Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι αδικίες στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών και πως διορθώνονται.

15.04.2011 | 13:00
Στο ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος,αναφέρεται ο ΣΥΣΜΕΔ σε εκτενή ανακοίνωσή του επισημαίνοντας τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση σε βάρος του προσωπικού που κατατάχθηκε από το 1990 μέχρι το 1992.
Αυτή κατηγορία των στελεχών, πιθανώς εκ παραδρομής, όπως αναφέρει ο ΣΥΣΜΕΔ αποκλείεται αυθαίρετα από τις ευεργετικού χαρακτήρα μεταβατικές διατάξεις του νόμου, που ισχύουν και περιορίζονται μόνο σε αυτούς που προσελήφθησαν την περίοδο 1984-1989.

Ο ΣΥΣΜΕΔ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του:
" Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ορίζεται ότι: «.... αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:
Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας:
- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2012, απαιτούνται 27 1/2 έτη.

- το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη.

- το έτος 2014, απαιτούνται 30 1/2 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01- 2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας».

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις διαφαίνεται μεν η πρόθεση του νομοθέτη να θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις (για προφανείς λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και ισονομίας), που όμως αναίτια και καταχρηστικά περιορίζονται στους παλαιούς ασφαλισμένους που κατατάχτηκαν μεταξύ των ετών 1986-1989, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω μεταβατική κλιμάκωση σε εύλογο βάθος χρόνου για τους λοιπούς ασφαλισμένους (1990-1992), που ως εκ τούτου αποτελούν εφεξής μια ιδιώνυμη - ανεξάρτητη κατηγορία".

Ο ΣΥΣΜΕΔ υποβάλει και κάποιες προτάσεις ώστε να εκλείψουν αυτές οι αδικίες όπως για παράδειγμα "να καταργηθεί η παρ. 4 του άρθρου 22 και η συνολική επαναδιατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 20, ως ακολούθως: «... αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

- το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη.

- το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη.

- το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη.

- το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη.

- το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη.

- το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01/01/1993 μέχρι 31/12/1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ