Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Που θα χτιστούν κατοικίες για στρατιωτικούς "στο άμεσο μέλλον" κατά το ΥΕΘΑ.

23.08.2011 | 05:16

“Τα οικονομικά του ΑΟΟΑ βρίσκονται σε άριστο επίπεδο και δεν έχει περιέλθει σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, καθόσον το αποθεματικό του είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχει δυνατότητα χρηματοδότησης έργων για τη στεγαστική εξυπηρέτηση των μελών του”,υποστήριξε σε απαντηση σχετικής ερώτησης ο ΥΕΘΑ Π.Μπεγλίτης,ο οποίος θέλοντας να πείσει για τα όσα λέει ανακοίνωσε τα στεγαστικά προγράμματα του ΑΟΟΑ,”για το άμεσο μέλλον”,χωρίς βέβαια να προσδιορίσει τι σημαίνει το άμεσα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Π.Μπεγλίτη “ο ΑΟΟΑ εξυπηρετεί τα μέλη του με χορήγηση Οικοπέδων, Διαμερισμάτων και Δανείων και τα προγραμματισθέντα για το άμεσο μέλλον έργα και στεγαστικά προγράμματα είναι:

(α)  Κατασκευή πολυκατοικίας 9 διαμερισμάτων στην Καστοριά.
(β)  Κατασκευή 3 πολυκατοικιών 27 διαμερισμάτων στην Καλαμαριά Θεσ/νικης.
(γ)  Κατασκευή πολυκατοικίας 4 διαμερισμάτων στον Παπάγο.
(δ)  Έργα υποδομής στη Χιλή Αλεξανδρούπολης.
(ε)  Κατασκευή συγκροτημάτων 20 διαμερισμάτων στην Κόρινθο.
(στ)  Κατασκευή συγκροτημάτων 46 διαμερισμάτων στα Ιωάννινα.
(ζ)  Κατασκευή συγκροτημάτων 60 διαμερισμάτων στην Καβάλα.
(η)  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (παλαιά ΣΟΑ στη Λάρισα) και μακροπρόθεσμα αίτηση εκδόσεως οικοδομικής αδείας για κατασκευή διαμερισμάτων (36-38 διαμερίσματα).
(θ) Διανομή 100 δανείων εντός του δευτέρου εξαμήνου τρέχοντος έτους από το αποθεματικό του Οργανισμού.


Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Οργανισμού για την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων προς εξυπηρέτηση των μελών του είναι:

(α) Η οικιστική αξιοποίηση 2 τμημάτων της περιοχής Πικερμίου – Ραφήνας (Άγιος Βασίλειος και Σκουφέικα), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣτΕ στο 104/06 Πρακτικό του, που δεν έχουν προβλήματα και αποδίδουν στον ΑΟΟΑ, 500 περίπου οικόπεδα ή 1000 διαμερίσματα.

(β) Η απόκτηση νέας οικιστικής γής είτε μέσω ΥΑΜΣ (π.χ. Σέρρες , Ηράκλειο Κρήτης, Λυτή Θεσσαλονίκης, Καρδίτσα, Σύρος κ.λ.π.), είτε με αγορά ιδιωτικών οικοπέδων εντός Σχεδίου Πόλης ή εκτάσεων εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) με χρήση κατοικίας.

(γ) Η αύξηση του αποθεματικού του για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση περισσότερων στεγαστικών προγραμμάτων – δανείων, από το αποθεματικό του ή μέσω Τραπεζών, με επιδότηση από τον ΑΟΟΑ τμήματος του επιτοκίου, εφόσον μελλοντικά καταστεί τούτο δυνατό.
Κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, το Σεπτέμβριο 2010, συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή με έργο την καταγραφή των αντικειμένων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων (και μεταξύ αυτών και ο ΑΟΟΑ) που επιδέχονται αξιοποίηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με απαραίτητο όρο την εκτίμηση της σχέσης κόστους/οφέλους για το καθένα χωριστά.

Από τα συμπεράσματα του πρακτικού της διακλαδικής επιτροπής δεν προκύπτει η δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ.  Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Νομικών προσώπων του ΥΠΕΘΑ προτάθηκε η δυνητική υπαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 52 του Ν.3863/2010, που τροποποίησαν διατάξεις του Ν. 3586/2007.
Προκειμένου να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι ανωτέρω διατάξεις να τύχουν εφαρμογής στα Νομικά Πρόσωπα του ΥΠΕΘΑ, αναφορικά με την αξιοποίηση της περιουσίας τους, ζητήθηκαν και αναμένονται οι προτάσεις των φορέων του ΥΠΕΘΑ (και μεταξύ αυτών και ο ΑΟΟΑ ) για το υπόψη θέμα”.
 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ