Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέμα στράτευσης γυναικών -εθελοντικής- θέτει η ΝΔ στο πρόγραμμά της για την Εθνική Άμυνα

29.05.2012 | 15:58
Για προτεραιότητα στον άνθρωπο μιλά το πρόγραμμα της ΝΔ για τις ΕΔ,η οποία ανοίγει και θέμα εθελοντικής στράτευσης των γυναικών αλλά και νέων στα 18.
“Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για τη μείωση της αποτρεπτικής ικανότητας και του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αντίθετα γίνεται αφορμή για την ανασυγκρότησή τους με προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα” ανφέρουν οι συντάκτες του προγράμματος οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ΝΔ θα προωθήσει
* την αποτελεσματική και ευέλικτη Δομή Δυνάμεων με αναδιοργάνωση στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεων, καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα επιστρατεύσεως, προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες. Θεσμοθετούμε νέες διαδικασίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας, την ταχεία ικανοποίηση των αναγκών και την εξοικονόμηση πόρων.
* τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, απαρτιζόμενο από κορυφαίους Ανώτατους Επιτελείς και υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες. Το Συμβούλιο θα είναι το κατεξοχήν συμβουλευτικό όργανο «χειρισμού κρίσεων».
* τη Στρατιωτική Διπλωματία με στόχο την προάσπιση των εθνικών θέσεων και θεσπίζουμε φορέα συντονισμού όλων των εμπλεκομένων εθνικών φορέων για την προώθηση εθνικών θέσεων.
* την εμπλοκή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και των εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών σε προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
* στο ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με σχέδιο και δράσεις. Στοχεύουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των στελεχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε όλο το εύρος των θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό θητείας θέτουμε ως στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου θητείας προς όφελος κτήσης μεγαλύτερης εξειδίκευσης.

Προτείνει επίσης “την αναμόρφωση διατάξεων του νόμου 3883/2010 που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών, οι οποίες, αντί να επιλύουν, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα.
Πλήρης αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης Αξιωματικών – Υπαξιωματικών με βάση τα πετυχημένα διεθνή πρότυπα. Δέσμευσή μας είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών των στελεχών να εξασφαλίζει την αξιοκρατία, χωρίς κομματικές ή άλλες επιρροές”.

·     Διατήρηση του θεσμού της στρατιωτικής θητείας και ενίσχυση της απόδοσης των κλάσεων, λαμβανομένου υπόψη του δημογραφικού προβλήματος και των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, ανοίγουμε το διάλογο και μελετούμε το θέμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμων.
·     Χορήγηση κινήτρων για την εκπλήρωση της θητείας πριν την ένταξη στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
·     Διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των ΕΠΟΠ, ο οποίος συνεισφέρει θετικά τόσο στη στελέχωση όσο και στην ποιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τροποποιούμε το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΠΟΠ ώστε, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέπονται οι μετατάξεις από συγκεκριμένη ηλικία και άνω.
·     Μείωση στρατιωτικών σχηματισμών και μονάδων που δεν κρίνονται απαραίτητες, κατάργηση παλαιών και μη χρήσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία μικρών ευέλικτων και αποτελεσματικών Δυνάμεων και εξέλιξη των κέντρων εκπαίδευσης προς την παροχή διακλαδικής και συνδυασμένης εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα βασίζονται σε στοιχειοθετημένες επιχειρησιακές μελέτες. Η Νέα Δημοκρατία θα επανεξετάσει αποφάσεις επί της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων που ελήφθησαν με μη επιχειρησιακά κριτήρια.
·     Ορθολογικός προγραμματισμός για την απομάκρυνση των μη απαραίτητων στρατοπέδων από τα αστικά κέντρα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νέας δομής και σε συνεργασία με την Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες.
·      

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ