Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στεγαστικό στρατιωτικών:επιδότηση ενοικίου η μόνη άμεση λύση.

16.02.2011 | 09:55
Το τεράστιο πρόβλημα στέγασης των στρατιωτικών σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις δραματικές περικοπές των αποδοχών των ένστολων , προκαλεί πλέον ασφυξία στους αξιωματικούς που καλούνταιι κάθε τόσο να αλλάζουν τόπο κατοικίας ,λόγω των συχνών μεταθέσεων.

Πέρα από τα προβλήματα που προκαλούνται στους ίδιους και στις οικογενειές τους –ειδικά στα παιδιά που πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς σε νέο περιβάλλον- υπάρχει και το μεγάλο οικονομικό ζήτημα του ενοικίου.

Κακά τα ψέμματα,όλες οι τοπικές κοινωνίες που «φιλοξενούν» στρατιωτικούς προσπαθούν να «εκμεταλλευτούν» αυτή τη φιλοξενία,συχνά κερδοσκοπώντας με παράλογα ενοίκια.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΣΥΣΜΕΔ “τα στρατιωτικά οικήματα
μετά βίας καλύπτουν το 5% των στεγαστικών αναγκών των μονίμων στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και η ποιοτική κατάσταση των περισσοτέρων εξ αυτών, λόγω παλαιότητας και πλημμελούς συντήρησής τους, είναι κακή έως άθλια, γεγονότα τα οποία εξαναγκάζουντα μόνιμα στελέχη να δαπανούν ποσά της τάξης των πεντακοσίων (500) έως και δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €), προκειμένου να επιδιορθώσουν φθορές και βλάβες και να τα καταστήσουν λειτουργικά. Δεν είναι δε τυχαίο που αρκετοί στρατιωτικοί υπάλληλοι όταν καλούνται να παραλάβουν τα διαμερίσματα που τους δόθηκαν μετά από χρόνιαα ναμονής απογοητεύονται τόσο που επιλέγουν τη διαμονή τους σε ενοικιασμένο χώρο. Έτσι, απομένουν πολλά από αυτά αδιάθετα και μόνο όσοι έχουν πολυμελείς οικογένειες και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα δέχονται να κατοικήσουν σε αυτά “.

Μεγάλο μέρος ευθύνης για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει
τα υπάρχοντα στρατιωτικά οικήματα, αλλά και του χαμηλότατου ρυθμού ανέγερσης
νέων ευθύνεται πλην της αδιαφορίας όλων όσων κατά καιρούς θήτευσαν σε αρμόδιες
θέσεις, η οικονομική δυσπραγία η οποία, όμως, τρέφεται από διατάξεις οι οποίες
καθηλώνουν την οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη σχετική (στ)
υπουργική απόφαση, τα έσοδα από προσόδους μισθωμάτων των ΣΟΑ – ΣΟΜΥ –
ΣΟΕΠΟΠ και από την εν γένει περιουσία του ΤΕΘΑ σε ποσοστό 90% περιέρχονται
στο ΕΚΟΕΜΣ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόνο ένα 10% απομένει ως διαθέσιμο
κεφάλαιο για τη συντήρηση των υπαρχόντων και για ανέγερση νέων.

Το χειρότερο είναι ότι ακόμη και αυτά τα λίγα οικήματα που μπορούν να διατεθούν διατίθενται όχι με βάση οικογενειακά-οικονομικά κριτηρία αλλά με βάση ...το βαθμό

Έτσι κατά κανόνα το 20 έως 30% των διαθεσίμων διαμερισμάτων διατίθενται σε ανώτατους και ανώτερους Αξιωματικούς, Επιτελάρχες, Προσωπάρχες, Διοικητές Φρουρών, Ιερείς,άνευ οικογενειακών και οικονομικών κριτηρίων, στερώντας τη δυνατότητα στέγασης σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα. Το δε σύστημα συλλογής μορίων έχει δομηθεί με τρόπο που καθιστά αδύνατη τη στέγαση χαμηλόβαθμων στελεχών, αφού αυτό επιδοτεί με ανισόρροπο τρόπο το βαθμό έναντι των τέκνων.

“Η δε αναλογία διατιθέμενων διαμερισμάτων προς στέγαση στους
Υπαξιωματικούς έναντι των Αξιωματικών είναι αυτή τη στιγμή 1 προς 5”,υποστηρίζει ο ΣΥΣΜΕΔ και παρ’ όλες τις πρόσφατες προσπάθειες να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των ΕΠΟΠ με κατασκευή νέων οικημάτων, ο ρυθμός ανέγερσης αυτών δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις για την άρση της εις βάρος τους αναλογίας.

Μία λύση θα ήταν ,σύμφωνα με τον ΣΥΣΜΕΔ “να συνδεθεί το δικαίωμα στέγασης με το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, με κλιμάκωση ανάλογη αυτής που χρησιμοποιεί το δημόσιο για τη χορήγηση επιδότησης επιτοκίων στεγαστικών δανείων προσαυξημένη σε ποσοστό 10% που δικαιολογείται από τις πρόσθετες
δαπάνες που αναγκάζεται να καλύψει ο στρατιωτικός υπάλληλος.

Επιδότηση ενοικίου

Οι βασικές προτάσεις για το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης είναι:

*Να δοθεί επιδότηση ενοικίου σε όσους δε στεγάζονται σταστρατιωτικά οικήματα και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα βάσει της κλιμάκωσης
των εισοδημάτων που προτείνεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μια δίκαιηαντιστοιχία για το ποσό της εν λόγω μηνιαίας επιδότησης θα μπορούσε να είναι ηπαρακάτω:
(α) Άγαμος με εισόδημα 14.526,776, επιδότηση 80 € μηνιαίως

(β) Έγγαμος χωρίς παιδί και οικογενειακό εισόδημα 25.825,382
€, επιδότηση 100 € μηνιαίως.

(γ) Έγγαμος με 1 παιδί και οικογενειακό εισόδημα 31.313,82 €,
επιδότηση 130 € μηνιαίως.

(δ) Έγγαμος με 2 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 36.155,537
€, επιδότηση 160 € μηνιαίως.

(ε) Έγγαμος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 40.647,986
€, επιδότηση 200 € μηνιαίως.

(στ) Έγγαμος με 4 παιδιά & άνω και οικογενειακό εισόδημα43.580,339 €, επιδότηση 250€ μηνιαίως. Το επίδομα θα λαμβάνουν μόνο όσοι
πληρούν τα ως άνω κριτήρια και δεν υπηρετούν στη φρουρά συμφερόντων τους στηνοποία διαθέτουν αυτοί ή οι σύζυγοί τους, κατοικία κατά πλήρη κυριότητα.

* Να αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης, αυξάνοντας τα μόρια πουδίνονται στα τέκνα και καταργώντας τα μόρια που δίνονται στο βαθμό. Ο βαθμός και η αρχαιότητα θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας.

* Να αλλάξει ο χρόνος παραμονής στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠκαι να προσαρμοσθεί ανάλογα με το χρόνο παραμονής στη Φρουρά (για όσους
φυσικά υπηρετούν σε φρουρά εκτός συμφερόντων και δε διαθέτουν δική τους κατοικία). Οι πολύτεκνοι εφόσον υπηρετούν σε φρουρά εκτός συμφερόντων, ή δεδιαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, να στεγάζονται για όσο διάστημα διαρκεί η υπηρέτησή τους στη Φρουρά.

Παράλληλα θα καταστεί ουσιαστικά ενεργή η διάταξητου σχετικού (ι) που αφορά το δικαίωμα των γονέων με τρία τέκνα και άνω να
μετατίθενται μόνο κατόπιν δικής τους αίτησης.

*Να αλλάξει ο συσχετισμός διάθεσης διαμερισμάτων στους Υπαξιωματικούς έναντι των Αξιωματικών από 1 προς 5 που είναι σήμερα και να
καθορισθεί κατ΄ αναλογία με τους υπηρετούντες σε κάθε φρουρά.

(8) Να αλλάξουν τα ποσοστά με τα οποία το ΤΕΘΑ χρηματοδοτεί το
ΕΚΟΕΜΣ και να μειωθεί από 90% που είναι σήμερα βάσει του (στ) σχετικού σε 50%.

* Να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των διαθεσίμων εκτάσεων του ΤΕΘΑ, προς ανέγερση νέων οικημάτων, είτε πρόκειται για στρατόπεδα που
εκκενώνονται, είτε πρόκειται για αχρησιμοποίητες εκτάσεις εντός λειτουργικών στρατοπέδων.

* Να υπαχθούν τα στρατιωτικά οικήματα, και όσες άλλεςστρατιωτικές εγκαταστάσεις δύναται, στα προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων .
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ