Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ποιους εξυπηρετεί η πρόταση για ειδικό μισθολόγιο; Πάντως όχι τους στρατιωτικούς

06.06.2016 | 08:15
 Προβληματισμό για το εάν η πρόταση της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών για το ειδικό μισθολόγιο, κατατέθηκε για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των στρατιωτικών ή αλλότρια συμφέροντα, δημιουργεί η νέα αποκάλυψη του Ηλία Νατσιούλα,  οικονομικού συμβούλου του Πανελλήνιου Συντονιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑΣΕΔ). Η πρόταση εισηγείται, να γίνει η υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ  με αυξήσεις που θα δοθούν σε βάθος 5 ετών και οι οποίες αυξήσεις να μην ξεπερνούν τα 50€ το μήνα!

Ο κ. Νατσιούλας μελέτησε την πρόταση της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και διαπίστωσε ότι με την πρόταση για νέο μισθολόγιο ενσωματώνεται η 2193/2014 απόφαση του ΣτΕ και με βάσει την παράγραφο 49 που αφορά σε διασφάλιση αποδοχών αλλά και την παρ 50 που αφορά σε μεταβατικές διατάξεις, προτείνονται να μην δίνονται αυξήσεις (ουσιαστικά μιλάμε για επιστροφές ποσών) πάνω από 50€ το μήνα.

Σε όσα στελέχη είναι να επιστραφούν ποσά άνω των 50€ αυτά θα δίνονται σε περισσότερα χρόνια και φθάνουν σε βάθος 5ετίας.

Ακόμη και αν υπάρξουν μειώσεις από την νέα πρόταση της ΠΟΕΣ, όπου καταργούνται οι μισθολογικές προαγωγές, τότε προτείνεται από την ΠΟΕΣ να διατηρηθούν αυτές οι μειώσεις ως «προσωπική διαφορά και το ποσό της προσωπικής διαφοράς να μειώνεται αναλογικά και μέχρι της πλήρους εξάλειψής της από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του στρατιωτικού.»

Όλα αυτά αναφέρονται στην πρόταση της ΠΟΕΣ στη σελίδα 39 στην παράγραφο 49 και 50.
Συγκεκριμένα:

«Διασφάλιση Αποδοχών παρ 49.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος, προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δε λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Το ποσό της προσωπικής διαφοράς μειώνεται αναλογικά και μέχρι της πλήρους εξάλειψής της από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του στρατιωτικού.»

«Μεταβατικές Διατάξεις» παρ 50,
«Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος, προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογικού νόμου, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:

α. Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μέχρι του ποσού των 50,00 €, αυτή καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου μισθολογίου.

β. Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μεγαλύτερη των 50,00 € και μέχρι του ποσού των 100,00 €, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (50,00 € τον πρώτο χρόνο και άλλα 50,00 € αύξηση το δεύτερο).

γ. Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μεγαλύτερη των 100,00 € και μέχρι του ποσού των 150,00 €, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών (για μηνιαία αύξηση 120,00 €, θα καταβληθούν 40,00 € τον πρώτο χρόνο, 40,00 € το δεύτερο και 40,00 € τον τρίτο.)

δ. Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μεγαλύτερη των 150,00 € και μέχρι του ποσού των 200,00 €, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (για μηνιαία αύξηση 180,00 €, θα καταβληθούν 40,00 € τον πρώτο χρόνο, 40,00 € το δεύτερο,40,00 € τον τρίτο και 40,00 € τον τέταρτο.)

Περιττό να σχολιάσουμε ότι 4 φορές το 40€ μας κάνει 160€ και όχι 180€! Εκτός αν τα 20€ τα χαρίσουν στο κράτος!

ε. Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μεγαλύτερη των 200,00 €, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών (για μηνιαία αύξηση 250,00 €, θα καταβληθούν 50,00 € τον πρώτο χρόνο, 50,00 € το δεύτερο, 50,00 € τον τρίτο, 50,00 € τον τέταρτο και 50,00 € τον πέμπτο χρόνο.)


Εύλογη η απορία «τα οφειλόμενα των τελευταίων 4 ετών (Αυγ 2012 έως και εφαρμογή του νέου μισθολογίου) χαρίζονται;

Είναι χαρακτηριστικά τα επιχειρήματα της ΠΟΕΣ για την ενσωμάτωση της απόφασης του ΣτΕ στο νέο προτεινόμενο μισθολόγιο.

Συγκεκριμένα στην σελίδα 42 στην παρ 56 η ΠΟΕΣ αναφέρει:

«56. Με βάση τα ανωτέρω το επιπλέον ετήσιο μισθολογικό κόστος, των τακτικών αποδοχών, αφαιρουμένων φόρων και κρατήσεων περιορίζεται στα 132.000.000 ευρώ και με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αποδίδουν οποιαδήποτε αύξηση τμηματικά και σε ορίζοντα πενταετίας μειώνεται στα 28.000.000 ευρώ, αυξανόμενο αναλογικά για τα επόμενα τέσσερα έτη.»

Αλλά και στη σελίδα 42 και 43 της παρ «ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ» η οποία είναι κακογραμμένη στην αρίθμηση αναφέρεται:

«7. Από το 10% της αύξησης της τακτικής μισθολογικής δαπάνης το 4% αντιστοιχεί στο κόστος πλήρους εφαρμογής της απόφασης 2193/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ.»

Και

«9. Εν τέλει το προτεινόμενο νέο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών ενσωματώνει πλήρως το σκεπτικό των αμετάκλητων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ..»

Αυτό όμως που είναι ως «το κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι «εμμέσως» η ΠΟΕΣ δίνει πάτημα στο Υ.Ο για πάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, καθώς προτείνει να υιοθετηθεί η δομή του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Αγνοεί όμως μια βασική παράμετρο, καθώς με την τελευταία τροποποίηση αυτού του μισθολογίου πάγωσαν εκ νέου για 2 χρόνια από 1-1-2016 έως 31-12-2017 τα μισθολογικά κλιμάκια, βάσει του οποίου δίνονταν οι αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους.

Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι αναζητούνται ισοδύναμα για να μην παγώσουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ για ίδιο διάστημα 2 χρόνια, από 1-1-2017 έως 31-12-2018.

Συγκεκριμένα στην σελίδα 3 στην παρ 1 αναγράφεται:

«ΔΟΜΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
« 1. Η πρόταση του νέου ειδικού μισθολογίου των στρατιωτικών υιοθετεί την αρχιτεκτονική και τη λογική του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε με το ν.4024/2011, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει το βαθμό που κατέχει κάθε φόρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό.»


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ