Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΜΕΔ περί αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

25.05.2011 | 06:12
Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο ΄΄Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων΄΄ των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων) προτείνει ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων, με σχετικό έγγραφό του, ως εξής:

«Η αναγνώριση των παραπάνω υπηρεσιών ως συντάξιμων καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ….., γίνεται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά τη συμπλήρωση πλήρους πενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας…. Η κράτηση ενεργείται επί του επιδόματος (επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ή ειδικών συνθηκών - κατά την κρίση σας) που καταβάλλεται το χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Η αναγνώριση πάντως μπορεί να γίνει και κατά τον κανονισμό της σύνταξης ύστερα πάντοτε από αίτηση του υπαλλήλου» 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ