Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Συνηπηρέτηση

17.10.2010 | 23:51
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΓΜΠ
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235
Φ. 400/51/23918
Σ. 5079
Αθήνα, 12 Οκτ 2001

ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά (Νόμοι-Διατάγματα-Αποφάσεις)

ΣΧΕΤ: Νόμος 2946/2001

1. Σας κοινοποιούμε το άρθρο 21 του σχετικού, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/8-10-2001 τεύχος Α':

α. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.

β. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των
συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

2. Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλου του προσωπικού σας (στρατιωτικού-πολιτικού).


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ