Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα λάθη για την αναστολή εργασίας όσων συνταξιουχων εργάζονται.

02.06.2011 | 08:05
Με επιστολή του προς τη  47η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Γ.Λ.Κ.,η ΑΝΕΑΕΔ επισημαίνει μία σειρά σημαντικών λαθών που έχουν γίνει στο θέμα της αναστολής  της σύνταξης εργαζόμενων συνταξιούχων. Γράφουν στην επιστολή τους:

"Μετά από προσεκτική μελέτη της σχετικής  νομοθεσίας καθώς και της οικείας  εγκυκλίου σας και μεταφέροντας την αγωνία αλλά και τους προβληματισμούς-εύλογες απορίες των  αποστράτων στελεχών των Ε.Δ. που εκπροσωπούμε, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, τα παρακάτω, αναμένοντας τις δικές σας θέσεις/τοποθετήσεις, επί του προσφάτως ανακύψαντος θέματος αναστολής συντάξεων, των εργαζομένων συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δη των αποστράτων Αξκών και Υπαξκών των Ενόπλων μας Δυνάμεων :

α. Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, το «πνεύμα του νομοθέτη» που συνέταξε το σχετικό  νόμο, ήταν η εναρμόνιση των καθεστώτων απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα με αυτούς του ιδιωτικού τομέα (εξ ου και η παραπομπή στο άρθρο 63 του ν.2676/99, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν,3863/2010).
 
β.  Παρά ταύτα όμως στη σχετική  εγκύκλιο και ειδικά στο τμήμα των εξαιρέσεων, δεν είδαμε πουθενά να γίνεται μνεία και εξαίρεση στις παρακάτω «ευαίσθητες» κατηγορίες συνταξιούχων:
1/ Στους πολυτέκνους (3τεκνους με επιμέλεια ή 4τεκνους) των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

2/ Στους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κυρίας ασφάλισης που κερδίζουν με την εργασία τους, λιγότερα από όσα κερδίζει ένας υγιής απασχολούμενος,

3/ Στον επιζώντα των συζύγων,


1. Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται, καθ όσον εκτιμάται πως έχει γίνει παρανόηση λόγω κακής παραγραφοποίησης  της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πρόθεση του νομοθέτη και να εξάγονται λανθασμένες ερμηνείες. Συγκεκριμένα και όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα στα συνημμένα αντίγραφα των νόμων :
α. Το άρθρο 10 του σχετικού νόμου, κάνει λόγο για ισχύ των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.

β. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3863/2010 και άρα ισχύει πλέον και η οικεία παράγραφος 1 , για το νόμο 3865/2010.
γ. Όμως το άρθρο 1 του νέου νόμου 3863/2010, έχει δύο (2) παραγράφους «2» , αυτή, μετά την αρχική παράγραφο 1, που μνημονεύει  «…Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου….» και αυτή μετά την υποπαράγραφο (?) 8, που αναφέρει  «…Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν…..» και η οποία σύμφωνα με την άποψή μας, είναι η ορθή 2η παράγραφος (για να υπάρξει και εξομοίωση καθεστώτων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως ανωτέρω επισημάνσεις μας)".
 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ