Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πως μπορείτε να προσφύγετε κατά των περικοπών στη Δικαιοσύνη.Τι λέει η ΑΝΕΑΕΔ

28.11.2011 | 00:45
Διευκρινήσεις για τις νομικές ενέργειες που γίνονται για λογαριασμό αποστράτων σχετικά με τις περικοπές που έχουν υποστεί δίνει με ανακοίνωσή της η ΑΝΕΑΕΔ. Κι αυτό επειδή δεκάδες δικηγορικά γραφεία μεγάλα και μικρά “βομβαρδίζουν” με προτάσεις Ενώσεις Αποστράτων ,αλλά και τους ίδιους τους απόστρατους προσωπικά.Συνεπώς όσοι θέλουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τις αυθαίρετες περικοπές της κυβέρνησης ας διαβάσουν τι λέει η ΑΝΕΑΕΔ:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται η ένταση του φαινομένου να δεχόμαστε μηνύματα ή ανακοινώσεις,είτε δικηγορικών γραφείων, είτε
οργανωμένων ομάδων συναδέλφων σχετικά με προτάσεις για νομικές διεκδικήσεις σε θέματα που μας αφορούν, όπως περικοπές δώρων για τους κάτω των 60 ετών, ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ) 1 και ΕΑΣ 2, διεκδίκηση ΒΟΕΑ ΜΤΣ, περικοπή συντάξεων 20% και 40%
για τους κάτω των 55 ετών κλπ.


Όπως είναι ευνόητο, ο παραπάνω κατακλυσμιαίος βομβαρδισμός πληροφοριών και προτάσεων, έχει δημιουργήσει σε όλους μας εύλογη τεράστια σύγχυση, χωρίς βέβαια αυτό να  σημαίνει ότι οι ανωτέρω προτάσεις και πληροφορίες που δεχόμαστε είναι ανυπόστατες ή παραπλανητικές. Θεωρούμε ότι όλες είναι αποτέλεσμα κόπου και αγνών προθέσεων......


Επειδή όμως η ΑΝ.Ε.Α,Ε.Δ., προσπαθεί να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και
σοβαρότητα, αισθάνεται την ανάγκη, με την παρούσα ανακοίνωση,  να ενημερώσει τα μέλη, τους φίλους και όλους
τους συναδέλφους, επί όλων των νομικών ενεργειών – συνεργασιών στις οποίες έχει προβεί από τον Αύγουστο
του 2010 μέχρι και σήμερα, επί όλων των νομικών διεκδικήσεων που μας αφορούν.
Συγκεκριμένα, υπάρχει ήδη συνεργασία με 3 διαφορετικά δικηγορικά γραφεία για τις παρακάτω ομάδες διεκδικήσεων
αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη:
Ø      Α’ Ομάδα, από τον Αύγουστο 2010:
o       Μείωση συντάξιμων αποδοχών λόγω αντίστοιχης μείωσης σε συνολικό ποσοστό 20% του επιδόματος
Ν. 3029/02, Ν3075/02 υψηλής ευθύνης ανώτατων αξιωματικών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 του
Ν.3833/2010 και 3 του Ν.3845/2010.
o       Μη καταβολή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και  επιδόματος αδείας, σ’ εκείνους
που αποστρατεύθηκαν  κατόπιν υποβολής στην υπηρεσία αιτήσεως αποστρατείας και είναι κάτω των 60 ετών.
o       Μη καταβολή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και  επιδόματος αδείας, σε όσους η
μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη υπερβαίνει τα 2.500€. Με βάση το άρθρο πρώτο του Ν. 3847/2010.
o       Περιορισμένη καταβολή στο ποσό των 400€, 200€ και 200€ των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα και  επιδόματος αδείας, αντίστοιχα, σε όσους:
§         Έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και το συνολικό ποσό της μηνιαίας καταβαλλομένης
σύνταξης δεν υπερβαίνει τα 2.500€.
§         Είναι κάτω των 60 ετών και έχουν αποστρατευθεί με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.
Ø      Β’ Ομάδα, από τον Αύγουστο 2010:
o       Παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που επιβλήθηκε στις συντάξεις από 1.8.2010,
με τις διατάξεις των Ν.3863 και 3865/2010, για τις συντάξεις πάνω από 1.400,01 ευρώ, σε ποσοστά ανάλογα με
τη σύνταξη που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος.
o       Μειωμένη καταβολή του εφάπαξ, για ΄σοους αποχώρησαν από 1-1-2010 και μετα
Γ’ Ομάδα, από το Σεπτέμβριο 2011:
o       Καταβολή του Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας των τέκνων των μετόχων και
μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Πέραν των ανωτέρω:
Ø      Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, από την 1-8-2011 αναπροσαρμόσθηκαν τα ποσοστά
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), από το 4% και άνω, σε 6%  έως 14%.
Ø      Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του παραπάνω άρθρου, από την 1.8.2011 παρακρατείται επιπλέον εισφορά στις συντάξεις
από 1.700,01 ευρώ και άνω σε ποσοστά από 6% έως 10% στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Ø      Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του προσφάτως  ψηφισθέντος ν. 4024/2011, μειώνονται οι κύριες μηνιαίες
συντάξεις σε ποσοστό 40% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας τους και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία εκουσίως, χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας. Οι συνταξιούχοι
που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, υφίστανται μείωση στη μηνιαία κύρια σύνταξή τους σε ποσοστό 20% για το ποσό που
υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. 
Για τις ως άνω νέες επιβληθείσες περικοπές, η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. έχει ήδη προβεί σε εκτεταμένη και σε βάθος διερεύνηση, τόσο
για την επιλογή δικηγορικού γραφείου, όσο και για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη επιλογή τρόπου δικαστικής δράσης.
Επειδή όμως θεσμικά, η εν λόγω κίνηση απαιτεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβανομένης υπόψη της εντός 3 ημερών εκλογής
νέου ΔΣ, η σχετική απόφαση θα ληφθεί εντός του επομένου δεκαημέρου, μόλις συσταθεί σε Σώμα το νέο ΔΣ. Με τη λήψη της σχετικής
απόφασης, θα ανακοινωθεί τεκμηριωμένα συγκεκριμένη πρόταση.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθούν τα παρακάτω:
Ø      Η επιλογή του δικηγορικού γραφείου, εμπίπτει στην απόλυτη ελεύθερη βούληση του καθενός που επιθυμεί να προσφύγει δικαστικά
και τα μέλη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. δεν δεσμεύονται στο να επιλέξουν άλλο δικηγορικό γραφείο από αυτά με τα οποία έχει αποφασίσει συνεργασία
η Ένωση.
Ø      Οι επωνυμίες των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. δεν δημοσιεύονται για λόγους τήρησης της σχετικής
περί του ανταγωνισμού δεοντολογίας.
Ø      Όποιος εκ των μελών και φίλων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., καθώς και μη μελών συναδέλφων, επιθυμεί να ενημερωθεί επί των ως
συνεργαζομένων δικηγορικών γραφείων, μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα με την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., προκειμένου να
του παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ