Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι αποφάσισε το ΓΕΕΘΑ, για τις άδειες ανατροφής τέκνου,τι ζητά ακόμη ο ΣΥΣΜΕΔ.

27.05.2011 | 06:10
Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ, ικανοποιείται εν μέρει,ένα πάγιο αίτημα των στρατιωτικών. Καθορίσθηκε ότι: "... από τούδε και στο εξής στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό θα χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής τέκνου διαρκείας τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, λόγω γεννήσεως του τρίτου και άνω τέκνου τους, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 2 και 53 παρ. 1 και 2 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.")....".

Ωστόσο ο ΣΥΣΜΕΔ επιμένει ότι οι ευεργετικές αυτές διατάξεις θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες στρατιωτικούς και επικαλείται γι΄ αυτή την άποψη τη σχετική νομοθεσία που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ