Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Πυρ κατά βούληση" από ΑΚΙΣ σε ΕΑΑΣ για το ΜΤΣ.Σκληρή επίθεση

18.12.2011 | 12:30

“Πυρ κατά βούληση” από την Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών για το ΜΤΣ! Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πιστοποιητικό θανάτου του μερίσματος ,υποστηρίζοντας μάλιστα ότι την υπογραφή του σ΄ αυτό έβαλε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ!

Όλη η μακροσκελής και σκληρή ανακοίνωση της ΑΚΙΣ:

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών συνεπής στις υποχρεώσεις της και τις καταστατικές της δεσμεύσεις για μαχητική διεκδίκηση και υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των αποστράτων ,και όχι μόνον, στελεχών του Στρατού Ξηράς και των οικογενειών τους και ύστερα από την τελευταία ανακοίνωση του ΜΤΣ για μετατόπιση χορήγησης του μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για τις 5 Απριλίου σε συνδυασμό με έγκυρες πληροφορίες για επεξεργαζόμενες προτάσεις δραστικής περικοπής έως ολικής αναστολής του μερίσματος έτους 2012 με την υπογραφή μάλιστα και του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου κ.Μαυροδόπουλου, τη στάση του οποίου κατήγγειλε δημόσια με την από 9 Δεκ εκδοθείσα ανακοίνωσή της, ζήτησε και παρενέβη με σχετικό υπόμνημά της στη συνεδρίαση  του ΔΣ του ΜΤΣ της 15ης Δεκ 2011 ενώ παράλληλα κινήθηκε για την απόκτηση του σχετικού πρακτικού με το οποίο συζητήθηκαν πολλά και αποφασίστηκε τελικά η χρονική μετατόπιση καταβολής  του μερίσματος.

Η παρέμβασή μας έγινε δεκτή κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και αποδοχής από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ  του ΜΤΣ «υπό τύπο ακροάσεως» χωρίς να διεξαχθεί διάλογος. Αναγνώσθηκε εις επήκοον των παρισταμένων  το πλήρες κείμενο του υπομνήματός μας και τοποθετηθήκαμε για την κρυπτολαγνεία η οποία διέπει από πολλών ετών τώρα τις συνεδριάσεις του ΔΣ , τις αποφάσεις που παίρνονται και τις εισηγήσεις που τελικά γίνονται προς τον εκάστοτε ΥΕΘΑ.

Καταδείξαμε με πλήρη σαφήνεια ότι για όσο χρονικό διάστημα οι λειτουργίες του Ταμείου σε όλα τα επίπεδα βρίσκονται «υπό το πέπλο μυστηρίου» τόσο  η δυσπιστία των συναδέλφων μεγαλώνει και κανένας πλέον δεν εμπιστεύεται τους  χειρισμούς του ΔΣ.

Γενικά όπως προκύπτει από το πρακτικό ,το οποίο δημοσιεύουμε αυτούσιο , κατά τη συζήτηση για το μέρισμα έτους 2012 έγιναν οι παρακάτω συνδυασμένες ή εναλλακτικές προτάσεις :

1.Από Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γεν. Διευθυντή ΜΤΣ (σελ 5-08)

α. Να ανασταλεί η χορήγηση του μερίσματος για το έτος 2012.

β. Τα καθαρά έσοδα του ταμείου έτους 2012 (2.154.000 ευρώ) να μοιραστούν σε ΒΟΕΑ

γ. Να καταβληθεί το μέρισμα έτους 2012 μειωμένο κατά 48%

            2. Από Γεν. Διευθυντή ΜΤΣ Ταξχο κ. Τσελεκίδη Νικόλαο  (σελ 5-09 έως 5-18)

            Αναφέρθηκαν πολλά σενάρια και προϋποθέσεις που κατέληξαν κυρίως στα παρακάτω:

α. Μετάθεση πληρωμής του μερίσματος Α! τριμήνου για τον Απρ.2012.

                              β. Επανεξέταση του όλου θέματος μετά τη λήψη των οριστικών αποφάσεων από το υπουργείο οικονομικών επί κατατεθέντων νομοσχεδίων για αποδέσμευση κυρίως των κρατήσεων έτους 2011 ύψους 86.400.000 ευρώ και διακανονισμό διευθέτησης  του υπολειπομένου χρέους ύψους 225.000.000 ευρώ σε βάθος 20ετίας .

            3.Από Πρόεδρο ΜΤΣ Υπτγο(ε.α)κ. Σωτηρόπουλο Χαράλαμπο (σελ5-18)

                        α. Μετάθεση πληρωμής μερίσματος Α! τριμήνου

                        β. Χορήγηση ελάχιστου συμβολικού μερίσματος για το έτος 2012

                        γ. Επανεξέταση, ως εναλλακτικής πρότασης, εντός του Α! τριμήνου 2012 του οριστικού προσδιορισμού του μερίσματος εν αναμονή της προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ταμείου.

            4. Από Πρόεδρο ΕΑΑΣ Αντγο(ε.α) κ. Μαυροδόπουλο Παντελή, Αντγο ΕΛ.ΛΑΣ (ε.α) κ. Αδαμόπουλο Αλέξιο και Αναθεωρητή Γ! κ. Δάφνη Κων-νο . (σελ 5-19)

                        α. Μετάθεση καταβολής μερίσματος Α! τριμήνου

                        β. Περικοπή του ήδη καταβαλλομένου μερίσματος κατά 25%

            5. Από εν ενεργεία μέλη ΔΣ (Αντγο Λυμπέρη Δημήτριο Υπτγο (ΜΧ) Δαγρέ Θεοδόσιο ,Ταξχο (ΟΙΚ) Πρασσάκη Ζαχαρία (σελ 5-19)

                        α. Μετάθεση καταβολής μερίσματος Α! τριμήνου

                        β. Συνέχιση καταβολής του μερίσματος στο ήδη καταβαλλόμενο κατά το 2011 ύψος χωρίς περαιτέρω περικοπή.

Από την εμπεριστατωμένη μελέτη του παραπάνω πρακτικού ,αισθανόμαστε την υποχρέωση:

1ον.  Να καταγγείλουμε ως απαράδεκτη, ανάλγητη και ανεπίτρεπτη για τα συμφέροντά μας την πρόταση του Προέδρου της ΕΑΑΣ ο οποίος, όπως προκύπτει από τα πρακτικά (σελ 5-19), όχι μόνο συμφώνησε για τη μετάθεση καταβολής του μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για τις 5 Απριλίου, αλλά και πρότεινε την παραπέρα μείωσή του  κατά 25%.

2ον. Να χαιρετίσουμε ξεκάθαρη και απόλυτα συναδελφική στάση και θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ Αντγου κ. Λυμπέρη Δημήτριου (πρώην Β! Υπαρχηγού ΓΕΣ) και των εν ενεργεία μελών  Υποστρατήγου (ΜΧ) κ. Δαγρέ Θεοδόσιου και Ταξίαρχου(ΟΙΚ) κ. Πρασσάκη Ζαχαρία οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε παραπέρα περικοπής δηλώνοντας ότι κατανοούν τον έντονο προβληματισμό των 63.000 μερισματούχων και των προβλημάτων που θα τους προκαλέσει μία περαιτέρω περικοπή του ήδη χαμηλού μερίσματος στο μικρό ,όπως είπαν, αναλογικά οικογενειακό τους εισόδημα (σελ 5-19).

3ον. Να προτρέψουμε τόσο το Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ Ταξχο κ. Τσελεκίδη Νικόλαο όσο και τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΣ Υπτγο (ε.α) κ. Σωτηρόπουλο Χαράλαμπο, αντί να εισηγούνται και να αποδέχονται μέτρα για δραστική περικοπή έως πλήρη αναστολή του μερίσματος, να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και αφού καταγγείλουν προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α τις αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις ,που όπως αναφέρει στα σχόλιά του ο Γεν. Διευθυντής του ταμείου (σελ 5-09) συνέτειναν στο να εξελιχθεί το ταμείο σε σχήμα τύπου πυραμίδας, να κινηθούν προς τη λογική της αύξησης των εσόδων με την έγκριση των υποβληθέντων θεσμικών μέτρων όπως αναφέρονται στη παρ.7 (σελ 5-05) του πρακτικού καθώς και των προτάσεων που τους υποβλήθηκαν με το σχετικό υπόμνημα της Κίνησής μας.

4ον. Να συστήσουμε τόσο τον κ. Α/ΓΕΣ όσο και την πολιτική Ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α όπως :

            α. Απορρίψουν την εισήγηση για μετατόπιση καταβολής του  μικρού έστω αλλά πολύ σημαντικού για τις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για την 5ην Απριλίου αλλά να εγκρίνουν τη συνέχιση καταβολής του όπως μέχρι τώρα.

            β. Προβούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στη λήψη άμεσων μέτρων για την ψήφιση τόσο των προταθέντων από το ΜΤΣ νομοσχεδίων όσο των προτάσεων του υπομνήματος της Α.Κί.Σ προκειμένου να δοθεί  οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα του ΜΤΣ το οποίο εν πολλοίς δημιουργήθηκε από αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις  των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υ.ΕΘ.Α .

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών καλεί για μία ακόμη φορά τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ όπως επανορθώσει το λάθος του, δώσει στη δημοσιότητα το πρακτικό της απόφασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ που τον εξουσιοδοτούσε για τη θέση που πήρε και συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη των μελών της Ένωσης στο Πολεμικό Μουσείο για ενημέρωση και συντονισμό παραπέρα ενεργειών.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ