Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλες οι νέες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.

27.07.2011 | 00:31
Σύμφωνα με το ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο ‘Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων’ των διατάξεων που    ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων») και ειδικότερα με το άρθρο 41 παρ. 3 αυτού, οριζόταν ότι: «Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της παρ.1 (εννοεί των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής και καταδυτικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων, εκκαθαριστών ναρκοπεδίων), γίνεται μόνο εφόσον αυτοί που διατέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπλήρωσαν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία».


Ήδη με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»), η παραπάνω διάταξη τροποποιήθηκε δυσμενέστερα ως εξής: «Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της παρ.1 γίνεται μόνο εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας».


Από την ψήφιση του εν λόγω νόμου, ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων, ανέδειξε αυτή την άδικη, άνιση μεταχείριση και βίαιη προσαρμογή των στρατιωτικών ειδικών κατηγοριών, όπως αναλυτικά περιγράφονται, και με σειρά εγγράφων του, που κατατέθηκαν με αναφορές και ως ερωτήματα στη Βουλή των Ελλήνων, από Έλληνες βουλευτές, όλων των Κομμάτων, ζήτησε την τροποποίησή του και την ομαλή και μεταβατική προσαρμογή στο νέο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό καθεστώς και αυτών των στρατιωτικών ειδικών κατηγοριών. Έτσι με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, ορίζεται ότι:

«8. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του πδ 169/2007, όπως ισχύει μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας γίνεται:

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 22½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των λοιπών στρατιωτικών της παρ. 1 καθώς και αυτών της παρ. 9 γίνεται:

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ