Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ

27.03.2012 | 12:31

Πόσο μειώνεται το αποθεματικό της Ενωσης Αποστράτων μετά το PSI. Επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος

Επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος ενημερώνει την ΕΑΑΣ τι έβγαλε το PSI...

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ αναφέρεται στη μείωση του αποθεματικού της ένωσης. Από 3,85 εκατ. ευρώ στις 9 Μαρτίου έφτασε το 1,17 εκατ. τρεις ημέρες μετά. Οι απόστρατοι προειδοποιούν με νομικές ενέργειες για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της ένωσης. 

Αναλυτικά, με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν τα μέλη τους ότι έπειτα από επιστολή της Τράπεζας Ελλάδος:
  • Μέχρι την 09 Μαρ 2012, το σύνολο του αποθεματικού της Ε.Α.Α.Σ είχε ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο και επενδυθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ.11, άρθρου 15 του Ν.2469/1997) συμπεριλαμβανομένων και των προσόδων από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίο και ανερχότανε στο ποσό των 3.851.102,72 ευρώ.
  • Την 12 Μαρ 2012, η ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχούσε στη μερίδα της Ε.Α.Α.Σ μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, ανερχότανε στο ποσό των 2.202.239,76 ευρώ (μείωση σε ποσοστό 42,8 % περίπου).
  • Την 12 Μαρ 2012, η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχούσε στη μερίδα της Ε.Α.Α.Σ, ανερχότανε στο ποσό των 1.177.692,04 ευρώ (μειωμένη αξία σε ποσοστό 26,6 % περίπου).
     «Η Ε.Α.Α.Σ. έχει ήδη προβεί σε σχετική ενέργεια προς την Τράπεζα Ελλάδος και μετά την παραπάνω εξέλιξη θα προβεί, σε συνεργασία με λοιπά θιγόμενα Ν.Π.Δ.Δ, στην ανάληψη κάθε περαιτέρω δυνατής νομικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της», αναφέρει ανακοίνωση, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Παντελής Μαυροδόπουλος, αντιστράτηγος ε.α.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ