Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σάφα: Τα προβλήματα για τα ναυπηγεία θα λυθούν

13.10.2010 | 22:56
Στις 23.00 χθες βράδυ ο υπουργός Άμυνας Βαγγέλης Βενιζέλος επικοινώνησε τηλεφωνικά από τις Βρυξέλλες με τον επικεφαλής της Abu Dhabi Mar,στον οποίο έθεσε το ζήτημα της διανομής non paper,της εταιρείας του. Ο Ι.Σάφα δήλωσε έκπληκτος και διαβεβαίωσε τον υπουργό Άμυνας ότι ούτε γνώριζε ,ούτε είχε δώσει εντολή για κάτι τέτοιο. Συμφώνησε δε ότι όλα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν τη Παρασκευή σε ραντεβού που θα έχει με το κ.Βενιζέλο στο Πεντάγωνο.
Από νωρίς το μεσημέρι είχε κυκλοφορήσει non paper μέσω του οποίου τίθονταν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των ναυπηγείων. Συγκεκριμένα τέσσερα ήταν τα σημεία που αναφέρονταν σ΄ αυτό το non paper,για το οποίο ο κ.Σάφα δήλωσε παντελή άγνοια:


α. Το επιβληθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόστιµο των 230 εκατ. ευρώ που
αφορά παράνοµες κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο προ του 2000 όταν τα ΕΝΑΕ
βρίσκονταν «κοινωνικοποιηµένα» υπό κρατικό έλεγχο και ιδιοκτησία (50% οι
εργαζόµενοι και 50% η ΕΤΒΑ). Μέχρι σήµερα η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει επίσηµα ανακοινώσει ή ενηµερώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη για την πρόοδο
της σχετικής διαδικασίας ούτε όµως και για το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα
ολοκλήρωσής της και πιθανής κατάληξής της. Προφορικές διαβεβαιώσεις ότι εν
ευθέτω χρόνο θα επιλυθεί το ανωτέρω ζήτηµα, είναι εύκολα αντιληπτό ότι δεν
επαρκούν για να διαβεβαιώσουν κάθε σοβαρό επενδυτή.


β. Εκκρεµή φορολογικά ζητήµατα. Η ADM δεν διατίθεται να αναλάβει φορολογικές
υποχρεώσεις (όπως για παράδειγµα ο φόρος ύψους 6 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκε
από τον πρόσφατο φορολογικό έλεγχο στα ΕΝΑΕ), για τη χρονική περίοδο που τα
ΕΝΑΕ βρίσκονταν υπό της ιδιοκτησία της TKMS.


γ. Πιθανές απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου κατά των ΕΝΑΕ που θα προκύψουν
από την εισαγγελική έρευνα για τις συµβάσεις ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ και ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΙ .


δ. Το ζήτηµα των γαιών που έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δηµόσιο στα ΕΝΑΕ τη δεκαετία του 1950 επί εποχής Νιάρχου. Οι µέχρι σήµερα αλλεπάλληλες µεταβιβάσεις της ιδιοκτησίας των ΕΝΑΕ, ουδέποτε ασχολήθηκαν µε το
συγκεκριµένο πρόβληµα, το οποίο αποτελεί σηµαντική νοµική εκκρεµότητα. Η
εικόνα γίνεται ακόµα πιο σουρεαλιστική
εάν κάποιος λάβει υπόψη ότι από τις
παραχωρηθείσες εκτάσεις, οι οποίες προφανώς στη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών
«ξεχάστηκαν» ακόµα και από τον ιδιοκτήτη τους, το ελληνικό δηµόσιο, µερικές
βρίσκονται στα όρια των γηπέδων των ΕΝΑΕ, ενώ άλλες υπό τη µορφή εδαφικών
τεµαχίων ή λωρίδων, διασπαρµένες εντός αυτών!


Η ADM από την πρώτη στιγµή έθεσε το θέµα της άµεσης επίλυσης αυτής της παραδοξότητας µε βάση τις
προβλέψεις της ελληνικής νοµοθεσίας, καθώς η παράταση του θα έχει σηµαντικές
νοµικές παρενέργειες τόσο στην επέκταση όσο και τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής
των ΕΝΑΕ. Είναι αυτονόητο ότι η κατασκευή νέων και η τροποποίηση υφισταµένων
εγκαταστάσεων και φυσικά η αναδιάταξή τους στο χώρο ώστε να µεγιστοποιηθεί η
λειτουργικότητα του ναυπηγείου, δεν µπορεί να γίνει σε ένα γήπεδο όπου εντός ή στα
όρια αυτού, παρεµβάλλονται εκτάσεις ξένης ιδιοκτησίας (στη συγκεκριµένη
περίπτωση του ελληνικού δηµοσίου), ιδιαίτερα δε η αιγιαλίτιδα ζώνη. Εξυπακούεται
ότι θα αποτελεί παγκόσµιο παράδοξο η λειτουργία ναυπηγείου χωρίς πρόσβαση στη
θάλασσα στο µέτωπο των εγκαταστάσεων του.


Η απάντηση Βενιζέλου από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ,ήταν σε έντονο ύφος:
«Είναι αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι έχει κυκλοφορήσει με την έγκριση της Abu Dhabi Mar ένα παρόμοιο σημείωμα»,επισημαίνει ο ΥΕΘΑ,υποστηρίζοντας ότι έχει κανονιστεί συνάντηση το μεσημέρι της Παρακευής με τον Ισκαντάρ Σάφα. Ο κ.Βενιζέλος απάντησε και στα τέσσερα θέματα που θέτει η ABM:
-Το ζήτημα της επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων προς τα ΕΝΑΕ σε παλαιότερες εποχές, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες κατά το κοινοτικό δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευθετήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση μέσα από μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν, τόσο η ΤΚΜS όσο και η Abu Dhabi Mar , η οποία γνωρίζει αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την ΕΕ. Συμπτωματικώς σήμερα, ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Ε..Ε κ. Χοακίν Αλμούνια, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών,
-Είναι τελείως περιττό να γίνεται συζήτηση για αυτονόητα πράγματα. Προφανώς ένα ναυπηγείο δεν μπορεί να είναι αποκλεισμένο από τη θάλασσα και προφανώς ο αιγιαλός των ναυπηγείων καθώς και δημόσιες γαίες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή θα εξακολουθήσουν να είναι παραχωρημένες κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο των ΕΝΑΕ, όπως συμβαίνει δεκαετίες τώρα.
-Πουθενά η σύμβαση δεν προβλέπει κάποιο είδος φορολογικής χάρης ή φορολογικής αμνηστίας γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αμφισβητήσεων. Άλλωστε αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τη σχέση μεταξύ της ΤΚΜS και της Abu Dhabi Mar και όχι το ελληνικό δημόσιο. Το νομικό πρόσωπο των ΕΝΑΕ εξακολουθεί να είναι ένα και το αυτό και αυτό είναι που έχει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το σχετικό ζήτημα πάντως, εάν πρέπει να διευθετηθεί συμβατικά πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ της γερμανικής και της αραβικής πλευράς και όχι με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου. Κατά μείζονα λόγο το ίδιο ισχύει και για τυχόν ποινικές ευθύνες οι οποίες διερευνώνται από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και δυνάμει εισαγγελικής παραγγελίας ενεργεί το ΣΔΟΕ όχι ως φορολογικό όργανο αλλά ως προανακριτικός υπάλληλος". Επόμενο επεισόδιο κι ελπίζουμε τελευταίο την Παρασκευή στο Πεντάγωνο

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ