Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσπαθούν ν΄ "αγοράσουν" χρόνο τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

22.02.2011 | 05:30

Με μία εκτενή επιστολή η εταιρεία Νεώριον ,απαντά στο Χρηματιστήριο Αθηνών,παραδέχεται το πρόβλημα ρευστότητας που έχει και ...ελπίζει ακόμη στις γαλλικές φρεγάτες!

Ακόμη κι αν δεν υπήρχε οικονομική κρίση οι διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για την υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας θα απαιτούσαν πολλούς μήνες συζητήσεων. Το πρόβλημα των ναυπηγείων Ελευσίνας είναι άμεσο και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Συνεπώς η επίκληση του προγράμματος των φρεγατών -που ακόμη είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσει- αποσκοπεί μάλλον στην "αγορά χρόνου" από τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η επιστολή της εταιρείας αναλυτικά:


Διευκρινίσεις για τα ανείσπρακτα υπόλοιπα από συμβάσεις ναυπήγησης πλοίων, που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έως τις 16/2 δίνει η εταιρεία Νεώριον σε απάντηση σχετικής επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 16/02/2011. 

   

Ειδικότερα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής;

   

• Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα του Ομίλου από συμβάσεις ναυπήγησης πλοίων, που βρίσκονται σε εξέλιξη την 16.02.2011, ανέρχονται σε € 108,6 εκατ..

Από αυτά προβλέπεται συμβατικά ότι θα εισπραχθούν € 19,03 εκατ. εντός του 2011, € 42,91 εκατ. εντός του 2012 και € 46,62 εκατ. ευρώ του 2013.

Ειδικότερα για την σύμβαση ναυπήγησης των πλοίων ΤΠΚ 6 & 7, συνολικού ύψους € 316,2 εκατ., το ανείσπρακτο υπόλοιπο ανέρχεται στα € 88,0 εκατ. (28%), το οποίο προβλέπεται να εισπραχθεί ως εξής:

   

€ 5,6 εκατ. εντός του 2011, € 41,2 εκατ. εντός του 2012 και € 41,2 εκατ. εντός του 2013. Γίνονται ενέργειες μέρος των συμβατικά προβλεπόμενων εισπράξεων, από το πρόγραμμα αυτό, να μεταφερθούν από τα έτη 2012 και 2013, στο τρέχον έτος, διότι αυτές αφορούν γεγενημένες, πιστοποιημένες και εγγυημένες απαιτήσεις από το πρόγραμμα.

Ας σημειωθεί ότι οι σταδιακές εισπράξεις από όλα τα παραπάνω έργα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν οριστικών πιστοποιήσεων του Αγοραστή για συμβατικά γεγονότα που αφορούν την πρόοδο ή την παράδοση των συμβατικών υλικών.

   

Επίσης υπάρχουν διεκδικήσεις από το Πολεμικό Ναυτικό ύψους € 20,27 εκατ. από συμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο και αφορούν συμβατικές αποζημιώσεις για δαπάνες των ναυπηγείων που δημιουργήθηκαν λόγω υπαιτιότητας του Αγοραστή. Η εκκαθάριση και η είσπραξή τους επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

   

• Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου την 16.02.2011 ανέρχονται σε € 39 εκατ. Εξ αυτών € 2,4 εκατ. προέρχονται από το έτος 2009, € 27,3 εκατ. προέρχονται από το έτος 2010 και € 9,3 εκατ. προέρχονται από το έτος 2011.

   

Ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πιστωτές του προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός διακανονισμός των υποχρεώσεων χωρίς να επιβαρυνθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του.

   

• Όσον αφορά την πληρωμή των δόσεων του τιμήματος εξαγοράς των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η ΝΒΕΕ Α.Ε. έχει υποβάλει αίτημα από το 2008 προς την εκκαθαρίστρια Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α.Ε., η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης της σύμβασης των όρων εξαγοράς, να διακανονιστεί η καταβολή των €46.549.948,64 του υπολοίπου του τιμήματος εξαγοράς, ώστε αντί η εξόφληση να επιτευχθεί μέχρι το 2012 σε τέσσερις δόσεις, η εξόφληση να γίνει σε 9 ισόποσες δόσεις των €5.172 χιλ πλέον σχετικών τόκων έως το 2017.

   

Μέσα στο 2010 και λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και του αντίκτυπου που αυτή έχει, η ΝΒΕΕ Α.Ε. ζήτησε από την εκκαθαρίστρια να αποδεχτεί διετή παράταση στην καταβολή όλων των δόσεων.

   

Σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας ΝΒΕΕ με εκπροσώπους της εκκαθαρίστριας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, συζητήθηκε το αίτημα της αναδιάρθρωσης των υπολειπομένων δόσεων καθώς και της διετούς παράτασης των δόσεων εν όψει των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις επί των παραπάνω αιτημάτων, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.

   

• Σχετικά με την επιδείνωση της ρευστότητας της εταιρείας, πέραν των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, υπάρχει, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντική μείωση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες (53,1%) κατά το 2010 σε σχέση με την προηγούμενη 3ετία, αν και από τον 12/2010 παρατηρείται αναστροφή της παραπάνω τάσης. Η ανάλυση των σχετικών στοιχείων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

ΕΤΟΣ
Σύνολο Ομίλου ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   
χρήση 2007 69.267,19 29.881,70 33.227,65 6.157,84

   

χρήση 2008 88.416,88 44.800,21 36.862,03 6.754,64

   

χρήση 2009 78.870,17 45.176,35 32.843,07 850,75

   
Μ.Ο. 3ετίας: 2007 - 2009 

    78.851,41 39.952,75 34.310,92 4.587,74

   

χρήση 2010 37.002,63 18.218,19 18.029,06 755,38

    Μείωση (%) εσόδων

    2010 / προηγ. 3ετία

    -53,1% -54,4% -47,5% -83,5%

   

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι θεωρούμε ιδιαίτερα θετική για τον Όμιλο την από 16.02.2011 ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται επί λέξη ότι (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

   

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε στη συνέχεια τη Βουλή για τις προσπάθειες της Κυβέρνησης (Υπουργείο Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θαλασσίων Υποθέσεων, κτλ) να στηρίξει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα σε σχέση με ξένους υποκατασκευαστές και προμηθευτές. Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να διαφυλαχθεί η ελληνική ναυπηγτική υποδομή, μέσα στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης και με θεμελιώδη κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού που, όπως είναι γνωστό, ναυπηγεί σειρά πυραυλακάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 

   

Τέλος, ο ΥΕΘΑ ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλική Δημοκρατία για το πρόγραμμα των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, για το οποίο υπάρχει απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2008 και κοινή δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού. 

   

Η διαπραγμάτευση γίνεται, όπως τόνισε ο Υπουργός, στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η Κυβέρνηση για τις προτεραιότητες του εξοπλιστικού προγράμματος, με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και με στόχο πάντα να διαφυλαχθεί η εθνική βιομηχανική αμυντική υποδομή, να γίνουν σεβαστές οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και να καλλιεργηθούν οι ελληνογαλλικές σχέσεις προς αμοιβαίο όφελος, όχι μόνον αμυντικό, αλλά και πολιτικό και οικονομικό. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται συμφωνία αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και διακρατική συμφωνία-πλαίσιο για τους εξοπλισμούς».


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ