Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι πέτυχε τελικά ο κ.Μπεγλίτης με τους συνταξιούχους κάτω των 55;

26.10.2011 | 00:51
Σύμφωνα με έντυπες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο προσφάτως ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο και… άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», τροποποιήθηκε η παράγραφος 10γ του άρθρου 1 του εν λόγω νομοσχεδίου, που αφορούσε στην μη υπαγωγή των αποστρατευθέντων με αίτησή τους στελεχών κάτω των 55 ετών στην παρακράτηση του 40% για το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€, εφόσον έχουν συντάξιμη 35ετή υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δημοσιεύματα η προσθήκη αυτή κρίθηκε «αναγκαία» από τον Υπουργό Άμυνας, προκειμένου να αποφευχθεί αναιτιολόγητα άνιση μεταχείριση προσωπικού όμοιας υπηρεσιακής κατάστασης, ως προς την προέλευση, τη σταδιοδρομία και τα έτη υπηρεσίας (η έντονη γραφή και η υπογράμμιση είναι δική μου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ηλεκτρονικό τύπο, οι κάτω των 55 ετών ανέρχονται μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του πολυνομοσχεδίου σε 11.130 άτομα, εκ των οποίων 2.717 είναι αυτεπάγγελτα αποστρατευμένοι, δηλαδή έχουν αποστρατευθεί παρά τη θέλησή τους, και 2.951 άτομα είναι απόστρατοι με αίτησή τους που έχουν όμως 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Έτσι από το σύνολο των 11.130 ατόμων κάτω των 55 ετών, η πολιτεία αποφασίζει για 5.668 άτομα να μην ισχύσει η μείωση του 40% για αποδοχές άνω των 1000€, αλλά μόνον η μείωση του 20% για αποδοχές άνω των 1.200€, επικαλούμενη λόγους «ίσης μεταχείρισης» (τα εισαγωγικά είναι δικά μου).


Επιτρέψτε  μου να αναλύσω λίγο περισσότερο την κατάσταση που δημιουργούν οι υπουργοί άμυνας και οικονομικών (πρώην άμυνας) στο καθεστώς των αποστράτων στελεχών. Τα 2.717 άτομα που αποστράτευσε η υπηρεσία (αυτεπάγγελτα) και είναι κάτω των 55 ετών στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν στελέχη που δεν εξήντλησαν την διοικητική ιεραρχία και επομένως οι λόγοι της αποστρατείας τους είναι προφανώς διάφοροι της ολοκλήρωσης της καριέρας-σταδιοδρομίας τους ή και της κατάληψης του ορίου ηλικίας. Επίσης, είναι προφανές ότι, εκτός ενός πολύ μικρού αριθμού στελεχών που αποστρατεύθηκε για λόγους υγείας, ή έστω για λόγους πολιτικούς ή και ευνοιοκρατίας, προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη διοικητική και μισθολογική προαγωγή επόμενου(ων) βαθμού(ών), η συντριπτική πλειοψηφία των λοιπών «αυτεπάγγελτα» αποστράτων κρίθηκαν ακατάλληλοι συνέχισης της καριέρας των στις Ένοπλες Δυνάμεις, για μια σειρά από λόγους που έχουν σχέση με, την επαγγελματική επάρκεια (πχ, χαμηλές αξιολογήσεις, προβληματική συμπεριφορά, μειωμένη απόδοση, ποινές κλπ), την εμπλοκή σε ποινικές υποθέσεις, το ήθος και την προσωπικότητα, τις ηγετικές και τις διοικητικές ικανότητες.
Με την μέχρι και σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, οι «αυτεπάγγελτα» αποστρατευόμενοι κάτω των 55 ετών απολαμβάνουν των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, χωρίς στέρηση των καταβαλλόμενων επιδομάτων εορτών & αδείας και χωρίς την επιβολή της από 1-8-2011 επιπλέον μηνιαίας εισφοράς αλληλεγγύης για τις συντάξεις από 1700€ και άνω (άρθρο 44, παρ.10-11-12 Ν.3986/2011). Επιπρόσθετα με το ήδη ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο «ευεργετούνται» για άλλη μια φορά με την ένταξη τους στο καθεστώς περικοπής του 20% των συντάξιμων αποδοχών για το τμήμα που υπερβαίνει τα 1200€.


Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των αποστρατευθέντων κάτω των 55 ετών που αποχώρησαν με αίτησή τους διακρίνονται για, την υψηλή επαγγελματική τους συνεισφορά στο έργο των ΕΔ, την ηθική ακεραιότητα τους, την «έντονη» προσωπικότητα τους και την αναζήτηση ευκαιριών επαγγελματικής αλλά και προσωπικής εξέλιξης τους σε νέα περιβάλλοντα. Η προσωπική απόφαση κάθε στελέχους για μη εξάντληση της διοικητικής ιεραρχίας και της ολοκλήρωσης της προσφοράς του στις ΕΔ, δεν θα πρέπει να δημιουργεί στην πολιτική αλλά και στην στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου άμυνας σύνδρομο «εκδίκησης» και «τιμωρίας», αλλά αντίθετα θα έπρεπε να αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα επέτρεπαν την αξιοποίηση αυτών των -υψηλού επαγγελματικού και επιστημονικού επιπέδου- στελεχών από την κοινωνία, όπως γίνεται στις προηγμένες χώρες, στις οποίες και η χώρα μας θέλει να τοποθετείται.


Η τροπολογία που αφορά στα στελέχη που συμπλήρωσαν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, δεν συμβάλλει επ’ουδενί τρόπο στην ίση μεταχείριση των αποστρατευθέντων στελεχών κάτω των 55 ετών, γιατί ο πυρήνας της άνισης αντιμετώπισης τους είναι η «διάκρισή» τους σε αυτεπαγγέλτως (από την υπηρεσία)  και οικειοθελώς (με αίτησή τους) αποστρατευθέντες.


Αν πραγματικά οι υπουργοί άμυνας και οικονομικών επιθυμούν την αποφυγή αναιτιολόγητης και άνισης μεταχείρισης των αποστρατευθέντων με αίτησή τους στελεχών κάτω των 55 ετών, πρέπει να :

α. αποκαταστήσουν ηθικά τα εν λόγω στελέχη, αναγνωρίζοντας τους ότι προέβησαν στην άσκηση νομίμου δικαιώματος τους, χωρίς «ευνοιοκρατικές» ρυθμίσεις εκ μέρους της πολιτείας.

β. εφαρμόσουν τις ίδιες ποσοστιαίες επιβαρύνσεις στις συντάξιμες αποδοχές που επιβάλλονται για τους κάτω των 55 ετών, χωρίς διακρίσεις ετών υπηρεσίας και εξόδου από την στρατιωτική υπηρεσία.


Νικόλαος Κοκκάρης
Οικονομολόγος
Εν Αποστρατεία Αξιωματικός Οικονομικού Σώματος-Μέλος ΑΝΕΑΕΔ
E-mail: nalkok@yahoo.gr


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ