Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμφώνησαν για μείωση 25% στο μέρισμα του ΜΤΣ,οι απόστρατοί του ΣΞ.

24.12.2010 | 05:39
Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού συμφώνησε στη μείωση του μερίσματος από το ΜΤΣ κατά 25%.Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη και στους διαφωνούντες εντάσσεται και ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ,αντιστράτηγος ε.α Γιώργος Κοράκης.Το ΔΣ της ΕΑΑΣ είχε βέβαια απορρίψη την αρχικη πρόταση που ήταν αναστολή του μερίσματος για το 2011.

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ εξηγεί τους λόγους της διαφωνίας του τόσο για την πρόταση για αναστολή του μερίσματος όσο και για τη μείωση του 25%.

"Πιστεύω ότι υπάρχει λύση χωρίς να καταφύγουμε στην προτεινόμενη αναστολή χορήγησης του μερίσματος για το 2011 αλλά αυτό όμως απαιτεί πολιτική βούληση και τόλμη.

Με την προτεινόμενη αναστολή επιβάλλεται και πάλι να πληρώσουν το «μάρμαρο» οι σημερινοί μερισματούχοι χωρίς να το έχουν «σπάσει».   
Αυτοί και οι ευρισκόμενοι στην ενέργεια δικαιούχοι ήταν και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι του ανταποδοτικού ταμείου τους, παρά τις αλλεπάλληλες και επιζήμιες παρεμβάσεις οικονομικής φύσεως του Υ.ΕΘ.Α., για τις οποίες δεν συναίνεσαν και δεν ευθύνονται.

Θεωρώ ότι η ευθύνη ανήκει διαχρονικά και εξ ολοκλήρου στην Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α. διότι το Μ.Τ.Σ. τελεί υπό την εποπτεία του Υ.ΕΘ.Α. που όχι μόνο διορίζει τη Διοίκηση του Ταμείου αλλά ασκεί (νόμιμα) και την πολιτική διαχείρισή του, ως αντίδοτο της «εγγύησης του κράτους» για την εξασφάλιση των μετοχο-μερισματούχων, εξ ου και η ευθύνη του για τα πεπραγμένα του ταμείου που οδήγησαν στη σημερινή κατάντια του.
Το αναλογιστικό έλλειμμα που άρχισε πολλά χρόνια πριν και με αυξητική τάση, οφείλεται κυρίως στην πολιτική του κράτους με αποφάσεις και νόμους του σε βάρος του Μ.Τ.Σ. χωρίς να προβλεφθεί και η αντίστοιχη αύξηση των πόρων του Ταμείου. Να μη ξεχνάμε ότι χάσαμε μία ολόκληρη Τράπεζα χωρίς να το καταλάβουμε (οι μετοχομερισματούχοι τουλάχιστον).

Έτσι, ενώ το κράτος εγγυάται την καταβολή του μερίσματος με την έννοια ότι οι μέτοχοι εγγράφονται υποχρεωτικά, πληρώνουν εισφορά γι’ αυτό - χωρίς να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής - και προσδοκούν λόγω της εγγύησης αυτής να πάρουν μέρισμα όταν αποστρατευθούν, το ίδιο το κράτος, αν υλοποιηθεί η πρόταση που συζητάμε σήμερα,  αυτοαναιρείται αφού αυτός που θα αποστρατευθεί σήμερα π.χ. δεν θα πάρει μέρισμα για ένα χρόνο ή και περισσότερο. Φανταστείτε τον αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό των ε.ε. στελεχών!

Ακόμη, ενώ σε πρόσφατο ΔΣ απορρίφθηκε σχετική πρόταση για μείωση  του μερίσματος για το 2011, έρχεται σήμερα πρόταση για αναστολή χορήγησης για το 2011 χωρίς να έχουν αλλάξει τα δεδομένα του προβλήματος.

Ο πυρήνας του προβλήματος - όπως προαναφέρθηκε - είναι η παραγωγή αναλογιστικού ελλείμματος και η προτεινόμενη λύση δεν στοχεύει στην καρδιά του προβλήματος, είναι εμβαλωματική - όπως όλες οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις - και διαιωνίζει  τις ανισότητες.
Αναλογισθείτε κύριοι ότι με τυχόν υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, οι μερισματούχοι του ΜΤΣ όχι μόνο θα χάσουν το μέρισμά τους αλλά θα συνεχίσουν να πληρώνουν και από πάνω μία ισόποση με το μέρισμά τους «εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. «Ενώ δηλ. το σπίτι μας καίγεται η πολιτεία μας ζητά να προστρέξουμε στη διάσωση άλλων». Δοξάστε μας!
Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση της αναστολής του μερίσματος για το 2011 και προτείνω τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που θα επιτευχθεί με εκδήλωση ενεργειών για:

1ον.   Ρύθμιση του χρέους από την πολιτεία, όπως έγινε στο παρελθόν για «άλλους και για πολλαπλάσια ελλείμματα - χρέη».

2ον.  Συνδυασμό της παραπάνω ρύθμισης με την καταβαλλόμενη από τους μερισματούχους «Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (ΕΑΣ)», σε κάποιο ποσοστό και για κάποιο χρονικό διάστημα.

3ον.  Ρύθμιση επίσης, ώστε οι πάσης φύσεως κοινωνικοί πόροι που διοχετεύονται στα Μετοχικά Ταμεία να διανέμονται σ’ αυτά ανάλογα με τον αριθμό μερισματούχων κάθε ταμείου, και

4ον.  Ενοποίηση των τριών ταμείων καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ένταξή τους στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Η επιλογή από το Υ.ΕΘ.Α. της συνέχισης των μέχρι τώρα διακρίσεων μεταξύ των μερισματούχων των Κλάδων των Ε.Δ. για οποιονδήποτε λόγο, αποτελεί «προσβολή» του στρατού ξηράς, των ορφανικών οικογενειών, των αναπήρων, της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ., συγκριτικά με το Πολ. Ναυτικό, το Λιμενικό και την Πολ. Αεροπορία.

Και μόνη η σκέψη ότι αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το μέρισμά τους - αυξημένο μάλιστα - ενώ θα ανασταλεί η χορήγησή του από το Μ.Τ.Σ., πέραν της κατάφορης αδικίας εκθέτει ανεπανόρθωτα την πολιτική ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α.
Ελπίζω, η μέχρι τώρα αρνητική παράδοση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΕΘ.Α. να αναδιπλώνεται μπροστά στα δύσκολα, αυτή τη φορά να «σπάσει» και «ο Γόρδιος Δεσμός» του Μ.Τ.Σ. να λυθεί επιτέλους - και μάλιστα λόγω ευνοϊκής συμπτώσεως - από ένα συντοπίτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είναι ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Αμύνης".
                                                                                       
                                                                    
Επισημαίνεται επίσης ότι και για την πρόταση που ακολούθησε περί μειώσεως του μερίσματος κατά 25%, ο Πρόεδρος δεν συμφώνησε και πάλι και παρέπεμψε στην παραπάνω τοποθέτησή του.

Επίσης, στο ίδιο ΔΣ/ΜΤΣ (της 16ης Δεκ.) επανήλθε και συζητήθηκε πρόταση του ΜΤΣ για λήψη μέτρων εξυγίανσης και βιωσιμότητας του ΜΤΣ.  Ειδικότερα το ΜΤΣ πρότεινε:
- Αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των Μετόχων κατά μία Μονάδα  (από 4% σε 5%)
- Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς 4%
-  Κατάργηση βοηθήματος θανάτου
- Χορήγηση ποσοστού μερίσματος 70% στις ορφανικές οικογένειες.
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ