Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οδηγός για...ένστολους υποψηφίους

04.11.2010 | 23:40
Όσοι ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί είστε υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές και εκλεγείτε για διαβάστε την απάνηση του υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κ.Αϊβαλιώτη,σχετικά με τις οικονομικές απολαβές που πιθανόν να έχετε στο δήμο σας.
Στις διατάξεις του άρθρου 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 2006 και των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3833/2010 ορίζονται τα εξής:
(1) «τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ίση με ποσοστό 2% και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από το δήμαρχο, 1% επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136» (άρθρο 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων/2006).
(2) «το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του Ν. 3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας» (άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3833/2010).
(3) «τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται». (άρθρο 8 παρ. 7 και 8 του Ν. 3833/2010).”
Καλή επιτυχία υποψήφιοι!


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ