Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΣΟΚ.Οι θέσεις του για Άμυνα και Εξωτερική πολιτική

11.04.2012 | 22:56

 Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ

ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

- Aλλαγή της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, με μείωση των μονάδων και στρατοπέδων.
- Προσανατολισμός των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές άμεσου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.
- Ενίσχυση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
- Βελτίωση της εκπαίδευσης και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Πλήρης αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων και μέσων και την αναβάθμισή τους με βάση συνολικό σχεδιασμό.
Θεσμοθέτηση κριτηρίων και κανόνων που θα εγγυώνται την πλήρη αξιοκρατία.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

- Σύνδεση της εξέλιξης των στελεχών με την απόδοση τους, με εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, βασισμένου σε σύγχρονα επιστημονικά αντικειμενικά κριτήρια.
- Καθιέρωση αξιοκρατικού και διαφανούς συστήματος τοποθετήσεων – μεταθέσεων.
- Στήριξη των οικογενειών των στρατιωτικών.
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού με σταδιακό εκσυγχρονισμό στρατοπέδων και συγκέντρωση των μονάδων.
- Κάλυψη από το πολιτικό προσωπικό περισσότερων θέσεων σε υποστηρικτικούς τομείς των Ε.Δ., με αντίστοιχη απελευθέρωση στρατιωτικού προσωπικού.
- Επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων στο διάστημα της θητείας τους ανάλογα με τα προσόντα τους, και εκπαιδευσή τους σε χρήσιμες ειδικότητες. Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας θα υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου διαμονής. Οι αναβολές λόγω σπουδών δεν καταργούνται.
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη:
 - Δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμό των δαπανών, μικρότερο κόστος λειτουργίας και μέγιστη κατά το δυνατόν διαθεσιμότητα αλλά και την πλήρη αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και μέσων.
 - Επιλογή των νέων οπλικών συστημάτων και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, που να συνδυάζει τις
επιχειρησιακές απαιτήσεις, τη διαφάνεια, τη διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων και το κόστος, μέσα από ένα ορθολογικό ΕΜΠΑΕ.
- Διαδικασία αγοράς που το τίμημα της προμήθειας θα προκύπτει κατά κανόνα από ανταγωνιστικές προσφορές μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών με εφαρμογή δοκιμών επί του πεδίου κατά τα διεθνή πρότυπα (όπου αυτό είναι εφικτό).
- Διασφάλιση συνεργασιών με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
 - Έγκαιρη ενημέρωση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εξοπλιστικές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, μέσα από ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και ένα αξιόπιστο ΕΜΠΑΕ.
- Εκσυγχρονισμό της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο.
- Επανεξέταση από μηδενική βάση του θεσμού των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Στόχος η διαφάνεια και κύρια κατεύθυνση η αύξηση ποσοστού συμπαραγωγής αμυντικού υλικού με ξένους προμηθευτές, για την απόκτηση τεχνογνωσίας και Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η εθνική ασφάλεια, οι κλιματικές αλλαγές και η ενεργειακή εξάρτηση αποτελούν σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Η επιδίωξη
αυτή θα επιτευχθεί με την υλοποίηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο θέτει τους παρακάτω στόχους:
- Περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
-Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ελέγχους των στρατιωτικών οχημάτων τύπου ΚΤΕΟ.
- Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
- Δημιουργία κοινής ομάδας στελεχών από τα Υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών και την ΚΕΔΚΕ, που θα μελετήσει την ιεράρχηση των χώρων που θα μεταβιβα-
στούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων και τον τρόπο διασφάλισης των χώρων αυτών στη προώθηση της τοπικής «Πράσινης» Ανάπτυξης.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, σεισμοί, καταστροφές, αποκλεισμοί κατοίκων, αερομεταφορές, κλπ) θα εξειδικευθεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως:
- Δημιουργία ειδικών μονάδων μηχανικού, εξοπλισμένων και στελεχωμένων κατάλληλα, με μέσα και προσωπικό, για την αντιμετώπιση καταστάσεων που
προέρχονται από φυσικές καταστροφές.
- Ενεργοποίηση κατάλληλα διαμορφωμένων, εξοπλισμένων και στελεχωμένων μέσων για την παροχή άμεσης και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης.
- Αξιοποίηση στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού επ΄ ωφελεία τοπικού πληθυσμού ειδικά σε απομονωμένες περιοχές.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ