Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νόμος περί Προμηθειών:Οι προτάσεις της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α

31.03.2011 | 06:0210 ημέρες διορία έδωσε όλες κι όλες ο ΥΕΘΑ σ΄ όσους ασχολούνται με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για να υποβάλουν προτάσεις. Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α παρουσίασε παρόλα αυτά τις παρατηρήσεις και και τις προτάσεις της:
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2009/81 ΕΚ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2009/81 ΕΚ) – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ1. Γενική Παρατήρηση


Να διευκρινισθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συμβάσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, που συνάπτονται μετά από επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ ή σύμφωνα με εξαιρέσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου (∆ιακρατικές Συμβάσεις, συμβάσεις σχετιζόμενες με ευαίσθητες πληροφορίες κλπ.).2. Άρθρο 4. Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική.

Να προστεθεί τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 1 ως εξής:
«Επιπλέον η Τεχνολογική Βιομηχανική βάση διασφαλίζει και την Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και την Σχεδίαση Προϊόντων σε στρατηγικούς τεχνολογικούς τομείς, που καθορίζονται στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής ως σημαντικοί για την ασφάλεια, τον εφοδιασμό και την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων ∆υνάμεων.»

Να προστεθεί τελευταία παράγραφος 3 ως εξής :
«3. Η εξειδίκευση όλων των θεμάτων που άπτονται της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής θα γίνει με την συνδρομή και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η έγκρισή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής από το ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου και θα αποτελεί προϋπόθεση για την θέση σε ισχύ αυτού.»


3. Άρθρο 13. Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του αναδόχου Να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 ως ακολούθως:

«Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε μεταβολή των οργάνων διοίκησής του εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών αφότου συντελεσθεί. Η αναθέτουσα αρχή θα δύναται εντός εύλογης προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση να αντιταχθεί στην μεταβολή της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης του αναδόχου.»


4. Να προστεθεί νέο άρθρο 17Α για τις ∆ιακρατικές Συμβάσεις ως εξής : «Άρθρο 17Α
∆ιακρατικές Συμβάσεις 1. Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας με το αντικείμενο που προβλέπεται
στο άρθρο 16 του παρόντος, μπορούν να συνάπτονται από την κυβέρνηση ή κυβερνητικούς φορείς της χώρας μας με αντίστοιχες κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών.

2. Οι διαδικασίες για τη σύναψη, οι επιμέρους όροι και ο τρόπος υλοποίησης των διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών θα καθορίζονται μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

3. Λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις για ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού, στα πλαίσια της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής και προκειμένου να διασφαλιστούν ουσιώδη εθνικά συμφέροντα της χώρας, στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κρατών μέσω διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών, θα προβλέπεται απαίτηση για βιομηχανικές συνεργασίες μεταξύ αλλοδαπών προμηθευτών και εγχωρίων βιομηχανιών (στο εξής καλούμενες «Βιομηχανικές Συνεργασίες»), συγκεκριμένου ποσοστού επί του συνολικού τιμήματος της σύμβασης, μέσω της υποχρέωσης ανάθεσης ερευνητικού – σχεδιαστικού – αναπτυξιακού – παραγωγικού - υποκατασκευαστικού έργου καθώς και έργου δια βίου υποστήριξης στις εγχώριες βιομηχανίες.»


5. Να προστεθεί νέο άρθρο 17Β για τις Βιομηχανικές Συνεργασίες ως εξής : «Άρθρο 17Β Βιομηχανικές Συνεργασίες
1. Στις συμβάσεις που συνάπτονται μετά από επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ ή σύμφωνα με εξαιρέσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου (∆ιακρατικές Συμβάσεις, συμβάσεις σχετιζόμενες με ευαίσθητες πληροφορίες κλπ.) θα υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο ύψος Βιομηχανικής Συνεργασίας των αλλοδαπών προμηθευτών με τις εγχώριες βιομηχανίες.
2. Τα Προγράμματα Βιομηχανικών Συνεργασιών θα έχουν τη μορφή ερευνητικού – σχεδιαστικού – αναπτυξιακού – παραγωγικού - υποκατασκευαστικού έργου καθώς και έργου δια βίου υποστήριξης σε στρατηγικούς τομείς Άμυνας και Ασφάλειας, όπως αυτοί θα οριοθετηθούν από την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (άρθρο 4 παρόντος). Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιούνται λαμβάνοντας κατεξοχήν υπόψη τις διατάξεις του παρόντος για θέματα Υπεργολαβίας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ασφάλειας Εφοδιασμού, Έρευνας & Ανάπτυξης και Εν Συνεχεία Υποστήριξης, όπως και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης (EDTIB) για τις ανάγκες της σχετικής κύριας σύμβασης, καθώς και για άλλες διεθνείς δραστηριότητες και προγράμματα ευθύνης των αλλοδαπών προμηθευτών.
3. Στα Προγράμματα Βιομηχανικών Συνεργασιών θα τυγχάνουν εφαρμογής οι κατευθυντήριες αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας (Code of Conduct) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency - EDA), αναφορικά με θέματα διαφάνειας, ανταγωνιστικότητας, αναβάθμισης της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης και μεγέθους των προγραμμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα ρυθμίζεται το ειδικό πλαίσιο ρύθμισης των Βιομηχανικών Συνεργασιών, μεταξύ αλλοδαπών προμηθευτών και εγχώριων επιχειρήσεων στα πλαίσια της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Η έκδοση της απόφασης αυτής δε συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»6. Άρθρο 31. ∆ιαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Να συμπληρωθεί η παράγραφος 2 με την προσθήκη εδαφίου στστ) ως εξής:
«στστ) στην περίπτωση που το υπό προμήθεια υλικό είναι προϊόν ανάπτυξης σχεδίασης και παραγωγής ερευνητικού – αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά τουλάχιστον 50% από το ΥΠΕΘΑ ή/και από τις υπηρεσίες και όργανα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος και στο οποίο, είτε μετείχε ελληνική εταιρεία μεμονωμένα, είτε σε σύμπραξη με άλλες εγχώριες εταιρείες ή/και ερευνητικά κέντρα, εφόσον συντρέχουν λόγοι ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασμού.


7. Να προστεθεί νέο άρθρο 34Α για Συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη ως εξής: «Άρθρο 34Α


Συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη (Follow on Support-FOS)


1. Είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (Follow on Support-FOS) των οπλικών συστημάτων με τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή ή εξειδίκευση, η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι ανάλογη με τη χρονική διάρκεια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων.


2. Σε κάθε σύμβαση για την εν συνεχεία υποστήριξη (Follow on Support-FOS) λαμβάνονται κατεξοχήν υπόψη οι απαιτήσεις για ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.


3. Στις συμβάσεις προμήθειας οπλικών συστημάτων προβλέπονται οι βασικοί όροι της εν συνεχεία υποστήριξης του υπό προμήθεια οπλικού συστήματος, οι οποίοι ενσωματώνονται στη σύμβαση πλαίσιο FOS που υπογράφεται με μέριμνα του χρήστη του οπλικού συστήματος.


4. Στις προμήθειες στρατιωτικού ή ευαίσθητου υλικού αξίας άνω των 10.000.000,00 ευρω, είναι υποχρεωτική: είτε α) η ταυτόχρονη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών εν συνεχεία υποστήριξης (Follow on Support-FOS) με τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή ή εξειδίκευση, η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι ανάλογη με τη χρονική διάρκεια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων, είτε β) η ενσωμάτωση της εν συνεχεία υποστήριξης στην κύρια σύμβαση, η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι ανάλογη με τη χρονική διάρκεια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων.5. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης με τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή ή εξειδίκευση και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης για στρατιωτικό ή ευαίσθητο υλικό, που είναι ήδη σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση από τις Ένοπλες ∆υνάμεις.»8. Άρθρο 41. Τεχνικός ∆ιάλογος. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 ως εξής :


«2. Ο τεχνικός διάλογος διεξάγεται στα πλαίσια του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού και αφορά τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν και έπειτα από σχετική έγκριση των Επιτελείων να πραγματοποιούν τεχνικό διάλογο πριν από την ενεργοποίηση του σχετικού προγράμματος. Σε περίπτωση άμεσης ενεργοποίησης του εκάστοτε προγράμματος προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται βάσει ειδικής πρόσκλησης που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και θα δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μέσο του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των τυχόν δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο μέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συμβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ και ε του άρθρου 17, η ειδική πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.»
Να προστεθεί νέα παράγραφος 5 (με επαναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής :
«5. Προϊόντα και υπηρεσίες, που αναπτύσσονται στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, δύνανται να παρουσιαστούν στα Επιτελεία έπειτα από σχετική ενημέρωση και έγκριση του σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων.»


9. Άρθρο 43. Υπεργολαβία. Να προστεθεί νέα παράγραφος 5 (με επαναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής :

«5. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει στη ∆ιακήρυξη ποιά τμήματα της σύμβασης πρέπει να ανατεθούν υπεργολαβικά σε τρίτους, λαμβάνοντας κατ’εξοχήν υπόψη τις απαιτήσεις για ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού και στα πλαίσια της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.»


10. Άρθρο 49. Ασφάλεια εφοδιασμού. Να διαμορφωθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 ως εξής :

«1. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στη ∆ιακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης τις απαιτήσεις περί ασφάλειας εφοδιασμού και τούς ειδικούς όρους αυτών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που υποχρεούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν για τη σχετική συμμόρφωσή τους στις εν λόγω απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές δύνανται να λάβουν είτε τη μορφή προϋπόθεσης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, είτε τη μορφή κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του αναδόχου. Προς το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει η προσφορά να περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:»
Προτείνεται να περιληφθούν τα παρακάτω εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 ως εξής :
«θ) η ασφάλεια εφοδιασμού πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης των Επιτελείων, ήδη από τα πρώτα στάδια διατύπωσης και τεκμηρίωσης της ανάγκης προμήθειας κάθε οπλικού συστήματος
ι) το βάρος της ασφάλειας εφοδιασμού, είτε με τη μορφή ενιαίου κριτηρίου είτε με τη μορφή ομάδας επιμέρους κριτηρίων, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 35% του συνόλου των τεχνικοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης κατά την επιλογή αναδόχου.»

Να αντικατασταθεί στην παράγραφο 2 η φράση «Απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή να ζητεί από τους προσφέροντες ...» με την φράση «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην απαιτεί από τους προσφέροντες...»11.Να προστεθεί νέο άρθρο 49Α για Ειδικές Απαιτήσεις Ασφάλειας Εφοδιασμού ως ακολούθως :
«Άρθρο 49Α Ειδικές Απαιτήσεις Ασφάλειας Εφοδιασμού
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίζει στη ∆ιακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης ειδικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια εφοδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αρχή της αναλογικότητας. Τούτο γίνεται εφόσον κριθεί ότι, είτε οι γενικές περί ασφάλειας εφοδιασμού διατάξεις του άρθρου 49 δεν διασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, είτε ότι οι ειδικές απαιτήσεις είναι αναγκαίες για την προστασία ουσιωδών εθνικών συμφερόντων για την ασφάλεια της χώρας σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Οι απαιτήσεις αυτές δύνανται να λάβουν είτε τη μορφή προϋπόθεσης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, είτε τη μορφή κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του αναδόχου. Προς το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει:
α) Υλοποίηση της σύμβασης ή τμημάτων αυτής σε εγχώριες εγκαταστάσεις όταν για το υπό προμήθεια υλικό, έργο ή υπηρεσία είναι απαραίτητη η δημιουργία ή διατήρηση συγκεκριμένης τεχνολογικής και βιομηχανικής υποδομής εντός της επικράτειας της αναθέτουσας αρχής για λόγους Εθνικής Ασφαλείας, επιχειρησιακής ετοιμότητας, αυτοδυναμίας της χώρας, ταχύτητας ανταπόκρισης κλπ.
β) Υλοποίηση της σύμβασης ή τμημάτων αυτής σε εγχώριες εγκαταστάσεις όταν η βιομηχανική υποστήριξη, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εν γένει η δια βίου υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού επιβάλλεται, για λόγους Εθνικής Ασφαλείας, επιχειρησιακής ετοιμότητας, αυτοδυναμίας της χώρας, ταχύτητας ανταπόκρισης κλπ., κυρίως σε περιόδους κρίσης, να πραγματοποιούνται οπωσδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας, ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.12. Άρθρο 61. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Προστίθεται νέα παράγραφος 3 και επαναριθμούνται οι λοιπές ως εξής :
«3. Προκειμένου να συμμετάσχει οικονομικός φορέας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή υπεργολαβιών με αντικείμενο που αναφέρεται στις περιπτώσεις α) και β) του άρθρου 16 του παρόντος, απαιτείται ο φορέας να είναι εγγεγραμμένος στον κλάδο του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα της παραγράφου 2 α) του Άρθρου 67 του παρόντος, ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα σε αντίστοιχο κλάδο του μητρώου της χώρας εγκατάστασής του. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη και αποδέχεται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
13. Άρθρο 94. Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Όπου αναφέρεται η λέξη «Ε∆» να αντικατασταθεί από τη φράση «ΥΠΕΘΑ ή/και οι υπηρεσίες
και όργανα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος». Η παράγραφος 5. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«5. Οι μεικτές συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης ανατίθενται είτε μέσω των διαδικασιών που διέπουν τη συμμετοχή σε ∆ιακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (∆ΟΠΕΑΣ) σύμφωνα με την περίπτωση στ του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, είτε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας κατ’ εξοχήν υπόψη τις απαιτήσεις για ασφάλεια πληροφοριών και ασφάλεια εφοδιασμού και στα πλαίσια της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.»
Να προστεθεί νέα παράγραφος 6. σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο της αιτίασης 55 της Οδηγίας 2009/81 ΕΚ ως εξής:
«6. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν θα πρέπει να υποβάλλει σε χωριστή προκήρυξη τις επόμενες φάσεις εάν η σύμβαση που καλύπτει τις δραστηριότητες έρευνας περιλαμβάνει ήδη δυνατότητα για την υλοποίηση αυτών των φάσεων και συνάπτεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή, κατά περίπτωση, μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου.»


14. Άρθρο 95. Υλοποίηση – Χρηματοδότηση. Να προστεθούν παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Η χρηματοδότηση των απλών συμβάσεων Ε&Α της ανωτέρω παραγράφου 2 όπως επίσης και του σταδίου της έρευνας και ανάπτυξης των μεικτών συμβάσεων, όταν αυτές υλοποιούνται για λογαριασμό των Ε∆ εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό της Γ∆ΑΕΕ. Το στάδιο της προ-παραγωγής ή/και παραγωγής των υλικών και προϊόντων των αντίστοιχων μεικτών συμβάσεων εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό των Γενικών Επιτελείων.
5. Για την υλοποίηση Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης δεσμεύεται κονδύλι τουλάχιστον ίσο με το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.»15. Άρθρο 99. Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 (με επαναρίθμηση της επόμενης παραγράφου) ως εξής :
«4. Συμβάσεις οι οποίες είναι εν ενεργεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης αυτών, εφόσον ανανεωθούν πριν από τη λήξη των υλοποιούνται με το καθεστώς που τις διείπε κατά τον χρόνο της σύναψής τους.»


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ