Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι 33 στόχοι του ΓΕΕΘΑ! Τι "στοχεύουν" για να "ηρεμήσουν" τους στρατιωτικούς μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

16.09.2012 | 00:01

Η επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων των στρατιωτικών για τις νέες δραματικές περικοπές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΕΘΑ. Από τη περασμένη Τετάρτη, την ίδια ημέρα που οι στρατιωτικοί είχαν βγει στους δρόμους, ο ΥΕΘΑ έχει εγκρίνει μια λίστα του ΓΕΕΘΑ με “33 στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου”, ώστε να δοθούν λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς. Κανένας απ΄ αυτούς βέβαια δεν έχει να κάνει άμεσα με τα οικονομικά των στρατιωτικών και γι΄ αυτό η επίτευξη του βασικού στόχου, δηλαδή να “ηρεμήσουν τα πνεύματα” εντός ΕΔ ,είναι αμφίβολος.

Το Onalert παρουσιάζει τους  στόχους του ΓΕΕΘΑ και το σκεπτικό του κάθε έναν απ΄ αυτούς:


Πρόταση Νέου Διακλαδικού Κανονισμού πειθαρχίας.

Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διακλαδικότητος, συντονίζεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με το οποίο ρυθμίζονται, κατά ενιαίο τρόπο, τα θέματα πειθαρχικών ποινών και παραπτωμάτων, της διαδικασίας, των αρμοδίων οργάνων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Πρόταση βελτίωσης, σε ορισμένα σημεία, του ισχύοντος Νόμου περί προαγωγής και εξέλιξης των Αξκών των ΕΔ.
Ενσωμάτωση προτάσεων των ΓΕ που αφορούν δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, σε ορισμένα σημεία, στην έως τώρα υλοποίηση του ισχύοντος νόμου Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι βαθμοί και ο χρόνος παραμονής σε αυτούς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την σταδιοδρομική εξέλιξη των Αξκων των ΕΔ.

Πρόταση νέου νόμο «Περί Καταστάσεως των Αξκών των ΕΔ».

Αναθεώρηση του παρωχημένου Ν.1400.73 (ΦΕΚ 114 Α΄) και προσαρμογή του στα νέα κοινωνικά και νομικά δεδομένα, όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των Αξκων των ΕΔ καθώς και στους περιορισμούς ή απαγορεύσεις που απορρέουν από την ειδική τους σχέση με την Υπηρεσία.

Βελτιώσεις στην Υπουργική Απόφαση περί μεταθέσεων.


Ενσωμάτωση προτάσεων των ΓΕ που αφορούν δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, σε ορισμένα σημεία, στην έως τώρα υλοποίηση του ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης.

Νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του τρόπου αξιολόγησης των στελεχών με ορθολογικότερα κριτήρια, επεξεργάζεται η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και των επαγγελματικών ικανοτήτων των στελεχών, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Νέος νόμος για την εξέλιξη των Υπαξιωματικών.


Αναθεώρηση του Ν.445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι βαθμοί και ο χρόνος παραμονής σε αυτούς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την σταδιοδρομική εξέλιξη των Υπαξκων των ΕΔ.
Υλοποίηση της εγκεκριμένης βραχυπρόθεσμης μελέτης για τη διακλαδικότητα του Υγειονομικού.

Αφορά στην έγκριση λειτουργίας μιας αναβαθμισμένης ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ με διατήρηση των Διευθύνσεων Υγειονομικού (ΔΥΓ) των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

Υλοποίηση του νέου τρόπου επιλογής Δντών Κλινικών.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής Δντων και αναπληρωτών Δντων Κλινικών-Εργαστηρίων με συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια.
Νέα περαιτέρω μελέτη για τη διακλαδικότητα και το προφίλ των Αξκών ΥΓ των τριών Κλάδων.
Βρίσκεται στο στάδιο μελέτης, το θέμα της διακλαδικότητας και της εξέλιξης των Υγειονομικών Αξκων των τριών (3) Κλάδων των ΕΔ.

Δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής.

Είναι σε εξέλιξη η δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής η οποία θα καλύπτει περιστατικά και από τους τρεις (3) Κλάδους των ΕΔ.
Δημιουργία Κέντρου Φυσικής Ιατρικής.

Εγκαινιάζεται την 1η Νοεμβρίου 2012, το Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στους χώρους του 414 ΣΝΕΝ.
Θεσμική κατοχύρωση του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής.
Εγκαινιάζεται την 1η Νοεμβρίου 2012, το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας στους χώρους του 414 ΣΝΕΝ.
Δημιουργία Κέντρου Μοριακής Βιολογίας.

Αναμένεται η πιστοποίηση του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας από το ΚΕΣΥ για να αρχίσει άμεσα η λειτουργία του.
Διακλαδική ανασυγκρότηση του Κέντρου Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του ΠΝ.
Είναι σε εξέλιξη η διακλαδική ενίσχυση με προσωπικό και μέσα του Κέντρου Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στους χώρους του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά για την κάλυψη αναγκών των 3 κλάδων των ΕΔ.
Παρουσίαση - έγκριση της νέας Δομής Δυνάμεων.

Δημιουργία Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων.


Βελτίωση του συστήματος Διοίκησης – Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών.

Αναδιοργάνωση του συστήματος Ασφάλειας και Πληροφοριών.
Δημιουργία Κλάδου Αξκών Πληροφοριών.

Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ

Υφίσταται, σε εξέλιξη, σύνταξη μελέτης για την δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ.

Διακλαδική Στρατονομία.


Βολές με όλα τα οπλικά συστήματα.

Προαγωγή διακλαδικότητος με κοινές παραγγελίες σε κοινούς κλαδικούς παραγωγικούς φορείς.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της συντήρησης-επισκευής των υλικών και μέσων, ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, με στόχο την εξασφάλιση ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και διαλειτουργικότητας στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Είδη εφαρμόζεται διακλαδική συνεργασία μεταξύ ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ για επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή αεροπορικού υλικού, οχημάτων και οπλικών συστημάτων.
Υλοποιείται η επέκταση και σε τομείς όπως ιματισμός (ένδυση-υπόδηση), χρώματα και σε έτερα κοινά υλικά.

Ολοκλήρωση της κατασκευής των κατοικιών του προσωπικού που αναγγέλθηκαν.


Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή οικημάτων ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας για κάλυψη αναγκών στέγασης προσωπικού ΕΔ και συγκεκριμένα: 8 διαμερίσματα στην 116 ΠΜ (Άραξος), 12 διαμερίσματα στην 112 ΠΜ (Ελευσίνα) και 24 διαμερίσματα στην 311 ΕΜΑ (Ορεστιάδα).

Πρόταση για νέο πεδίο Στρατιωτικών Σχολών στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Πολιτική μεταπτυχιακών για όλους τους κλάδους. Προσδιορισμός απαιτήσεων.

Καθορίζεται η πολιτική (βραχυπρόθεσμη-μεσοπρόθεσμη-μακροπρόθεσμη) για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
Ρύθμιση των θεμάτων του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι.

Συμμετοχή, στο μέτρο που θα ανατεθεί στο ΓΕΕΘΑ, στην επιτελική προετοιμασία των προγραμματικών εξαγγελιών του κ. ΥΕΘΑ.


Ο χρόνος ολοκλήρωσης για όλα τα παραπάνω, πολλά των οποίων έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι η 20η Δεκ 2012, πλην εκείνων (όπως οι Διακλαδικές Κλινικές και Κέντρα) για τα οποία έχουν ορισθεί άλλες ημερομηνίες νωρίτερα. 

ΣΧΟΛΙΑ