Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Πως η επόμενη κυβέρνηση μπορεί ν΄αλλάξει τις ΕΔ σε 100 μέρες!Ένας υποστράτηγος γράφει για το Onalert

13.06.2012 | 00:01
Του ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ
Υποστράτηγου ε.α

Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις θεώρησαν τα θέματα της άμυνας σαν περιφερειακά, για τα οποία δεν χρειαζόταν κανένα πρόγραμμα. Πίστευαν ότι αυτά τα θέματα είναι ρουτίνα που μπορεί να διαχειρίζονται οι στρατιωτικοί με την επίβλεψη αλλά όχι τις κατευθύνσεις των πολιτικών προϊσταμένων τους. Η λογική αυτής της διαχείρισης ήταν αποδεκτή σε συνθήκες ΄΄μπουνάτσας΄΄ αλλά απέτυχε σχεδόν σε όλες τις κρίσεις.


Το ερώτημα που δεν τέθηκε από το 1974 είναι αν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική άμυνα που δεν θα στηρίζεται κύρια σε νέα πανάκριβα οπλικά συστήματα αλλά θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα μειώσει το κόστος λειτουργίας με άλλους τρόπους όπως την αύξηση του ηθικού, την αυξημένη σημασία για το προσωπικό, την καλή συντήρηση, τη μείωση των μονάδων και στρατοπέδων εκεί που δεν χρειάζονται και την καλή εκπαίδευση. Με την συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού, που δεν θα καταπονείται υπερβολικά σε αποστολές ασφάλειας και φύλαξης στρατοπέδων. Τέτοια ερωτήματα δεν τέθηκαν γιατί αποδυναμώνονται τα ταμπού, οι έμποροι όπλων και τα τοπικά συμφέροντα ορισμένων.


Αυτή τη στιγμή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτείται σύνδεση της άμυνας με την εξωτερική πολιτική, προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και όχι στα συμφέροντα οικονομικών παραγόντων ή ξένων κρατών.
Μια αυριανή κυβέρνηση που θέλει να πετύχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, μείωση κόστους και να αποτρέψει απειλές και κινδύνους για την εθνική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (100 ώρες)

 Άμεση περιστολή των περιττών λειτουργικών δαπανών, που δεν σχετίζονται με αμοιβές προσωπικού.
 Άμεση αύξηση αποθεμάτων καυσίμων και τροφίμων.
 Εντολή για μέτρα αύξησης της διαθεσιμότητας των μέσων και των οπλικών συστημάτων (ανταλλακτικά-συντήρηση), μέσα στις πρώτες 100 ημέρες.
 Άμεση μείωση των υπηρεσιών ασφαλείας στρατοπέδων. Υπόψη ότι με τα σημερινά δεδομένα τα μόνιμα στελέχη καταναλώνουν πάνω από το 1/3 του χρόνου εργασίας (10 ημέρες το μήνα τουλάχιστον) σε θέματα ασφαλείας στρατοπέδων. Αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και καταδεικνύει την ευθυνοφοβία, τις λάθος προτεραιότητες και την αδιαφορία για την άσκοπη καταπόνηση του προσωπικού. Οι προτεραιότητες θα πρέπει να αντιστραφούν, δίνοντας βάρος στον Άνθρωπο και στις επιχειρησιακές απαιτήσεις.
 Έναρξη ελέγχου των ΄΄απορρήτων΄΄ δαπανών του Υπουργείου και των Γενικών Επιτελείων των τελευταίων πέντε (5) ετών.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΑΤΟ (100) ΗΜΕΡΩΝ
 Συγκρότηση ενιαίου συστήματος χειρισμού κρίσεων μεταξύ ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ.
 Μείωση των μη επιχειρησιακών μονάδων και στρατοπέδων, με στελέχωση κατά προτεραιότητα των μάχιμων μονάδων στις κρίσιμες περιοχές και το συμμάζεμα της οργανωτικής δομής των σχηματισμών. Μπορεί να μειωθεί κατά 30% ο αριθμός στρατοπέδων, κύριων οπλικών συστημάτων και μονάδων του Στρατού Ξηράς, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η αποτελεσματικότητα των μονάδων που είναι προσανατολισμένες ανατολικά.
 Αναπροσανατολισμός κονδυλίων για την επιτάχυνση των έργων κατασκευής κατοικιών προσωπικού σε παραμεθόριες περιοχές.
 Καθιέρωση οργανωτικής ομοιομορφίας των επιτελείων, με λιτά σχήματα, συγχωνεύσεις επιτελικών λειτουργιών και αποφυγή περιττών επικαλύψεων.
 Οργάνωση ομάδων που θα παρέχουν υγειονομική περίθαλψη και διατροφή σε αναξιοπαθούντες, στη περιοχή ευθύνης τους.
 Εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών. Η αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων θα δώσει την πραγματική εικόνα των αναγκών και θα συμβάλλει στη περαιτέρω μείωση των αμυντικών δαπανών.
 Σύνταξη μιας νέας νομοθεσίας για τις προμήθειες αμυντικού υλικού, προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα, η οποία θα εγγυάται την απόκτηση συστημάτων και μέσων με συνθήκες διαφάνειας.
 Ανασχεδιασμός της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της διακλαδικότητας.
 Αναδιοργάνωση του συστήματος λογιστικής υποστήριξης, με ενοποίηση, όπου είναι δυνατόν, των κοινών φορέων των Κλάδων, προκειμένου να εξοικονομηθούν προσωπικό και πόροι.
 Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας κατά 30% μέσα σε ένα χρόνο, για όλα τα επιτελεία και μονάδες. Είναι τεχνικά δυνατό με μέτρηση των εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, όπως έγινε σε άλλες χώρες.


Οι παραπάνω στόχοι, επικεντρώνονται στον ανθρώπινο παράγοντα, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους (πλην αμοιβών).
Οι σημερινές στρατιωτικές ηγεσίες των Γενικών Επιτελείων είναι ικανές και γνωρίζουν πώς να υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα.
Τα μέτρα αυτά, χθες, θεωρούντο ριζοσπαστικά και προσέκρουαν σε αναχρονιστικές αντιλήψεις υπουργών ή αρχηγών. Στα σημερινά δεδομένα, αυτό που θεωρείτο χθες ριζοσπαστικό είναι τώρα απαραίτητο, αναγκαίο και επιβάλλεται από την κοινή λογική. Εκτός αν σε εποχή κρίσης, συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι προέχουν οι συντεχνίες, τα στενά τοπικά συμφέροντα και οι μεγαλομανίες ορισμένων, πολλές φορές κρυμμένες πίσω από ΄΄μεγάλα΄΄ αλλά ψεύτικα λόγια.
 

 

ΣΧΟΛΙΑ