Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα μείωση κατά 25% στο μέρισμα του ΜΤΝ

27.08.2012 | 12:03
Στα όρια τους και πάλι οι απόστρατοι του Ναυτικού, η αγανάκτηση τους έχει φθάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Προχθές εισπράτοντας το μέρισμα του ΜΤΝ διεπίστωσαν την μείωση του κατά 25%!!! Και αυτό μετά την πρόσφατη τεχνικής "μετακύλισης" της είσπραξης του κατά έναν μήνα. Το πλέον απίθανο είναι όμως ότι το ΜΤΝ, χωρίς να προηγηθεί καμία ενημέρωση, ανακοίνωσε την ημέρα πληρωμής του μερίσμτος, 22 Αυγούστου, ότι η περικοπή αυτή είχε αποφασιστεί τον Μάιο!!!! Γι΄ αυτό και οι Μέτοχοι αισθάνονται τον εμπαιγμό που τους γίνεται τόσο από το ΜΤΝ όσο και από το ίδιο το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αφού θεσμικά συμμετέχουν στο ΔΣ.
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση η οποία................ καθυστέρησε κατά 3 ΜΗΝΕΣ ακριβώς!!!!!!!!!!!!
 
      
 
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος 1 – Αθήνα 
22 Αυγούστου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Μείωση Μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι:

α. Το ΔΣ/ΜΤΝ κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2012, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Α΄ Τετραμήνου 2012, παραμένει για ένα ακόμη έτος αρνητική, αποφάσισε την μείωση κατά 25% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ από 01-07-2012 με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 69,52€).

β. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΚΟΕΜΝ κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2012, απεφάσισε όπως από το Γ΄ Τετράμηνο 2012 η τιμή μεριδίου διαμορφωθεί στα 2,10€ κοινή για ΠΝ και ΛΣ έναντι των 3,214€ για το ΠΝ και 3,004€ για το ΛΣ (ποσοστό μείωσης 35% και 30% αντίστοιχα), με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 31,00€).

Οι παραπάνω αποφάσεις στηρίχθηκαν στην αναγκαιότητα εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματοροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων, ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στο Ταμείο από το PSI και της συνεχούς συρρίκνωσης των εσόδων του, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.




Αντιναύαρχος ε.α. Μ. Κανάρης Π.Ν.
Πρόεδρος ΔΣ / ΜΤΝ 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ