Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΡΒΥΛΑ NEWS

Συχνές Ερωτήσεις για Στρατολογικά Θέματα και τα τηλέφωνα των στρατολογικών γραφείων

11.10.2010 | 14:11
Ολα όσα πρέπει και ίσως θέλετε να γνωρίζετε για τη θητεία σας

 
 α/α
Συχνές Ερωτήσεις
Απαντήσεις
ΓΕΝΙΚΑ
Ο ισχύων Στρατολογικός Νόμος είναι ο Ν. 3421/2005, ΦΕΚ 302 τ.Α΄ «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις».
Για να αποφύγεις πιθανή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της στρατολογικής σου υπόθεσης στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) ή ΚΕΠ, σου συστήνουμε να γνωρίζεις οπωσδήποτε το Στρατιωτικό σου Αριθμό (ΣΑ). Ο ΣΑ σου είναι μοναδικός και σε εξατομικεύει ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους νέους.
Αποτελείται από σύνολο αριθμών που χωρίζονται μεταξύ τους με δύο κάθετες γραμμές: πχ 141/002345/2012. Τα πρώτα τρία ψηφία (141) αποτελούν το διακριτικό αριθμό του Στρατολογικού Γραφείου (ΣΓ) που ανήκεις, τα έξι (6) επόμενα (002345) είναι ο αριθμός στρατολογικού μητρώου (ΑΣΜ) και τα τέσσερα τελευταία (2012) αποτελούν την κλάση που ανήκεις. Η κλάση είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που προκύπτει από το έτος γεννήσεώς σου + 21.
1
Δεν γνωρίζω τον ΣΑ (στρατι-ωτικό μου αριθμό) μου. Πως θα τον μάθω;
Ο στρατιωτικός σου αριθμός (ΣΑ) αναγράφεται σε στρατολογικά έγγραφα που έχεις πιθανόν παραλάβει (αποδεικτικό κατάθε-σης Δελτίου Απογραφής, Οδηγίες Αναβολής ή Απαλλαγής, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, σημείωμα κατάταξης, άλλο έγγραφο του ΣΓ). Σε περίπτωση που δεν έχεις στην κατοχή σου τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) όπου ανήκεις.
2
Σε ποιο Στρατολογικό Γρα-φείο (ΣΓ) ανήκω;
Σε εκείνο που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Νομού, σε δήμο ή κοινότητα του οποίου είσαι γραμμένος στα μητρώα αρρένων με τις παρακάτω εξειδικεύσεις:
α. Στο Νομό Αττικής υπάρχουν πέντε (5) ΣΓ (Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Α΄Αθηνών και Β΄Αθηνών). Για να μά-θεις σε ποιο ακριβώς ΣΓ του νομού Αττικής ανήκεις, θα πρέπει να γνωρίζεις το δήμο που είσαι γραμμένος στα μητρώα αρρένων.
β. Στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο (2) ΣΓ. Οι Δήμοι Θεσ/νίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης και Συκεών ανήκουν στο Α΄ΣΓ ενώ οι υπόλοιποι δήμοι στο Β’ ΣΓ Θεσσαλονίκης
3
Πότε έχω υποχρέωση να κα-ταθέσω Δελτίο Απογραφής (ΔΑ);
Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του έτους που συμπληρώνεις το 18ο έτος της ηλικίας σου (πχ οι γεννηθέντες το έτος 1992, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2010, οι γεννηθέντες το 1993, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2011 κ.o.κ).
4
Που μπορώ να απευθυνθώ για να καταθέσω Δελτίο Απο-γραφής (ΔΑ) και τι πρέπει να έχω μαζί μου;
Μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογικό Γραφείο σε εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχεις μαζί σου αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής σου ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτείς εγκαί-ρως από το δήμο. Εφόσον αντιμετωπίζεις κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας συστήνουμε να καταθέσεις συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού. Η κατάθεση του ΔΑ γίνεται ηλεκτρονικά από το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.
5
Δεν ενημερώθηκα εγκαίρως για την προθεσμία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής. Τι πρέ-πει να κάνω;
Να απευθυνθείς άμεσα στο πλησιέστερο Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) για να το καταθέσεις έστω και καθυστερημένα. Η κατάθεση του ΔΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή ενημέρωση της Υπηρεσίας με τα προσωπικά και ποιοτικά σου στοιχεία, ώστε να γίνει η επιλογή σου σωστά.
6
Πότε πραγματοποιούνται οι κατατάξεις (ΕΣΣΟ);
Μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος πραγματοποιούνται τέσσερεις (4) κατατάξεις που καλούνται ΕΣΣΟ. Οι κατατάξεις αυτές γίνονται συνήθως κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου (Α΄ΕΣΣΟ), Μαΐου (Β΄ΕΣΣΟ), Αυγούστου (Γ΄ΕΣΣΟ) και Νοεμβρίου (Δ΄ΕΣΣΟ)
Με κάθε ΕΣΣΟ κατατάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων:
α. Οι πρωτόκλητοι, δηλαδή αυτοί που έχουν συμπληρώσει κατά το προηγούμενο έτος το 18ο έτος της ηλικίας τους και καλείται η κλάση τους για κατάταξη για πρώτη φορά από συγκεκριμένους νομούς της Χώρας. Το σύνολο των πρωτοκλήτων της Χώρας δεν καλείται με την ίδια ΕΣΣΟ του έτους αλλά κατανέμεται από τη ΔΣΛ/ΓΕΣ αναλογικά στις τέσσερεις ΕΣΣΟ του έτους, ανά ΣΓ σύμφωνα με τις ανάγκες.
β. Οι συνυπόχρεοι, δηλαδή αυτοί που δεν κατατάχθηκαν ως πρωτόκλητοι με την κλάση τους γιατί έλαβαν αναβολές κατάταξης (σπουδών, υγείας κλπ) που έληξαν ή διακόπηκαν με αίτησή τους και υποχρεούνται να καταταγούν με την επόμενη ΕΣΣΟ.
γ. Οι πρότακτοι, δηλαδή εκείνοι που έχουν μεν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και καλούνται να καταταγούν μέσα στο τρέχον έτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη κληθεί η κλάση τους από το συγκεκριμένο νομό που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρέ-νων αλλά επιθυμούν να καταταγούν ενωρίτερα. Για να καταταγείς ως πρότακτος θα πρέπει αίτηση σε οποιοδήποτε ΣΓ αμέσως μετά την ενηλικίωσή σου.
7
Πότε καλούμαι αρχικά (ως πρωτόκλητος) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις;
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σου, δηλαδή μέσα στο επόμενο έτος από το έτος κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, θα σου αποσταλεί σημείωμα κατάταξης μέσω του αστυνομικού τμήματος του τόπου διαμονής σου, ένα περίπου μήνα πριν από την ημερομηνία που πρέπει να καταταγείς. Η ακριβής ημερομηνία δεν είναι γνωστή παρά μόνον δύο μήνες πριν την η-μερομηνία που τελικά θα κληθείς να παρουσιαστείς.
8
Πότε δικαιούμαι αναβολή σπουδών και πόσο διαρκεί αυτή;
Αναβολή σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής:
α. Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 21ου έτους (έτος γεν. + 20)
β. ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 24ου έτους (έτος γεν. + 23)
γ. Ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 28ου έτους (έτος γεν. + 27)
δ. Για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 31ου έτους (έτος γεν,. + 30)
9
Πότε μπορώ να ζητήσω ανα-βολή σπουδών, ποια δικαιο-λογητικά χρειάζονται και που να τα καταθέσω;
Δικαίωμα για να ζητήσεις αναβολή σπουδών έχεις από την έναρξη του έτους κατάθεσης Δελτίου Απογραφής και μετά, δηλαδή από το επόμενο έτος από εκείνο που συμπληρώνεις το 18ο έτος της ηλικίας σου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α. αίτηση (διατίθεται στα ΣΓ ή στα ΚΕΠ),
β. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση από τη Γραμματεία της σχολής σου, που να έχει εκδοθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
γ. αποδεικτικό ταυτότητας προσώπου (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρί-το πρόσωπο απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση.
δ. Προαιρετικά συστήνουμε να έχεις μαζί σου πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, καθόσον σε ορισμένες περιπτώ-σεις ο τόπος εγγραφής σου σε μητρώα αρρένων δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό σπουδών ή αναγράφεται εσφαλμένα.
Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.
10
Με ποιο τρόπο μπορώ να κα-ταθέσω δικαιολογητικά ή πα-ραλάβω πιστοποιητικά ή άλ-λα έγγραφα στα /από τα ΣΓ και ΚΕΠ;
Η κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) ή ΚΕΠ με τους εξής τρόπους:
α. αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής σου ταυτότητας
β. με πληρεξούσιο πρόσωπο που διαθέτει ειδική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει με έγγρα-φο ή Υπεύθυνη Δήλωσή σου που να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής σου από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρ-χή (ΚΕΠ, δήμος, σχολείο, ΕΛΑΣ κλπ). Το τρίτο πρόσωπο θα πρέπει κατά την κατάθεση ή παραλαβή εγγράφων να έχει μαζί του την εξουσιοδότηση καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
γ. με συστημένη επιστολή. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσής της στο ταχυδρομείο.
11
Τελείωσα το Λύκειο και προε-τοιμάζομαι να γραφτώ τον επόμενο χρόνο σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερι-κού ή εξωτερικού. Δικαιούμαι αναβολής;
Εφόσον έχεις αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχεις σε διαδικασία εγγραφής σου σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού (πχ απολυτήριο Λυκείου), δικαιούσαι αναβολής κατάταξης μέχρι την 31η Δεκ του 21ου έτους της ηλικίας σου (έτος γεν. +20).
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσεις σε ΣΓ ή ΚΕΠ αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλο τίτλο που σου παρέχει το δι-καίωμα συμμετοχής σε εισαγωγική διαδικασία για εγγραφή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Εφόσον ο τίτλος αυτός είναι διατυπωμέ-νος σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να επικυρωθεί για τη γνησιότητά του και μεταφραστεί επίσημα.
12
Ποιες άλλες περιπτώσεις α-ναβολής κατάταξης υπάρ-χουν;
Άλλες περιπτώσεις αναβολής είναι οι παρακάτω:
για λόγους υγείας
                  νοσηλευομένων
                  κρατουμένων
                  λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες του εσωτερικού ή εξωτερικού
                  για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
                  για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας
                  ναυτολογημένων
                  λόγω υπηρετούντος αδελφού
                  πατέρων δύο ζώντων τέκνων
 
                  μονίμων κατοίκων εξωτερικού
                  υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
                  πολιτογραφηθέντων
                  υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
                  για κοινωνικούς λόγους
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις αναβολές αυτές θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΣΓ ή στην ιστοσελίδα: www.stratologia.gr
13
Πότε πρέπει να διακόψω την αναβολή μου για να καταταγώ με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ;
Για να καταταγείς με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω διαστήματα:
α. Με την Α/ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος): Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου
β. Με τη Β/ΕΣΣΟ (Μάϊος): Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου
γ. Με τη Γ/ΕΣΣΟ (Αύγουστος): Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και
δ. Με τη Δ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος): Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου
14
Επιθυμώ να καταταγώ το συ-ντομότερο δυνατόν αλλά η ΕΣΣΟ που εντάσσομαι καθυστερεί αρκετά.
Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις με αίτησή σου προς το πλησιέστερο ΣΓ από την ημερομηνία που διακόπτεις την αναβολή σου μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την κατάταξη, να καταταγείς με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται. Η αί-τησή σου διαβιβάζεται στη ΔΣΛ/ΓΕΣ, η οποία αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
15
Έχω παραλάβει Σημείωμα Κατάταξης για συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, ωστόσο υπάρχουν σο-βαροί λόγοι που καθιστούν την κατάταξή μου με την ΕΣ-ΣΟ αυτή ιδιαίτερα δύσκολη
Στην περίπτωση αυτή έχεις δικαίωμα να καταθέσεις προς το ΣΓ αίτηση αναβολής για κοινωνικούς λόγους. Στην αίτηση θα πρέ-πει να επισυνάψεις επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τους κοινωνικούς λόγους που επικαλείσαι. Τα δικαιολογητικά κατατί-θενται από την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την κατάταξη. Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής λαμβάνεται από την προϊστάμενη του ΣΓ Διοίκηση Στρατολογίας. Η αναβολή για κοινωνι-κούς λόγους χορηγείται μόνον μια φορά.
16
Τι ισχύει για όσους αντιμετω-πίζουν προβλήματα υγείας;
Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, εξετάζονται από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο του Κέντρου Κατάταξης ή την Επιτροπή Απαλλαγών που παραπέμπονται από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατι-ωτικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι είναι απόλυτα υγιείς και ικανοί να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία σωματικής ικανότητας (Ι1), ενώ αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, που ωστόσο δεν τους εμποδίζουν να εκπληρώ-σουν τη θητεία τους εντάσσονται στη δεύτερη (Ι2), τρίτη (Ι3) ή τέταρτη (Ι4) κατηγορία σωματικής ικανότητας, ανάλογα προς τη σο-βαρότητα της κατάστασής τους.
Όποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που καθιστά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων προσωρινά αδύ-νατη, λαμβάνουν αναβολή υγείας διάρκειας έξη (6) μηνών, ετήσια ή διετή. Η συνολική διάρκεια της αναβολής για λόγους υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια.
Τέλος όποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους αλλά επιβάλλει την απόλυσή τους, κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) και απολύονται άμεσα.
17
Τι ισχύει για όσους καλούνται για κατάταξη αλλά νοσηλεύο-νται σε νοσηλευτικό ίδρυμα;
Όποιος κατά την ημέρα που έχει υποχρέωση κατάταξης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, δικαιούται αναβολή κατάταξης ως νοση-λευόμενος.
Εκείνος στον οποίο χορηγείται για πρώτη φορά η αναβολή αυτή, υποχρεούται να καταταγεί στο Κέντρο Κατάταξης που αναγρά-φει το Σημείωμα Κατάταξής του εντός πενθημέρου από την έξοδό του από ίδρυμα του εσωτερικού ή εντός δεκαπενθημέρου από την έξοδό του από ίδρυμα του εξωτερικού. Εφόσον η νοσηλεία διαρκέσει τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες μετά την ημερομηνία κα-τάταξης, τότε κατατάσσεται με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται μετά την έξοδό του.
Σε περίπτωση νέας νοσηλείας, η κατάταξη πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση εντός πέντε ημερών από την έξοδο από ίδρυ-μα εσωτερικού ή εντός δεκαπέντε ημερών από την έξοδο από ίδρυμα εξωτερικού, ανεξάρτητα από το χρόνο νοσηλείας.
Η αναβολή χορηγείται μετά από αίτηση που κατατίθεται σε ΣΓ ή ΚΕΠ, στην οποία επισυνάπτεται πιστοποίηση του κατά περί-πτωση νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το ίδρυμα καθώς και η πάθηση ή πα-θήσεις για τις οποίες νοσηλεύτηκε.
18
Έχω παραλάβει Σημείωμα Κατάταξης προκειμένου να καταταγώ με την επόμενη ΕΣΣΟ, αλλά αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας που καθιστά τη μετάβασή μου στο Κέντρο Κατάταξης αδύνα-τη ή ιδιαίτερα δυσχερή.
Κατά κανόνα, η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων πραγματοποιείται στο Κέντρο Κατάταξης κατά την κατάταξη.
Ωστόσο υπάρχουν στρατεύσιμοι, η πάθηση των οποίων δεν επιτρέπει τη μετάβασή τους στο Κέντρο Κατάταξης (σοβαρά κινητι-κά προβλήματα, προβλήματα που καθιστούν το στρατεύσιμο καταφανώς ακατάλληλο κλπ).
Εφόσον ανήκεις σε μια από τις κατηγορίες αυτές, έχεις τη δυνατότητα να απευθυνθείς στο Φρουραρχείο της περιοχής σου ή ε-φόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου όπου κατοικείς (να έχεις μαζί σου το Σημείωμα Κατάταξης και την ταυτότητά σου) προκειμένου να διαπιστωθεί η αδυναμία σου για μετάβαση στο Κέντρο Κατάταξης. Η εξέτασή σου θα πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο πενθήμερο πριν από την ημερομηνία που οφείλεις να καταταγείς. Εφόσον ο γιατρός του Φρουραρχείου ή το Τοπικό Συμβούλιο του δήμου διαπιστώσει την αδυναμία σου για μετακίνηση, συντάσσει Γνωμάτευση, την οποία πρέπει να κα-ταθέσεις μέσα σε πέντε μέρες αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στο αρμόδιο ΣΓ το οποίο εν συνεχεία θα σε παραπέμψει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών για να κριθεί η σωματική σου ικανότητα.
Εφόσον βρίσκεσαι στο εξωτερικό, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείς εγκαίρως ή να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε ΣΓ για περισσότερες πληροφορίες.
19
Τι προβλέπει η στρατολογική νομοθεσία για όσους ακολου-θούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημέ-νων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα εξω-τερικού;
Τα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα που καλούνται για κατάταξη δικαιούνται αναβολή κατάταξης που διαρκεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία έτη.
Οι στρατεύσιμοι που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθώς και τα οικεία τους πρόσωπα θα πρέπει να μη διστάζουν να επισκέπτονται στα ΣΓ και να συζητούν το θέμα τους με το Διευθυντή του Γραφείου, ο οποίος με διακριτικότητα και κατανόηση θα τους καθοδηγήσει σχετικά.
20
Θέλω να έχω γενική ενημέ-ρωση για μειωμένη θητεία
Για τη μειωμένη θητεία ισχύουν γενικά τα εξής:
α. Η συνδρομή ή όχι λόγων μειωμένης θητείας εξετάζεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, όπου θα πρέπει να απευθύνεσαι για ενημέρωση.
β. Εφόσον υφίστανται λόγοι μειωμένης θητείας, τα δικαιολογητικά κατατίθενται στα ΣΓ μετά την κατάταξη του στρατευσίμου και όχι ενωρίτερα.
γ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα εφοδιαστείς από το δήμο, όπου είσαι γραμμέ-νος στα δημοτολόγια, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συγκεκριμένη χρήση (μειωμένη θητεία). Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο ΣΓ ή ΚΕΠ εντός διμήνου από την έκ-δοση. Για άλλα δικαιολογητικά που πιθανόν απαιτούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τα ΣΓ.
21
Επιθυμώ να μου χορηγηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Τι απαιτείται και πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοσή του;
Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ εκδίδονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή ειδικά εξουσιο-δοτημένου προσώπου που κατατίθεται σε οποιοδήποτε ΣΓ ή ΚΕΠ. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί σε ΣΓ, το πιστοποιητικό εκδίδεται και επιδίδεται αυθημερόν.
Ακόμη μπορείς να ζητήσεις την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθ-μού -1502- του ΟΤΕ με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση για την ταχυδρομική αποστολή του. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γνωρίζεις το δήμο εγγραφής σου στα μητρώα αρρένων. Η γνώση του στρατιωτικού σου αριθμού (ΣΑ) θα διευκολύνει την επί-σπευση της διαδικασίας.
Δεν δικαιούνται στρατολογικά πιστοποιητικά όσοι διατελούν σε Ανυποταξία ή Λιποταξία καθώς και όσοι υπηρετούν. Οι υπηρε-τούντες αντί πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης εφοδιάζονται από τη Μονάδα τους με βεβαίωση υπηρεσίας.
22
Ποιες είναι οι διευθύνσεις, τη-λέφωνα και email των Στρα-τολογικών Γραφείων;
(*) Δείτε συνημμένο πίνακα.
23
Ποιος κηρύσσεται ανυπότα-κτος και πως διακόπτεται η ανυποταξία;
Όποιος δεν κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία που έχει υποχρέωση να καταταγεί, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος (αναβολή ή απαλλαγή), σύμφωνα με το Στρατολογικό Νόμο.
Η ανυποταξία διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Με τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του ανυποτάκτου. Ωστόσο η ποινική ευθύνη συνεχίζει να υφίσταται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του εγκλήματος (20ετία)
 &a
Tags:

 

ΣΧΟΛΙΑ