό των πολιτικών υπαλλήλων.
Αντίθετα, πρόκειται για ένα σταθερό ποσό, το οποίο καταβάλλεται ανεξάρτητα από τον βαθμό που έχει ο στρατιωτικός και αυξάνει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, δηλαδή με το αν έχει τέκνα που να αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος)
και
β. Το επίδομα (ειδική παροχή) των εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176 €), για τα στελέχη του Λ.Σ., ένα επίδομα όμως, που ποτέ δεν χορηγήθηκε στους στρατιωτικούς (άρα με ποια λογική υπέστη την αντίστοιχη μείωση), παρά μόνο υπόκειτο/επιδέχετο σε κρατήσεις, προκειμένου να συνυπολογισθεί, στη σύνταξη και στο εφάπαξ βοήθημα.. Απορίες, επίσης, δημιουργεί και το γεγονός του διπλασιασμού του
χρόνου εγκρίσεως των αιτημάτων αποστρατείας των στελεχών των Ε.Δ., εντός του 2010 (από 2 ½ έως 3 μήνες έφτασε μέχρι και 7 μήνες η δημοσίευση του οικείου ΦΕΚ), γεγονός που προκαλεί διάφορους συνειρμούς σχετικά με τις δύο χρονικές μειώσεις των επιδομάτων, καθόσον ο εν λόγω ετεροχρονισμός των ενεργειών της διοίκησης, αντιβαίνει στις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπου οι άμεσες και ταυτόχρονες πράξεις της (σύνταξη και υπογραφή Π.Δ. αποστρατείας, δημοσίευση ΦΕΚ κλπ), δεν θα επέφεραν, αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των στελεχών της.


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ